39.

Blauwgoudberken

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

Het tekeningpatroon is geheel gelijk aan dat van goudberken. Alle zwart bij goudberken is bij deze kleurslag vervangen door zo gelijkmatig mogelijk helder blauw. Aan de tekening worden precies dezelfde eisen gesteld als bij goudberken.

Door de verdunningsfactor zijn ook de oranjegoud gekleurde veerpartijen iets lichter dan van goudberken.

ü  Ernstige fouten bij haan en hen

Strogele kleur in de gekleurde lichaamsbevedering. Onvoldoende schachtstreeptekening in hals- en zadelbehang bij de haan en in de halskraag van de hen; geheel onvoldoende of te ver naar beneden doorlopende zoming van de borstveren.

o   Fouten bij haan en hen

Geringere afwijkingen in kleur en tekening; te weinig glans in het zwart. Verder te flets, te donker of ongelijkmatig blauw. Geheel of gedeeltelijk zwarte veren.