72.

Roodbruin blauwgetekend

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

Kleur en tekening is geheel gelijk aan dat van de kleurslag roodbruin. Het zwart van de tekening is hier vervangen door helder en zo gelijkmatig mogelijk blauw.

ü  Ernstige fouten bij haan en hen

Veel te donkere of veel te lichte, op diep goudgeel gelijkende kleur; wit of pepering in het gevederte; ongelijkmatige kleur; anders dan lichtzalmkleurig dons.

o   Fouten bij haan en hen

Iets lichte of iets donkere kleur; borst lichter van kleur dan het overige gevederte; iets lichte of iets donkere donskleur; ontbreken of nagenoeg ontbreken van tekening in de slagpennen. Bij de hen het ontbreken of nagenoeg ontbreken van tekening in de halskraagveren; te zware of te hoog oplopende tekening in de halskraag. Veel te donkere of veel te lichte kleur blauw; veel zwarte kleurspatten in het blauwe veergedeelte; erg ongelijkmatige blauwe kleur.