33.

Kwartel

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van de haan

Kop: glanzend zwarte grondkleur, zeer smal goud gezoomd.

Hals: de grote veren van het halsbehang zijn geheel fluweelzwart; naar de rug neemt de glans toe. De kleinere veren, hoger in het halsbehang naar de keel toe, zijn even eens fluweelzwart maar met gouden nerf en zeer smalle gouden zoom .

Schouders en rug: iedere veer heeft een groenglanzend zwart driehoekig midden met warm goudbruine baarden. De rugveren hebben bovendien een heldere gouden nerf. De rugveren, breed onder het halsbehang, worden smaller op de rug en langer op de onderrug.

Zadel: zadelbehangveren zwart met gouden nerf en brede goudbruine baarden.

Staart: stuurveren zwart; sikkels groenglanzend zwart; grote staartdekveren glanzend zwart, kleinere staartdekveren groenglanzend zwart met goudbruine zoom.

Vleugels: boegveren zwart met smalle donkerbruine zoom . Grote vleugeldekveren goudbruin met op het veereinde een glanzende zwarte lovervormige tekening, zodat twee zwarte vleugelbanden worden gevormd.

Grote slagpennen: zwart.

Kleine slagpennen: binnenvaan zwart; buitenvaan kaneelbruin, zodat bij gesloten vleugel een vleugeldriehoek gevormd wordt.

Borst en voorzijde van de hals: over het geheel schitterend goudgeel (nankinggeel) , elke veer heeft een iets lichtere nerf en zoom.

Buik: iets donkerder dan de borst.

Achterdeel: lichtbruin grijsachtig.

Dijen: gekleurd als de borst; de grote veren die de zijkanten van het onderlijf bedekken zijn zeer donker goud-geelbruin met goudgele omzoming en licht goudgele nerf.

Donskleur: grijs.

·       Kleur en tekening van de hen

Kop: zwart, zeer smal goud gezoomd.

Hals: halskraag fluweelzwart met smalle, goudbruine omzoming welke naar de keel toe iets in breedte toeneemt, de onderste rand van de halskraag is nagenoeg geheel zwart.

Schouders, rug en zadel: zeer donkerbruin met fluweelzwarte glans, met smalle donkerbruine zoom en met schitterende goudgele nerf; n aar het zadel wordt de zoming, die niet om de veerpunt heen loopt, smaller.

Staart: stuurveren zwart; staartdekveren zeer donker bruinzwart met goudbruine zoming en gouden nerf; staartsteunveren donkerbruin met gouden nerf en goudbruine zoming.

Vleugels: vleugeldekveren gelijk aan de rugveren; naar de slagpennen toe wordt de zoming breder.

Grote slagpennen: zwart.

Kleine slagpennen: binnenvaan zeer donkerbruin; buitenvaan kaneelbruin.

Voorzijde van de hals, borst, buik en dijen: goudgeel (nankinggeel); de veren aan de zijkanten van de borst, naar de vleugels en de flanken, zijn zeer donkerbruin met goudgele omzoming en goudgele nerf.

Achterlijf: licht grijsbruin.

Donskleur: grijs.

ü  Ernstige fouten bij haan en hen

Te brede zoming en nerftekening in hals; rossige, te bleke of bruinachtige borst; te rood in de goudbruine veerpartijen; zwarte tekening in de borst.

ü  Ernstige fouten bij de hen

Veel te donker op rug-, zadel-, staartdek- en vleugeldekveren door het ontbreken van de donkerbruine zoming; veel te licht op rug-, zadel-, staartdek- en vleugeldekveren door te brede bruine zoming of door te brede goudgele nerftekening; veel te lichte kleur op de vleugels.

o   Fouten bij haan en hen

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.