Hamburger Helmtuimelaar

c 03-17

D 900

Land van oorsprong: Duitsland, Hamburg

Algemeen voorkomen: Compacte duif, lage stand en licht afhellende houding met geronde kop, kortsnavelig, ongekapt en gekapt.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Compacte duif.

Lagestand; licht afhellende houding.

Rond met goed gevuld en gerond voorhoofd; ongekapt of met aanliggende schelpkap met goed ontwikkelde rozetten.

Parelkleurig.

Relatief breed, fijn; bleek tot rossig.

Vrij kort en gesloten, een stompe hoek met het voorhoofd vormend; vleeskleurig tot licht hoornkleurig.

Kort en gedrongen.

Zwak uitgesneden.

Rond en naar voren gedragen.

Recht, tamelijk kort, licht afhellend.

Aanliggend, vleugeldracht normaal.

Matig lang; staartdracht normaal.

Kort, voeten onbevederd.

Glad aanliggend, niet te lang.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel, blauw, blauwzilver, kakizilver (isabel).

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren”in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Wit lichaam. Gekleurde kopplaat en staart. Staartaftekening recht, de kopplaat vanaf de snavel-hoek door de onderrand van het oog, tot aan de witte kap reikend. Bij ongekapte dezelfde koptekening

Fouten:

Grof lichaam; platte kop; te lange snavel; geheel donkere bovensnavel; gebrekkige kap; witte staartveren.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Kop en snavel

ü  Ogen en kap

ü  Type en stand

ü  Tekening

ü  Kleur

Ringmaat: 7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars E-K