60.

Rood witdubbelgezoomd

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

Het tekeningpatroon is geheel gelijk aan dat van de kleurslag dubbelgezoomd. De zwarte kleur bij dubbelgezoomd is hier vervangen door wit. Enkele zwarte kleurspatten zijn toegestaan.

ü  Ernstige fouten bij de haan

Ontbreken van tekening in hals- en zadelbehang en in de grote en kleine slagpennen .

o   Fouten bij de haan

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig. Bovendien veel bruin in borst, buik en dijbevedering.

ü  Ernstige fouten bij de hen

Te zware, onregelmatige, niet geheel omlopende buitenste omzoming; ontbreken van de binnenzoom; sterke pepering in veerkleur; te lichte schachtkleur.

o   Fouten bij de hen

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig.