Wolga Postuurtuimelaar

c 03-17

RUS(D) 874

Land van oorsprong: Rusland

Algemeen voorkomen: Middelgrote, diepgestelde, compacte duif. De vleugels onder de hoog gedragen staart, licht sidderhalzig, voetbevederd.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Borst

Rug

Vleugels

Staart

 

Benen

Bevedering

Middelgroot, diepgesteld, compact.

Diepgesteld.

Langwerpig rond; matig breed voorhoofd; ongekapt of met schelpkap met of zonder rozetten.

Donker of parelkleurig.

Smal, licht.

Krap middellang; licht.

Glad.

Slank, lichtgebogen, bij opwinding (postuur) sidderend.

Vol, goed gerond, breed.

Breed, zeer kort en hol.

Kort, gesloten onder de staart gedragen.

Breed, vlak tot weinig hol; zonder gaping; minstens 14 staartpennen. Bij opwin-ding (postuur) staart opgetrokken gedragen.

Kort, kot bevederd.

Enigszins los maar goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel, blauw.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Hals, borst, schouders, rug (bij voorkeur), staart met boven- en onderstaartdek (kiel) gekleurd.

De kop gekleurd behalve een smalle rand om de ogen, de wangen en een baard of alleen een baard zonder scherpe begrenzing, die tot aan de ogen mag reiken. De vleugels, buik, dijen, voetbevedering en de, bij voorkeur brede, staartband wit. Staarteinde gekleurd. Bij zwart en blauw geen staartband.

Fouten:

Smal en/of lang type; hoge stand; ontbrekende sidderhals; te lage staartdracht; minder dan 14 staartpennen, smalle, niet gesloten of losse staart; te lange snavel; niet bedekte tenen; witte staartpennen; sterk afwijkende tekening; slechte kleur; niet doorlopende of onzuivere staartband.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Staart en staartdracht (postuur)

ü  Kop en hals (sidderen)

ü  Voetbevedering

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:

speciaalclub

duivenrassen

Fokkers Frisia