Moravische Eksterkropper

c 02-17

CZ 311

Land van oorsprong: Tsjechië, Moravië.

Algemeen voorkomen: Middelgrote kropper, enigszins fors; hoge stand, opgerichte houding en puntkap.

Raskenmerken:

Type

 

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Ballon

 

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Middelgroot met peervormige ballon; 2/3 van de totale lengte voor en 1/3 achter de benen.

Hoog; sterk afhellend.

Enigszins langwerpig, licht gewelfd, voorhoofd niet te hoog; met puntkap.

Donker.

Smal, fijn; licht vleeskleurig tot rood.

Normale lengte, licht tot roodachtig.

Lang, rechtop gedragen.

Groot, peervormig, naar de kop toe verbredend, aan de borst zichtbaar afzettend.

Vrij breed met lang borstbeen.

Afhellend.

Krachtig; vleugeldracht normaal.

Staartdracht normaal.

Bij voorkeur lang, in het enkelgewricht licht gebogen; nagels licht.

Glad.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, blauw, rood, geel, roodzilver, geelzilver.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Ekstertekening: kop, vleugels, dijen en buik wit, overige bevedering, inclusief rug en onder-staartdek (kiel) gekleurd. De koptekening ongeveer ½ tot 1 cm onder de ogen met een scherpe lijn van de gekleurde hals gescheiden. De gekleurde schouderbevedering van boven gezien hartvormig en iets over de vleugels reikend, zodat de witte vleugels een mooie ronde belijning tonen. De gekleurde borst tot ongeveer 1 cm voor de benen.

Fouten:

Te klein, te weinig of afwijkende ballon; te lage of te vlakke stand, te weinig actie; vleugels onder de staart gedragen; vorkstaart; foutieve halsdracht, te korte hals; te matte kleur, afwijkende kleur en/of tekening; te grove oogranden; afwijkende puntkap.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Hals- en beenlengte

ü  Ballon

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:    8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen