REX

c 08-17

 

 

Rasinformatie

Oorsprong: Ontstaan in Frankrijk, uit een mutatie.
Gewicht: tussen 3 en 4 kilo
Kleuren: Zeer veel verschillende kleuren, aftekeningen en kleurpatronen.
Karakter: Goedaardig karakter.
Bijzonderheden: Bijzondere, fluweelachtige haarstructuur.
Een Rex als huisdier: lieve, aanhankelijke, nieuwsgierige konijnen, maar wel met een eigen willetje.

 

   

speciaalclub

Overzicht konijnenrassen

Fokkers Frisia

       

 

 


 

23. REX KONIJN

Rex, kleur

Het land van oorsprong is Frankrijk.

Is in Nederland erkend in 1927.

23a. Rex kleur

Puntenschaal Groep 7. Bijzondere Haarstructuur

Rex, kleur

Pos.

Onderdeel

Punten

1

Gewicht

10

2

Type, bouw en stelling

20

3

Pels: structuur en conditie

20

4

Pels: dichtheid en lengte

15

5

Dek- en buikkleur

15

6

Tussen- en grondkleur

15

7

Lichaamsconditie en verzorging

5

 

Totaal

100

1. Gewicht

Het gewicht is 3,00 tot 4,00 kg.

Puntenschaal voor het gewicht:

 

Gew. (kg)

3,00-3,10

3,20-3,40

3,50-3,90

punten

8

9

10

 

2. Type, bouw en stelling

Het type is matig gestrekt (typegroep B). Goed gevuld in voor- en achterhand. De benen zijn kort en stevig. Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel. Door de kortere beharing komen de contouren scherper tot uiting dan bij normaalhaarrassen. De kop is krachtig ontwikkeld, met een breed voorhoofd en een brede snuit. De kaken en wangen zijn sterk ontwikkeld. Het neusbeen is iets gebogen. De oren zijn stevig van structuur met goed afgeronde oortoppen, goed behaard en worden V-vormig gedragen. De oorlengte is van 11 - 13 cm, ideaal is 12 cm. Het geheel in harmonie met het lichaam.

Een geringe wamaanzet of halskraagje is slechts toegestaan bij overjarige vrouwelijke dieren.

 

3. Pels: structuur en conditie

De zeer fijne rechte dek- en grannenharen zijn sterk verkort en van een fijne structuur. Ze zijn elastisch en even lang als het onderhaar, waardoor het schijnt alsof het dier geschoren is. Door de bijzondere dichtheid van het onderhaar slaan deze dek- en grannenharen bij het terugstrijken niet direct in hun oorspronkelijke stand terug, maar blijven hierdoor vrijwel in verticale houding staan. De pels voelt fluweelachtig aan en is volkomen gelijkmatig.

Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.

 

4. Pels: dichtheid en lengte

De pelswaarde van de kortharige rassen wordt op gelijke wijze beoordeeld als die van de normaalhaarrassen, vanzelfsprekend met in achtneming van de bijzondere raseigenschappen. Het haar staat bijna loodrecht op de huid. De pels is mede dankzij het zeer rijke onderhaar zeer dicht en volkomen gelijkmatig. Niet echter de haarlengte maar de zeer dichte inplanting en het zeer rijke onderhaar geven de doorslag bij de waardebepaling. De pels heeft een lengte van ongeveer 19 mm.

 

5. Dek- en buikkleur

De Rex is erkend in de kleuren: haaskleur, castor (met konijngrijsfactor), opaal, luchs, zwart, bruin, blauw, geel, oranje, chinchilla en feh.

 

Haaskleur

Genetische formule:

ABCDEwry1y2... (Int.)     ABCDGwrexy1y2... (Duits)

ABCDEwry1y2...               ABCDGwrexy1y2...

 

De warm roodbruine dekkleur wordt gevormd door de rossigrode dekharen die zwart getopt zijn (ticking). De ticking moet fraai regelmatig zijn en dient zich zover mogelijk uit te strekken op rug, kop, oren, borst, benen, zijden en bovenzijde staart. De roodbruine tussenkleur schijnt door de zwartgetopte dekharen heen. De voorbenen zijn vrij van lichte nuancering.

De dekkleur is een nuance lichter als bij castor met konijngrijsfactor. Dit vanwege de bredere tussenkleur. De triangel is roodbruin. De oren zijn zwart omzoomd. Dezelfde lichaamsdelen die bij konijngrijs wit zijn, zijn bij haaskleur roomkleurig. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart, behalve die in het wildkleurige gedeelte van de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

De warm roodbruine dekkleur speelt een belangrijke rol bij de beoordeling.

 

Castor (met konijngrijsfactor)

Genetische formule:

ABCDEry1y2... (Int.) ABCDGrexy1y2... (Duits)

ABCDEry1y2...          ABCDGrexy1y2....

 

De warm roodbruine dekkleur wordt gevormd door de rossigrode dekharen die zwart getopt zijn (ticking). De roodbruine tussenkleur schijnt door de zwartgetopte dekharen heen. De intensiteit (zwartheid) van de dekkleur wordt bepaald door de hoeveelheid van haren in combinatie met de lengte van de zwarte haartoppen. Hoe dichter en voller de pels hoe donkerder het dier. Hiermee dient bij de beoordeling rekening gehouden te worden. De dekkleur is fraai regelmatig en dient zich zover mogelijk uit te strekken op rug, kop, oren, borst, benen, zijden en bovenzijde staart. Ook de voorbenen hebben dezelfde kleur en zijn vrij van lichte nuancering. Dezelfde delen welke bij konijngrijs wit zijn, zijn bij castor met konijngrijsfactor bij voorkeur wit, tot licht roomkleurig. De triangel is roodbruin. De oren zijn zwart omzoomd. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart, behalve die in het wildkleurige gedeelte van de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand. De buikkleur is bij voorkeur wit. Een egale lichte roomkleur is toegestaan in verband met de aanwezige roodfactoren

De warme roodbruine dekkleur welke een nuance donkerder is als bij haaskleur, speelt een belangrijke rol bij de beoordeling.

 

Opaal:

Genetische formule:

ABCdEy1y2... (Int.)   ABCdG y1y2... (Duits)

ABCdEy1y2...           ABCdG y1y2...

 

De dekkleur is lichtblauw, waar de bruinrode tussenkleur door heen schijnt. Doordat het bruinrood van de tussenkleur door de dekkleur heen schijnt, is deze laatste kleur als het ware met een rossige gloed overtrokken. De ooromzoming, oogringen, kaakranden, neusvleugels, onderzijde van de kop, binnenzijde van de voorbenen, binnen- en bovenzijde van de achterbenen zijn wit en laten deze bruinrode tussenkleur vaak nog wat sterker zien. De triangel is bruinrood. Buik en onderzijde van de staart zijn wit. De kleur van de ogen is blauwgrijs. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn lichtblauw, behalve die in het wildkleurige gedeelte van de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Bij de kleur chinchilla is het totale beeld iets donkerder dan bij konijnen met een normale pelslengte.

Zie verder het algemene gedeelte voor de beschrijving van de kleur chinchilla en de overige kleuren.

 

6. Tussen- en grondkleur

 

Haaskleur

De dekkleur gaat na ongeveer 2 mm. over in een warm roodbruine tussenkleur welke scherp begrensd is met een breedte van 8 à 10 mm. (circa de helft van de haarlengte). De grondkleur is blauw, behalve aan de buik en de onderzijde van de staart, waar de roomkleur zich tot op de huid uitstrekt. In de schootvlekken zit een zwakke blauwe grondkleur. De grondkleur van het dek heeft ongeveer dezelfde breedte als de tussenkleur.

 

Castor (met konijngrijsfactor)

De dekkleur gaat op ongeveer 2 à 3 mm. over in een krachtige roodbruine tussenkleur welke scherp begrensd is en een breedte heeft van circa 1/3 van de haarlengte. De grondkleur van het dek is diepblauw en heeft een breedte van circa 2/3 van de haarlengte. De grondkleur aan de buik is blauw en zo intens mogelijk, maar minder intens dan bij een normaalharig konijngrijs dier.

 

Opaal

De grondkleur is blauwgrijs. De grondkleur gaat op circa 2/3 van de haarlengte plotseling en scherp begrensd over in de bruinrode tussenkleur met een breedte van circa 1/3 van de haarlengte en eindigt in de dekkleur. Deze drie kleuren moeten duidelijk in ieder haar zijn te onderscheiden. De grondkleur van de buik is ook blauwgrijs.

Zie verder het algemene gedeelte voor de overige kleuren.

 

7. Lichaamsconditie en verzorging: Zie het algemene gedeelte.

 

Lichte fouten

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Enkele boven het dek uitstekende grannenharen. Enkele uitstaande grannenharen op voorbenen. Iets gegolfde pels. Iets krul in nek. Iets harde pels. Iets dun behaarde nek. Iets dun behaarde voetzolen. Iets dun behaarde tenen. Iets weinig snorharen. Iets weinig onderhaar.

Bij castor en opaal: Iets donkere dekkleur. Iets afwijkende buikkleur. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Iets smalle tussenkleur. Iets lichte grondkleur dek. Zwakke grondkleur buik.

Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte.

 

Zware fouten

Grote afwijkingen in type. Grote afwijking in bouw. Het sterk doorzet zijn van boven de pels uitstekende grannenharen. Te harde pels. Sterk gegolfde pels. Te veel krulvorming. Te ongelijke pels. Kale nek of kale plek op de voetzolen welke niet door het omliggende haar wordt bedekt. Kale tenen. Ontbreken van snorharen. Te weinig onderhaar

Bij castor: Geheel zwarte dekkleur. Witte strepen op de voorbenen. Te sterk afwijkende buikkleur. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Te zwakke tussenkleur dek. Te zwakke grondkleur dek. Geheel ontbreken van blauwe grondkleur aan buik.

Bij opaal: Te blauwe dekkleur. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Te zwakke tussenkleur dek. Te zwakke grondkleur dek. Geheel ontbreken van blauwgrijze grondkleur aan buik.

Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte.

 

23b. Rex, tekening

Rex, tekening

Pos.

Onderdeel

Punten

1

Gewicht

10

2

Type, bouw en stelling

20

3

Pels: structuur en conditie

20

4

Pels: dichtheid en lengte

15

5

Tekening

15

6

Kleur

15

7

Lichaamsconditie en verzorging

5

 

Totaal

100

 

Genetische symbolen voor dalmatiner, zwart:

aBCDEEnr (Int.)                ABCDgKrex (Duits)

aBCDEenr                        ABCDgkrex

 

Positie 1, 2, 3, 4 en 7 zie Rex kleur.

 

5. Tekening

Dalmatinertekening

Land van oorsprong: Zwitserland.

Lichaamstekening: Als ideaalbeeld geldt een regelmatige verdeling van de kleurvlekken over het gehele lichaam inclusief borst en benen. De vlekken hebben een grootte (diameter) van 2 tot 2,5 cm, en zijn bij voorkeur rond van vorm. Het streven is om het tekeningbeeld van de aalstreep op te lossen in losstaande vlekken. Witte vlek in een gekleurde vlek is toegestaan.

Kop- en oortekening: De oorspronkelijke vlinder dient zoveel mogelijk opgelost te worden in twee vlekken aan weerszijden van de snuit. Verder dient de koptekening zoveel mogelijk opgelost te zijn in losse vlekken. Bij de oortekening is het streven naar bonte oren met een verdeling van 50% wit en 50% kleur met een scherpe kleurbegrenzing.

Rustekening

Zie het ras Rus.

 

6. Kleur: Erkend in:

Dalmatinertekening in zwart, bruin, blauw en driekleur zwart/geel

Rustekening in zwart, bruin, blauw,

Dalmatinertekening

De kleur is wit waarop de hierboven beschreven tekening duidelijk uitkomt. De kleur van de tekeningbeelden is zo intens mogelijk. De oogkleur is bij zwart en driekleur zwart/geel donkerbruin, bij bruin is deze bruin en vertoont onder een bepaalde belichting een rode gloed en bij blauw is de oogkleur blauw. De nagels mogen zowel gekleurd als kleurloos zijn. De snorharen hebben de kleur van het tekeningbeeld waarin ze staan.

Rustekening

Zie voor de kleur het ras Rus.

 

Lichte fouten

Dalmatinertekening

Iets samenhangende tekening op lichaam. Iets weinig tekening op lichaam. Geheel gekleurde oren. Geheel gekleurde vlindertekening. Geheel witte snuit. Enkele witte haren in tekeningbeelden.

Rustekening

Ontbreken van masker op onderkaak. Zie verder het ras Rus.

Zie verder lichte fouten Rex kleur.

 

Zware fouten

Dalmatinertekening

Te samenhangende tekening. Minder dan drie vlekken op één zijde. Aalstreepvorming op de rug met een lengte van meer dan 10 cm. Te sterk afwijkende kleur.

Zie verder zware fouten het ras Rus en Rex kleur.

 

 

 

 

23c. Rex, kleurpatroon / uitmonstering

Puntenschaal Groep 7. Bijzondere Haarstructuur

Rex, kleurpatroon/uitmonstering

Pos.

Onderdeel

Punten

1

Gewicht

10

2

Type, bouw en stelling

20

3

Pels: structuur en conditie

20

4

Pels: dichtheid en lengte

15

5

Kleurpatroon/uitmonstering. Dek- en buikkleur

15

6

Tussen- en grondkleur

15

7

Lichaamsconditie en verzorging

5

 

Totaal

100

 

Genetische symbolen voor midden blauw marter:

aBcmdEr               amBCdgrex (Duits)

aBc dEr                a BCdgrex

of

                                  aBcmdEr                   amBCdgrex

                                  aBcndEr                   anBCdgrex

 

Positie 1, 2, 3, 4 en 7 zie Rex kleur.

 

5. Kleurpatroon/uitmonstering. Dek- en buikkleur.

Erkend in madagascar, donker sepia marter, midden sepia marter, donker blauw marter, midden blauw marter.

Zie verder het algemene gedeelte en de betreffende rassen.

 

6. Tussen- en grondkleur

Zie het algemene gedeelte en de betreffende rassen.

 

Lichte fouten

Zie Rex kleur, de betreffende rassen en het algemene gedeelte.

 

Zware fouten

Zie Rex kleur, de betreffende rassen en het algemene gedeelte.

 

 

23d. Rex, wit

Puntenschaal Groep 7. Bijzondere Haarstructuur

Rex, wit

Pos.

Onderdeel

Punten

1

Gewicht

10

2

Type, bouw en stelling

20

3

Pels: structuur en conditie

20

4

Pels: dichtheid en lengte

15

5

Kop en oren

15

6

Kleur

15

7

Lichaamsconditie en verzorging

5

 

Totaal

100

 

Genetische symbolen wit, roodoog:

..c..r (Int.)               a....rex (Duits)

..c..r                       a....rex

 

Positie 1, 2, 3, 4 en 7 zie Rex kleur. Kop en oren vallen echter niet onder positie 2 maar onder positie 5.

 

5. Kop en oren

De kop is krachtig ontwikkeld, met een breed voorhoofd en een brede snuit. De kaken en wangen zijn sterk ontwikkeld. Het neusbeen is iets gebogen. De oren zijn stevig van structuur met goed afgeronde oortoppen, goed behaard en worden V-vormig gedragen. De oorlengte is van 11 - 13 cm, ideaal is 12 cm. Het geheel in harmonie met het lichaam.

 

6. Kleur

De kleur is helder wit over het gehele lichaam. De kleur van de ogen is rood bij roodoog en lichtblauw bij blauwoog. De nagels zijn kleurloos.

 

Lichte fouten

Iets gele tint. Iets gele aanslag. Zie verder lichte fouten Rex kleur.

 

Zware fouten

Sterk afwijkende kleur. Te veel gele aanslag. Zie verder zware fouten Rex kleur.

 

speciaalclub

Overzicht konijnenrassen

Fokkers Frisia