lichaamsafwijkingen
Een karperrug. Het hoen is misvormd (bolle rug) door een misvorming aan de heup en kruisbeen. Oorzaak is vaak slechte voedering of een te groot gewicht van het hoen.


Een krom borstbeen. Erfelijke zwakte van het beendergestel door ondoelmatige voeding. Deze fout, welke niet te zien is maar wel te voelen, kan komen doordat te jonge dieren te vroeg op stok gaan. Dit geldt dan alleen voor de zwakkere dieren. Gezonde, vitale dieren kennen dit probleem niet.


Een te smalle en een te brede haan


X- en O-benen komen soms ook voor. De benen behoren recht onder het lichaam geplaatst te zijn.


Gedraaide halsveren. Het betreft hier een vergroeiing van de veren; het is een lichte fout. Soms kan droge lucht ook de oorzaak zijn.

 


Een eekhoornstaart. De staart slaat door de zgn. 90 graden hoek heen.


Verkeerd ingeplante staartveren. Deze staartstuurveren staan dakpansgewijs ingeplant.


De spleetstaart. De staart is gespleten, dit is een grote fout.