Marchenero Kropper

c 07-20

E 334

Land van oorsprong: Spanje

Algemeen voorkomen: Middelgrote, gedrongen, zeer temperamentvolle, felle en levendige duif. Zeer licht in gewicht, een verenbal gelijkend; lage stand, in actie horizontale, in rust licht opgerichte houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

 

Oogranden

Snavel

Hals

Ballon

 

Borst

Buik

Rug

Vleugels

Staart

 

Benen

Bevedering

Middelgroot, gedrongen type.

Laag; in actie horizontale, in rust licht opgerichte houding.

Fijn besneden en gerond.

Levendig; iris oranje tot oranjerood, bij wit donker, bij bruingekleurde met lich-te binnencirkel.

Smal; kleur in overeenstemming met de omliggende bevedering.

Middellang en fijn, licht gebogen; kleur in overeenstemming met de bevedering.

Middellang.

Rond en vol geblazen; overbloezend over de rug, schouders en borst; lichte krop-naad is toegestaan.

Breed met kort borstbeen.

Gevuld met verticale dijveertjes.

Breed in de schouders, kort; naar de staart toe opstaande veren (karperrug).

Kort, horizontaal gedragen.

Kort, breed met twaalf pennen, die elkaar dakpansgewijs moeten afdekken; rust op de grond.

Kort, voeten onbevederd.

Los, haarbevedering toegestaan.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, bruin, geel en kaki;

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband, bruinzilver geband, blauwzilver donkergeband, geelzilver geband, kakizilver geband;

Ø  Blauw-, roodzilver-, bruinzilver-, blauwzilver-, geelzilver- en kakizilver gekrast;

Ø  Bont in bovenstaande kleurslagen;

Ø  Blauw-, roodzilver-, bruinzilver-, geelzilver- en kakizilver schimmel;

Ø  Rood-, zwart-, geel-, bruin- en kaki donker getijgerd.

 

Ø  Veelkleurig, kite, golddun, rood- en geel agaat, DeRoy

 

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Bij blauw, roodzilver, bruinzilver, blauwzilver, geelzilver en kakizilver, zowel geband als gekrast komt het verschijnsel “Sooty” = een donkere spikkeling op de vleugelschilden, voor. Dit is toegestaan.

Bont: min of meer afwisselend gekleurde en witte veervelden, liefst in de verhouding 1 : 1; en-kele witte veren op een gekleurde duif of enkele gekleurde veren op een witte duif is geen bont.

Fouten:

Te lang lichaam en/of staart, vlakke staartdracht; te vlakke rug; te hoge stand; geen actie; te weinig overbloezende ballon; niet correcte vleugeldracht; slechte kleur en/of tekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Staart en rug

ü  Ballon

ü  Kopvorm en oogkleur

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:    8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen