Maltezer kipduif

c 07-19

 SBI: A / 203

Land van oorsprong: Italië

Algemeen voorkomen: Hoog opgerichte kipduif, kop en staart hoog gedragen; forse verschijning. Hoe korter de romp hoe beter, bijna even breed als lang, maar krachtig.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

 

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Buik

Vleugels

 

Staart

 

Benen

 

 

Bevedering

Fors kipduiftype.

Hoog opgericht.

Gestrekt, licht gewelfd, smalle voorkop.

Een weinig diep gelegen; bij wit donker, bij bruin en bruinzilver parelkleurig, bij de overige kleurslagen oranjerood.

Bij wit levendig rood, bij de andere kleurslagen conform de bevedering.

Middellang en krachtig. Bij wit, rood en geel blank, bij de overige kleurslagen conform de bevedering.

Glad.

Zeer lang, overal even dun en loodrecht gedragen.

Goed uitgesneden.

Breed, hoog gedragen.

Kort, breed, horizontaal, naar de stuit oplopend.

Kort en rond. Achterpartij niet te smal en goed bevederd.

Zeer kort, breed aan de vleugelboegen; los tegen de borst gedragen. Slagpennen kort en smal, voor de staart sterk oplopend en gekruist gedragen.

Breed aan de basis, naar het einde toe smaller wordend, zeer kort, als afgesne-den; met derug een haakse hoek vormend, niet gespleten. Kiel vol bevederd.

Zeer lang, krachtig, naar voren tredende dijen. Dijenbevedering niet te lang en goed aanliggend; loopbenen zeer lang, in het enkelgewricht gestrekt; tenenlang, krachtig en goed gespreid.

Goed aanliggend, maar niet zeer dicht.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, bruin, geel;

Ø  Blauw zwartgeband, bruinzilver geband;

Ø  Blauw gekrast, bruinzilver gekrast;

Ø  Zwart-, bruin-, rood-, geel- en blauwzwartgeband sproetkop met en zonder vleugelrozetten.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver. Banden lang en smal.

Fouten:

Lang, plomp, naar achteren afhellend lichaam; smalle of diepe borst; korte of dikke hals; korte of X-benen; lange smalle, te brede, scheef of vlak gedragen staart; slechte vleugeldracht, te sterk gekruiste vleugels; korte, dikke of te vlakke kop; te lange of te dunne snavel.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en grootte

ü  Halslengte

ü  Beenlengte en beenstelling

ü  Kop

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:   9 mm.

12-2014

speciaalclub

duivenrassen

kipduiven