Orpingtons

   

Herkomst: Orpington in het Engelse graafschap Kent.

Algemene indruk: Groot, diep gesteld en zeer breed van bouw met volle donsontwikkeling. Niettegenstaande het zware gewicht levendig van aard.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

 

Kam

 

 

 

Snavel

Kinlellen

 

Oorlellen

Ogen

Hals

 

Rug &

Zadel

 

Borst

 

Vleugels

 

 

 

Schouders

Staart

 

 

 

 

 

 

Achterlijf

 

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Breed, diep en gedrongen.

Middelgroot, van boven breed, doch zonder overstekende wenkbrauwen, diep; gezicht glad zonder grofheid; levendig rood.

Enkel, nauwelijks middelgroot, recht en rechtop, stevig op de kop geplaatst; regelmatig getand met 5 goed ingesneden kamtanden, de voorste en de achterste kleiner dan de middelste; kamhiel de buiging van de nek volgend zonder deze te raken; fijn van weefsel; levendig rood.

Kort, krachtig en regelmatig gebogen; kleur naar gelang de kleurslag.

Nauwelijks middellang, van onderen goed gerond, fijn van weefsel; levendig rood.

Vrij klein, langwerpig, glad, fijn van weefsel; levendig rood.

Groot, rond en vol; kleur al naar gelang de kleurslag.

Vrij kort, licht gebogen, vol bevederd met overvloedig halsbehang, dat reikt tot op de schouders.

Breed, vlak tussen de schouders; door de volle halskraag en het vol bevederde, oplopende zadel toont de rug kort; zadelbehang breed en vol bevederd, oplopende naar de staart.

Breed en diep, goed gerond, overal goed gevuld, de onderborst een weinig naar voren gedragen.

Vrij klein, goed gesloten, horizontaal tegen het lichaam gedragen, rustend op het dons van de flanken; boeg bedekt door de borstveren, vleugeleinden bedekt door het zadelbehang; grote en kleine slagpennen breed.

Breed, goed afgerond door de overvloedige bevedering.

Middellang, goed gespreid, middelhoog gedragen, in een ononderbroken lijn overgaande in de oplopende ruglijn; sikkels middellang, tot iets voorbij het einde van de staartstuurveren reikend in goed gebogen vorm; kleine sikkels en staartdekveren middellang, fraai gebogen, voldoende ontwikkeld om de stuurveren te bedekken; staartstuurveren vrij kort en breed. De staart heeft de vorm van een omgekeerde V, waarbij de staartstuurveren elkaar goed bedekken.

Breed en diep; donspartij krachtig ontwikkeld zonder in losse, slordige bevedering te ontaarden; dons vol en zacht.

Van voren gezien flink uit elkaar geplaatst; krachtig; kort, vol bevederd, grotendeels schuilgaande in de volle bevedering van de flanken.

Loopbenen kort, krachtig, glad, ten dele schuilgaand in de dijbevedering; vier tenen, middellang; kleur naar gelang de kleurslag.

Vol en zacht, mag niet ontaarden in een slordige losvederigheid.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De rug-staartlijn van de hen loopt minder hoog op, waardoor deze langer toont.

Ernstige fouten

Onvoldoende grootte; te geringe diepte; onvoldoende donsbevedering; slordige, al te losse bevedering; te lange rug; wit in de oorlellen; miskleurige snavel; afwijkende beenkleur. Losse dijbevedering, waardoor de loopbenen nauwelijks zichtbaar zijn. Te grote kopversierselen; te sterke keelwamontwikkeling; te grove kop; te gesloten en afhangende staart en te sterk Cochin-achtig gerond rugkussen bij de hen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  3,5 – 4 kg

Haan:  22 mm

Hen:  3 – 3,5 kg

Hen:  20 mm

Kleurslagen:

Zwart:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving. Aan de glans worden zeer hoge eisen gesteld. Snavel: zwart. Ogen: donker-bruin tot bruinzwart. Loopbenen en tenen: donker leiblauw met zwarte gloed op de schubben; voetzolen en zolen van de tenen: wit.

Ernstige fouten: lichte snavel; lichte of gemarmerde ogen; anders dan donker leiblauwe benen.

Blauw (gezoomd):

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 101 van de Algemene Kleur-beschrijving. Snavel: donker hoornkleurig. Ogen: donkerbruin tot bruinzwart. Loopbenen en tenen: leiblauw met enige zwarte gloed op de schubben; voetzolen en zolen van de tenen: wit.

Ernstige fouten: lichte snavel; lichte ogen; anders dan leiblauwe benen.

Buff:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 103 van de Algemene Kleur-beschrijving. Snavel: rose-wit. Ogen: bruinrood. Loopbenen en tenen: wit

Ernstige fouten: anders dan witte loopbenen en tenen.

Wit:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleur-beschrijving. Snavel: wit. Ogen: bruinrood. Loopbenen en tenen: wit

Ernstige fouten: anders dan witte loopbenen en tenen.

Roodporselein:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 92 van de Algemene Kleur-beschrijving. Snavel: rose-wit. Ogen: bruinrood. Loopbenen en tenen: rose-wit.

Ernstige fouten: anders dan witte loopbenen en tenen.

Zwart witgepareld:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 95 van de Algemene Kleur-beschrijving. Snavel: hoornkleurig of wit met hoornkleurige aanslag. Ogen: bruinrood of bruin. Loopbenen en tenen: zwart met regelmatig witte vlekken.

Ernstige fouten: anders gekleurde loopbenen en tenen.

Gestreept:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 107 van de Algemene Kleur-beschrijving. Snavel: wit. Ogen: bruinrood. Loopbenen en tenen: wit

Ernstige fouten: anders dan witte snavel, loopbenen en tenen.

Rood:

Kleur en tekening van haan en hen levendig, glanzend, warm dieprood met zo weinig mogelijk zwart in vleugels en staart. Donskleur: rood. Oogkleur: oranjerood. Snavel, loopbenen en tenen: wit.

Ernstige fouten: anders dan witte snavel, loopbenen en tenen.

Fouten: zwart in bovenkleur en anders dan rode donskleur.

Goudgeel zwartgezoomd:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 53 van de Algemene Kleur-beschrijving. Snavel: licht hoornkleurig bij de haan en hoornkleurig bij de hen. Ogen: bruinrood. Loopbenen en tenen: vleeskleurig wit; voetzolen: wit. Bij de hen is enige grijze aanslag op de loopbenen toegestaan.

Meerzomig patrijs:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 11 van de Algemene Kleur-beschrijving. Snavel: rose-wit. Ogen: bruinrood. Loopbenen en tenen: rose-wit. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen toegestaan.

Koekoekpatrijs:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 9 van de Algemene Kleur-beschrijving. Snavel: rose-wit. Ogen: bruinrood. Loopbenen en tenen: rose-wit.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia