NOORD-HOLLANDSE KROMBEKEENDEN

 

 

Herkomst:
Vermoedelijk Nederland, hierover is echter niets met zekerheid bekend. Volgens oude publicaties zijn ze uit Noord-Hollandse witborsteenden ontstaan.
Algemene indruk:
Nauwelijks middelgrote eend, vrij stank met jets opgerichte houding en een sterk gebogen snavel.
Vormbeschrijving
Romp: middellang, goed gerond en iets opgericht.
Kop: van voren gezien vlakke schedel, sterk gebogen kopvorm.
Ogen: levendig, hoog in de kop geplaatst.
Snavel: lang en breed, sterk gebogen, zonder knik vanaf de kop een halve cirkellijn vormend naar de snavelpunt.
Hals: vrij lang en dun, nagenoeg rechtop gedragen.
Rug: lang, vrij slank, over de gehele lengte even breed, iets gewelfd.
Borst: vol en goed gerond, jets naar voren gedragen.
Buik: goed ontwikkeld, loopt nagenoeg evenwijdig aan de ruglijn, goed ontwikkeld achterlijf.
Vleugels: goed gesloten en strak tegen het lichaam gedragen, op de rug weinig gekruist.
Staart: vrij breed, in het verlengde van de ruglijn gedragen.
Poten: middellang, stevig en goed onder bet tichaam geplaatst.
Gevederte: goed gesloten en glad aanliggend.
Eventuele verschillen tussen woerd en eend
De eend heeft een zwaarder ontwikkelde legbuik echter zonder overdrijving. De woerd heeft goed ontwikkelde lokken.


Ernstige fouten:
Te gering van bouw; te sterk opgerichte houding; te weinig ontwikkeld achterlijf bij de eend; onvoldoende gebogen snavel; duidelijke knik in overgang van kop naar snavel.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; Iets te lange poten.


Gewicht: Woerd: 1,5 — 1,8 kg. Eend: 1,4 — 1,7 kg.
Ringenmaat: Voor beide geslachten: 14 mm.


Kleurslagen:
Spreeuwkop witborst (Donker wildkleur witborst): kleur en tekening van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 14 van de Alg. kleurbeschrijving. De scherp begrensde ongelijkzijdige driehoekig witte borstvlek, waarvan de smalste punt naar boven is gericht en de hoeken goed zijn afgerond, begint halverwege de hals en loopt door tot ongeveer halverwege de borst. Een klein wit vlekje aan de onderzijde van de snavelaanzet is toegestaan.
De 4 tot 6 buitenste grote stagpennen zijn wit, een gelijk aantal in beide vleugels heeft de voorkeur.
Ogen: bruin.
Snavel: woerd: blauwgrijs, eend: loodkleurig; snavelnagel bij beide geslachten: zwart.
Poten: donker oranje met bruine weerschijn.
Ernstige fouten:
Betreffende kleur en tekening zoals aangeven onder kleurcode 14 van de Alg. kleurbeschrijving; en voorts: veel te grote of te kleine witte borstvlek; zeer onregelmatige gevormde en niet scherp begrensde borstvlek; ontbreken van- of aanmerkelijk meer witte grote slagpennen.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; minder dan 4- of meer dan 6 witte grote slagpennen; van opzij zichtbare witte keelvlek; te lichte snavelkleur.

 

Spreeuwkop (Donker wildkleur): kleurcode 14

Ogen: bruin.
Snavel: woerd: blauwgrijs, eend: loodkleurig; snavelnagel bij beide geslachten: zwart.
Poten: donker oranje met bruine weerschijn.
Noot: * Oude eenden van bovengenoemde kleurslagen vertonen veelal een lichte spiegelzoom hetgeen niet zwaar bestraft mag worden.
* * Oude woerden komen doorgaans niet geheel door de rui, afhankelijk van de ernst wordt dit in het predikaat tot uiting gebracht.

 

Wit: kleurcode 24

Ogen: lichtbruin.
Snavel: licht hoornkleurig; snavelnagel: zeer licht hoornkleurig.
Poten: oranje.

   

speciaalclub

rassenoverzicht

Fokkers Frisia