1.9 BONT

 

 

lichaamskleur

WIT

 

Gekleurd

Wit

In onderstaande specificaties is aangegeven wat gekleurd moet zijn. Betekent, dat de overige bevedering wit moet zijn, tenzij de rasstandaard anders vermeld.

 

Schildtekening

Vleugelschilden

Schouderbevedering

Slagpennen

Rasstandaard

Gekleurd

Gekleurd

Het ronde schild wordt gevormd, doordat de buitenste 7-8 slagpennen wit zijn.

Het gewenste aantal witte pennen staat gespecificeerd in de betreffende rasstandaards

 

Kleurstaart

Staart

Rasstandaard

Gekleurd

Specifieke eisen in de rasstandaards

 

Gesnipt

Staart

Boven de snavel

Gekleurd

Een peervormige snip

 

Gehelmd

Staart

Bovenzijde kop

Gekleurd

Gekleurd, scherp belijnd vanaf de snavelhoek tot op het achterhoofd

 

Moorkoptekening

Kop

Deel voorhals

Staart

Gekleurd

Gekleurd

Gekleurd

Zie ook rasstandaards

 

Nontekening

Kop

Deel voorhals

Slagpennen

Staart

Gekleurd

Gekleurd

Buitenste slagpennen gekleurd

Gekleurd

Nadere specificatie in rasstandaards

1.9 BONT

Wit

Gekleurd

In onderstaande specificaties is aangegeven wat WIT moet zijn. Betekent, dat de overige bevedering gekleurd moet zijn, tenzij de rasstandaard anders vermeld.

 

Witpen

Slagpennen

Overige bevedering

Standaard

Aantal aaneengesloten buitenste slagpennen aan elke vleugel: WIT

Gekleurd

Vereiste aantal WITTE slagpennen zie betreffende standaard

 

Witstaart

Staart

Overige bevedering

Bovenstaartdek

Onderstaartdek

Standaard

WIT

Gekleurd ( een witte snip kan verlangd worden [Kleurduiven])

Gekleurd of wit

Gekleurd of wit

Zie rasstandaards voor eisen

 

 

Witpen witstaart

 

Slagpennen

Overige bevedering

Staart

Bovenstaartdek

Onderstaartdek

Standaard

WIT

Gekleurd

WIT

Gekleurd of wit

Gekleurd of wit

Zie standaards voor eisen

 

 

Witgesnipt

 

Wit

Alleen de voorhoofdssnip boven de snavel.

 

 

Gebaard

 

Wit

Vlek onder de snavel.

Nadere specificatie in de rasstandaards.

 

 

Witplaat

 

Wit

Bovenste deel van de kop; de scheiding loopt vanaf de snavelhoeken met een rechte lijn onder de ogen door naar het achterhoofd.

 

 

Witkop

 

Wit

Kop; buitenste slagpennen of de staart en eventuele voetbevedering kunnen wit zijn.

Zie rasstandaard.

 

 

Witvleugel

 

Vleugel

Schouderbevedering (hart)

Overige bevedering

Niet Vinkduiven

Wit

Gekleurd

 

Gekleurd

Zie rasstandaard.

 

 

Gemonnikt

 

Wit

Kop, buitenste slagpennen, staart en eventuele voetbevedering.

 

 

Geëksterd

 

Vleugel

Staart

Voetbevedering

Schouderbevedering

Kop

 

Attribuut

 

 

 

Andere namen

Wit

Wit

Wit

Gekleurd

Kan gekleurd zijn, maar ook ten dele of geheel wit. Dat wit kan zich als een slab naar de borst toe uitstrekken.

Op de witte kop kan een gekleurde: voorhoofdsnip, schedelvlek (“kol”) of keelvlek-ken (“knevels”) worden verlangd.

Op de gekleurde voorhals kan zich een witte vlek bevinden (enkele tuimelaarras-sen). Nadere specificatie in de betreffende rasstandaards.

Geganseld (Stellerkropper, Tuimelaars)

Dominikaan (Gentse Kropper)

 

 

 

 

Gedekt

 

 

 

Zie Geëksterd

Wit behalve het schild; aan elke vleugel 8 – 10 witte slagpennen en witte vleugel-boegen.

 

 

 

“Kropperbont”

 

 

Slab voorhals

Slagpennen

Vleugelrozetten

Buik

Voetbevedering

#)

NB

Wit

Wit minimaal 7 #) aaneengesloten buitenste slagpennen.

Wit

Wit

Indien aanwezig: Wit

Tenzij de rasstandaard anders aangeeft.

Bij rood-, geel-, roodzilver- en geelzilverbont lichte, maar geen witte staart. (zie rasstandaards).

 

Kievit/witbuik/witborst

Wit

Onderzijde van het lichaam vanaf het midden van de borst tot aan de aars, inclusief beenbevedering.

 

 

Ooievaar

 

 

Niet licht ooievaar = schimmel

Zie betreffende rasstandaards

 

 

 

Bont

 

 

Veervelden

Tekening

Verhouding

Min of meer regelmatig afgewisselde gekleurde en witte veervelden.

De tekening is niet scherp te definiëren.

De gewenste verhouding gekleurd : wit staat in de betreffende rasstandaards.