Aarschotse krielen

   

Herkomst: België uit de streek rond Aarschot en West-Hageland.

Algemene indruk: Een middelzware en forse dwerghoen met een bijna horizontale ruglijn en vrij diepe borst. Middelhoog gesteld en een vrij hoog gedragen staart.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

 

 

Rug

 

Zadel

Borst

Vleugels

 

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

 

Tenen

Bevedering

Vrij lang en vrij breed; goed gerond en vrij diep.

Middelgroot; gezicht onbevederd, fijn van weefsel; levendig rood.

Enkel, rechtop staand;  middelgroot met 5 of 6 goed ingesneden kamtanden. De kamhiel vrij van de schedel; helder rood.

Stevig, middellang en goed gebogen; licht hoornkleurig, iets aanslag toegestaan.

Middellang, goed gerond; fijn van weefsel; rood.

Middelgroot, langwerpig; rood.

Groot; levendig van uitdrukking; oranjerood.

Tamelijk kort en enigszins naar voren gedragen; halsbehang goed ontwikkeld en reikend tot op de rug en schouders, waardoor ze de voorzijde van de hals voor een deel omsluiten.

Middellang, breed en bijna horizontaal; vanuit het zadel in een holle lijn oplopend naar de staart.

Vol en breed met goed ontwikkeld zadelbehang

Breed en vol; vrij diep gedragen.

Goed ontwikkeld, en bijna horizontaal gedragen. De vleugeleinden gaan voor een deel schuil onder het zadelbehang. De brede slagpennen dekken elkaar goed af.

Vrij breed, bedekt door het halsbehang.

Middelgroot en goed ontwikkeld, vrij hoog onder een hoek van ongeveer 60 graden gedragen. De sikkels en bijsikkels zijn goed gebogen en reiken niet voorbij de staartstuurveren.

Goed ontwikkeld en breed.

Krachtig ontwikkeld, middellang en vol bevederd.

Benen middellang. Glad, en krachtig ontwikkeld maar niet te grof, voorzien van fijne schubben; rose-wit.

Vier goed gespreide stevige rose-witte tenen.

Goed ontwikkeld, glad en goed aangesloten.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken zijn de volgende verschillen van betekenis.

De romp van de hen is iets diepere, heeft een goede donsontwikkeling en de middellange staart wordt onder een hoek van ongeveer 50 graden enigszins gespreid gedragen. Iets grijze aanslag op de loopbenen is toegestaan.

Ernstige fouten

Alwijkende oogkleur; sporen van geel pigment in snavel, loopbenen of huid; witte oorlellen; bevederde loopbenen.

Fouten

Te gedrongen of te smal van bouw, te korte rug, afwijkende ruglijn, te lage of te hoge beenstelling, wit in de oorlellen, te hoge of te lage staartdracht, veerstoppels aan loopbenen en tenen.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 1300 – 1400 gram

Haan: 16 mm

Hen:  1100 – 1200 gram

Hen:  14 mm

Kleurslagen: koekoek zilverhalzig

Kleur en tekening van de haan zoals aangegeven onder nr. 105 van de Alg. Kleurbeschrijving.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia