Canaria Kropper

c 02-17

E 344

Land van oorsprong:  Spanje.

Algemeen voorkomen: Kleine, brede, compacte kropper met hangend kropvel, van boven gezien driehoekvorm; krap middelhoge stand en licht opgerichte houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

 

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

Kropvel

 

Borst

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

Bevedering

Klein, breed, compact type.

Krap middelhoog; licht opgerichte houding.

Gerond; het voorhoofd met de snavel één lijn vormend. Roofvogelachtige uit-drukking.

Oranje tot rood; bij voorkeur rood.

Smal, kleur conform de kleur van de bevedering, lichtere oogranden zijn toege-staan. Bij oude duiven is boven het oog een dubbele oogrand toegestaan.

Vrij kort, sterk en breed, licht gebogen, bovensnavel in één lijn met de voorkop. Bij oudere doffers zijn aan de onderkant van de snavel één en aan de zijkanten twee wratten toegestaan.

Klein, kort en glad.

Middellang.

Niet al te groot, peervormig, overbloezend en niet te hoog gedragen. Bij voorkeur aan de voorzijde een lichte plooi.

Breed.

Breed, naar de staart versmallend, afhellend.

Breed vleugelschild, tot het staarteinde reikend; vleugeldracht normaal, ook bij “actie”.

Kort, staartdracht normaal.

Krap middellang, iets breed ingeplant.

Zacht, zijdeachtig.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, dominant rood, dominant geel, wit, bruin, kaki;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, bruinzilver geband, kakizilver geband;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver gekrast;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver schimmel;

Ø  Bont in bovengenoemde kleuren;

Ø  Bovengenoemde kleuren met witpen;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, bruin- en kaki donker getijgerd;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, bruin- en kaki licht getijgerd;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, bruin- en kaki sproetkop;

Ø  Goudhals, askleurig, bruin okerkleurig.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Fouten:

Te groot, te klein, te lang, smal; geen of weinig actie; grove oogranden; lange, korte, puntige of te sterk gebogen snavel; grove neusdoppen; te korte vleugels, afwijkende vleugeldracht, ook tijdens actie; veerstoppels op de benen.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Rug en staart

ü  Krop

ü  Kopvorm

ü  Ogen en oogranden

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:   8 mm.

Toegevoegde raskenmerken:

Temperamentvolle, atletische duif. Echte vliegduif, die lange afstanden aflegt. Tijdens solo-vlucht is de staart gesloten. Bij het inhalen van een andere duif gaat de staart open, maar blijft in één rechte lijn met de rug. De krop mag tijdens de vlucht niet schommelen.

Verleidt andere duiven zonder agressief gedrag (drijven).

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen