Rijnlanders

   

Herkomst: In het einde van de 19e eeuw in het Westduitse Eifelgebergte doelbewust gefokt.

Algemene indruk: Een nauwelijks middelhoog gesteld, goed ontwikkeld landhoen met een vrijwel horizontale lichaamshouding en een volle bevedering.

Vormbeschrijving

Romp

 

Kop

 

Kam

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

 

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

 

 

Achterlijf

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Rechthoekig, gestrekt, matig afgerond. Verhouding lengte : diepte als 8 : 5. Door de van voren opgerichte houding iets aflopend naar de staart.

Nauwelijks middelgroot, met iets afgeplatte schedel; gezicht rood, met kleine haarachtige veertjes bezet.

Kleine rozenkam, laag en dicht op de kop liggend, fijn gepareld; kamdoorn kort, de neklijn volgend, fijn van weefsel; helderrood.

Krachtig, gebogen; kleur al naar gelang de kleurslag.

Klein, fijn van weefsel; levendig rood.

Klein, enigszins ovaal, glad aanliggend; zuiver wit.

Groot; kleur afhankelijk van de kleurslag.

Middellang, gevuld; halsbehang vol en rijk, tot op de rug en schouders reikend.

Rug breed, lang, recht, enigszins doch niet veel aflopend naar de staart; zadel breed, zadelbehang goed ontwikkeld.

Breed, gewelfd, diep.

Lang, goed aangesloten gedragen.

Breed, gedeeltelijk bedekt door het halsbehang.

Lang, breed, halfhoog gedragen, waardoor een stompe hoek met de ruglijn wordt gevormd; rijk bevederd; goed ontwikkeld, brede, goed gebogen sikkels; staartstuurveren groot, breed en tamelijk gespreid gedragen, veel bijsikkels.

Vol, breed, volbevederd.

Nauwelijks middellang, krachtig, grotendeels in het gevederte verborgen; breed uit elkaar en evenwijdig aan elkaar staande.

Middellang, fijn van bouw, gladgeschubd; vier tenen; kleur al naargelang de kleurslag.

Rijk en vol doch goed aanliggend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken en een meer horizontale houding bij de hen nog enige verschillen. De hen heeft een goed ontwikkelde legbuik en een brede staartdracht, die aan het einde even breed is als bij het lichaam.

Ernstige fouten

Te korte of te smalle rug; vlakke , ondiepe borst bij de haan; spitse, scherpe borst bij de hen; te steile of te vlakke staartdracht; smalle veren, samengevouwen of spitse staart bij de hen; te hoge beenstelling; grof beenderstelsel; te grote of brede kam; opwaarts groeiende kamdoorn; te lange kinlellen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  2 – 2,75 kg

Haan:  18 mm

Hen:  1,75 – 2,5 kg

Hen:  16 mm

Kleurslagen:

Zwart

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleur-beschrijving, met dien verstande, dat aan de glans hoge eisen worden gesteld. Ogen: donker-bruin doch niet zwart. Snavel: hoornkleurig tot zwart. Loopbenen en tenen: leiblauw met zwart in de schubben, vooral bij jonge dieren.

Wit

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleur-beschrijving. Ogen: donkerbruin. Snavel: hoornkleurig. Loopbenen en tenen: leiblauw.

Patrijs

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 2 van de Algemene Kleur-beschrijving, met dien verstande, dat bij de hen in de veren van schouders, rug en zadel een licht gekleurde schacht aanwezig dient te zijn. De grondkleur van de haan en hen is iets roder. Ogen: donkerbruin. Snavel: hoornkleurig. Loopbenen en tenen: leiblauw. Voetzolen: wit.

Zilverpatrijs

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 2 van de Algemene Kleur-beschrijving, met dien verstande, dat bij de hen in de veren van schouders, rug en zadel een licht gekleurde schacht aanwezig dient te zijn. Ogen: donkerbruin. Snavel: hoornkleurig. Loopbenen en tenen: leiblauw

Blauw (gezoomd)

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 101 van de Algemene Kleur-beschrijving. Ogen: donkerbruin. Snavel: hoornkleurig tot zwart. Loopbenen en tenen: leiblauw met zwart in de schubben. Voetzolen: wit.

Koekoek

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Algemene Kleur-beschrijving. Ogen: bruinrood. Snavel: lichtgrijs. Loopbenen en tenen: vleeskleurig tot wit, lichtgrijze aanslag toegestaan.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia