Enting konijnen in 2019:

 

Enkele aandachtspunten:

 

·         Filavac, de entstof die Marten de Vries gebruikt, heeft een vervaltijd van 12 maanden. Dat betekent, dat de dieren die in augustus of later in 2018 met deze entstof zijn gevaccineerd op het formulier van 2018 naar de Zomershow Noordoost Friesland kunnen.

 

·         Dieren die (nog) niet geënt zijn, kunnen aangemeld worden voor een van de drie entrondes.

 

·         Dieren waarvan de vervaldatum gepasseerd is kunnen ook aangemeld worden.

 

·         De entrondes zijn:

 

o   De mei-enting

 

o   De augustus-enting

 

o   De oktober-enting

 

De mei-enting:

 

·         Belangrijke datums:

 

o   8 juni 2019 – fokkersdag Lotharingerclub (ook andere tekeningdieren???)

 

o   27 juli 2019 – Zomershow Noordoost Friesland.

 

De enting zal gepland worden in week 21 (20 t/m 25 mei). Deze enting zal net als die in oktober een verzamelenting zijn, d.w.z. op een centraal punt zullen de dieren aangevoerd dienen te worden.

 

 

Regeling entingen:

 

Enting hoenderachtigen tegen pseudo-vogelpest

 

In verband met de ZOMERSHOW op zaterdag 27 juli tijdens de Boerendag organiseren we voor belangstelstellenden een entingsronde.

 

Planning: (Regeling zoals pkv Frisia, die toepast). Kosten € 20,00 per adres af te rekenen bij het sprayen.

 

Uitgangspunt is: afdoende geënte dieren op de ZOMERSHOW op zaterdag 27 juli 2019.

 

Drinkwaterenting zaterdag 29 juni 2019; Spray-enting zaterdag 13 juli 2019

 

De deelnemers dienen zich uiterlijk 15 juni aan te melden bij Arie Hagedoorn.

 

De datum 13 juli 2019 komt op het formulier, dat een geldingsduur heeft van 6 maanden. (Het formulier vervalt dus 13 januari 2019, na de Noordshow dus).

 

Tot slot nog een opmerking over de leeftijd van de dieren. Op de dag van de sprayenting dienen de dieren tenminste 30 dagen oud te zijn.

 

Dag van drinkwatervoorziening (zaterdag 29 juni).

 

Vanaf 9.30 uur inloop op Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwâld. Onder genot van een kopje koffie even bijkletsen. Vanaf 10.00 uur uitreiking van het drinkwater. Daartoe dient men voorzieningen mee te nemen. Het water (50 dan wel 100 liter beschikbaar) is op sterkte aangemaakt. M.a.w. dient NIET verder verdund te worden. Zij die het verst dienen te reizen, krijgen het eerst de vloeistof uitgereikt. De werking van de vloeistof is voor 2 uur gegarandeerd.

 

Twee papieren worden uitgereikt:

 

1.    Voor ingevuld formulier: Model van verklaring van enting….

 

2.    Route en tijdplanning van de dag van de spray-enting.

 

 

 

N.B. Leden van andere verenigingen dan Frisia kunnen zich ook aanmelden voor deze regeling. Voorwaarde is wel, dat de afstand in redelijkheid past in de planning.

 

 

 

Op de ZOMERSHOW zijn de kopieën beschikbaar. Zij die gebruik maken het aangeboden entingsprogramma zijn vrij gesteld van het insturen van een entingsformulier, omdat een kopie bij de organisatie van de ZOMERSHOW gedeponeerd wordt, voor leden van Frisia geldt dit ook voor JONGDIERENDAG en de FRIESLANDSHOW.