Berner Witstaart

c 06-17

CH 415

Land van oorsprong: Zwitserland, het  kanton Bern

Algemeen voorkomen: Vlot veldduiventype met middelhoge stand, bijna horizontale houding en puntkap.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Puntkap

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Vlot veldduiftype.

Middelhoog; bijna horizontale houding.

Fijn, iets gestrekt, steil; oplopend voorhoofd.

Hoog aangezet, met de veren van de achterhals tot in de punt van de kap een scherpe, ononderbroken kam vormend.

Donkerbruin.

Smal, fijn, onopvallend.

Middellang, slank. Afhankelijk van de veerkleur licht tot zwart. Het verlengde van de snavellijn moet door de onderste helft van het oog lopen.

Fijn.

Middellang, slank.

Goed uitgesneden.

Matig breed, goed gerond.

Licht afhellend, matig breed.

Goed gesloten, vleugeldracht normaal.

Naar verhouding lang, staartdracht normaal.

Middellang, voeten onbevederd.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, bruin, rood, geel;

Ø  Blauw ongeband, blauwzilver ongeband;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband;

Ø  Blauw gekrast, blauwzilver gekrast;

Ø  Zwart, bruin, rood, geel, blauw en blauwzilver witgeband;

Ø  Zwart, bruin, rood, geel, blauw en blauwzilver witgwschubd (zwart- en bruin witgeschubd met of zonder vinkentekening).

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver.

Banden lang en zuiver; bij gekrast en geschubd bij voorkeur regelmatig vleugelpatroon. Zwart en bruin met en zonder vinktekening. Staartveren en bovenstaartdek wit. De overige bevedering, inclusief de kiel gekleurd. Rechte en scherpe kleurbegrenzing op de onderrug.

Fouten:

Te fors of te klein lichaam. Onzuivere of gewolkte kleur. Vlak voorhoofd; laag aangezette, scheve of brede kap; inkeping in de nekkam. Sterk afwijkende tekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, stand en houding

ü  Kleur en tekening

ü  Kop en kap

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Zwitserse kleurduiven