Krakauer Ekstertuimelaar

C 07-17

PL 808

Land van oorsprong: Polen. Krakau en omgeving.

Algemeen voorkomen: Slank, hoge stand en opgerichte houding. Langgetrokken kop, horizontaal gedragen. Kleiner dan de Duitse langsnavelige- en Engelse Ekstertuimelaar.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

 

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Slank, kleiner dan Duitse langsnavelige- en Engelse Ekstertuimelaar

Hoge stand en opgerichte houding.

Smal met lang getrokken voorkop, met de snavel een licht gewelfde lijn vormend; de achterkop afgerond en harmonisch in de halsbelijning overgaand. Bovenaanzicht gelijkmatig lang wigvormig.

Iris parelkleurig zonder bloedadertjes; kleine pupil.

Breed, glad, licht vleeskleurig.

Lang, matig slank, wigvormig, recht, horizontaal gedragen, licht hoornkleurig..

Matig lang, goed aanliggend, onderdeel van de bovenkopbelijning.

Lang, slank, recht, verticaal gedragen, vloeiend overgaand in borst en rug.

Goed uitgesneden.

Smal gerond, niet naar voren gedragen.

Smal, licht gerond, afhellend.

Niet tot het staarteinde reikend. Vleugeldracht normaal.

Staartdracht normaal.

Lang, bijna recht, lichte nagels.

Stak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, dun rood, geel en blauw.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk "Specificatie van kleuren" in de NBS-standaard. De kleuren intensief en zuiver.

Gekleurde kop, hals, schouder, borst tot aan het borstbeen en staart; de hals glanzend; kleuren scherp en recht afgetekend.

Fouten:

Korte, brede, bolle of vlakke kop; wratdruk of kneep; onzuivere iris; smalle, rossige oogranden; aangelopen snavel; spitse, te korte of afhangende snavel; korte of dikke hals; bagadetten-knobbel; te brede of te smalle borst; zichtbaar borstbeen; afwijkende houding, te lage stand; kruisende slagpennen; brede, dakvormige, scheve of opgetrokken staart; afwijkende kleur of ekstertekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Kop

ü  Ogen

ü  Oogranden

ü  Snavel en kleur

ü Type en stand

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars E-K