Voor zomershow informatie: zie 2e deel tekst.

Enting hoenderachtigen tegen pseudo-vogelpest.

 

Planning:

 

Uitgangspunt is: afdoende geënte dieren op JONGDIERENDAG op zaterdag 1 september 2018.

 

Drinkwaterenting zaterdag 4 augustus 2018

 

Spray-enting zaterdag 18 augustus 2018.

 

 

 

Voorbereiding:

 

De deelnemende leden melden zich aan bij Arie Hagedoorn voor 1 juli 2018.

 

De benodigde papieren worden door mij voorbereid, die op de dag van de drinkwaterenting worden uitgereikt, zodat de verdere gegevens door de fokker verwerkt kunnen worden.

 

Op de dag van de spray-enting worden deze papieren weer ingenomen, nadien door de dierenarts ondertekend, vervolgens 5x gekopieerd. 1 Exemplaar komt in het verenigingsarchief en wordt gebruikt als instuurexemplaar voor jongdierendag en voor de Frieslandshow. De 5 kopieën kunnen de fokkers gebruiken voor andere showinzendingen.

 

Naast het bovengenoemde formulier wordt op de dag van de drinkwaterenting ( 4 augustus 2018 ) een tijdplanning voor de spraydag uitgereikt.

 

Op de dag voor de drinkwaterenting dienen de dieren op DORST gezet te worden. Dat houdt in, dat de drinkwater-voorziening van de dieren (afhankelijk van de weersomstandigheden) op vrijdag 3 augustus vanaf 16.00 uur weggenomen wordt.

 

 

 

Vakantie:

 

Wanneer u op één van beide dagen op vakantie bent, dan valt er vast iets te regelen met een familielid of met een collega fokker. U kunt in deze contact opnemen met de coördinator van het entingsgebeuren.

 

 

 

Bijdrage in de kosten:

 

Per adres wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00; voor jeugdleden € 10,00.

 

N.B.: Alle hoenderachtigen op hetzelfde adres dienen geënt te worden. Dus ook de NIET-tentoonstellingsdieren.

 

 

 

Dag van drinkwatervoorziening (zaterdag 4 augustus).

 

Vanaf 9.30 uur inloop op Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwâld. Onder genot van een kopje koffie even bijkletsen. Vanaf 10.00 uur uitreiking van het drinkwater. Daartoe dient men voorzieningen mee te nemen. Het water (100 liter beschikbaar*)) is op sterkte aangemaakt. M.a.w. dient NIET verder verdund te worden. Zij die het verst dienen te reizen, krijgen het eerst de vloeistof uitgereikt. De werking van de vloeistof is voor 2 uur gegarandeerd.

 

Twee papieren worden uitgereikt:

 

1.       Voor ingevuld formulier: Model van verklaring van enting….

 

2.       Route en tijdplanning van de dag van de spray-enting.

 

 

 

*) = afhankelijk van de opgave wordt er beslist of er 100 dan wel 50 of zo nodig 150 liter aangemaakt wordt. Per 50 liter is 1 capsule entstof nodig.

 

Voor de spray-enting geldt het tiende deel: 1 capsule + 5 liter water.

 

 

 

Dag van spray-enting (zaterdag 18 augustus) 

 

Volgens de route en tijdplanning wordt een strak schema aangehouden.

 

Op deze dag voert Marten de Vries de spray-enting uit.

 

Het nu volledig ingevulde formulier wordt ingenomen. Dit volledig invullen dient VOORAF gebeurd te zijn, daar kan niet op gewacht worden.

 

De bijdrage € 20,00 dan wel € 10,00 voor het jeugdlid dient gepast betaald te worden. Voor de bijdrage krijgt u een betalingsbewijs uitgereikt.

 

 

 

Afwerking:

 

De gekopieerde formulieren worden in principe op jongdierendag uitgereikt, dan wel bezorgd of per post toegezonden.

 

 

 

 

 

Enting hoenderachtigen tegen pseudo-vogelpest

 

In verband met de zomershow op zaterdag 28 juli tijdens de Boerendag organiseren we voor belangstelstellenden een entingsronde.

 

Planning:

 

Uitgangspunt is: afdoende geënte dieren op de ZOMERSHOW op zaterdag 28 juli 2018.

 

Drinkwaterenting zaterdag 30 juni 2018

 

Spray-enting zaterdag 14 juli 2018

 

De deelnemers dienen zich uiterlijk 15 juni aan te melden bij Arie Hagedoorn. (06-23539953 of tentoonstelling@pkvfrisia.nl)

 

Voor de verdere gegevens zie de informatie bij de entingsprocedure ter voorbereiding van JONGDIERENDAG. Slechts de datums zijn anders, de procedure is identiek.

 

De datum 14 juli 2018 komt op het formulier, dat een geldingsduur heeft van 6 maanden. (Het formulier vervalt dus 13 januari 2019, na de Noordshow dus).

 

Tot slot nog een opmerking over de leeftijd van de dieren. Op de dag van de sprayenting dienen de dieren tenminste 30 dagen oud te zijn.

 

 

 

Op de ZOMERSHOW zijn de kopieën beschikbaar. Zij die gebruik maken het aangeboden entingsprogramma zijn vrij gesteld van het insturen van een entingsformulier, omdat een kopie bij de organisatie van de ZOMERSHOW gedeponeerd wordt, voor leden van Frisia geldt dit ook voor JONGDIERENDAG en de FRIESLANDSHOW.

 

 

 

In de gesprekken over de ZOMERSHOW met de andere verenigingen is naar voren gekomen, dat onze zusterverenigingen geen waterenting toepassen, maar alleen de sprayenting. Wij menen echter, dat de combinatie van beide de beste resultaten biedt. De waterenting ondersteunt en bereidt de sprayenting voor. Ziekte en uitval proberen we op deze wijze te voorkomen. Ook de instructie in de handleiding bij de entstof beveelt deze werkwijze aan. Ook daar valt de beperkte houdbaarheid van de eenmaal ontsloten entstof te lezen. Het is mede daarom, dat wij vasthouden aan een strak schema, waarbij de 2 uur optimale werking leidraad is.

 

 

Enting – RHD1-2

 

Ook voor 2018 heeft de KLN de voorwaarde om met konijnen naar de show te kunnen gekoppeld aan een enting tegen RHD2. Evenals vorig jaar zal Frisia ook in 2018 in dit verband organiseren. De aanpak in 2018 komt overeen met die in 2017, inmiddels hebben we ervaring opgedaan, we weten wat er staat te gebeuren. Er zullen 3 gelegenheden geboden worden om dieren te laten enten. We geven ze hier aan.

B)      De enting in augustus week 32/33. Hier verwachten we de grote aantallen. Er zullen weer enkele routes gepland worden. Dat betekent, dat er gewerkt wordt met voorrijdkosten. Heb je een klein aantal dieren, dan zou je de dieren aan kunnen brengen. Er zal weer gewerkt worden met een entploeg om het geheel vlot en gestroomlijnd te laten verlopen. De entstof is net als bij het kippenvaccin maar kort (2 uur volgens de fabrikant) optimaal werkzaam.

C)      De enting in oktober week 41/42. Dit zal net als in voorgaande jaren een enting op een centraal punt zijn. In principe bij Marten de Vries in Hallum.

Inmiddels zijn er 2 vaccin in Nederland geregistreerd. We gebruiken in algemene zin FILAVAC VDH K C+V, dat bescherming biedt voor RHD 1 + 2 en 12 maanden werkingsduur geeft. De kosten zullen naar verwachting in dezelfde grootte liggen als vorig jaar. Helemaal zeker kan ik dit nu nog niet zeggen, dat is namelijk afhankelijk van de (groot)handel.

Ook dit jaar zal er gelegenheid zijn tevens te vaccineren tegen myxomatose.

Het volgende voorstel: een 3-tal meldmogelijkheden:

Week 18 ( 30 april – 5 mei ) voor een enting in week 21/22 = eind mei.

Week 28 (9 juli – 14 juli) voor een enting in augustus week 32/33

Week 38 (17 – 22 september) voor een enting in week week 41/42.

Telefonische melding: 0511-421961 / 06-23539953 of mail: arie.hagedoorn@planet.nl /

 

tentoonstelling@pkvfrisia.nl