Florentiner

c 06-19

 SBI: A / 201

Land van oorsprong: Italië

Algemeen voorkomen: Zeer forse kipduif met goed geronde lichaamsvorm, brede borst en schouders, hoog gedragen staart en hoge, horizontale stand. Hals met kop, lichaam en benen vormen elk 1/3 van de totale lengte.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

 

Keel

Borst

Buiklijn

 

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

 

Bevedering

Zeer fors kipduiftype.

Hoog; horizontaal.

Groot, gelijkmatig gewelfd, ongekapt; voorhoofd met de snavel een duidelijke hoek vormend.

Oranjerood.

Smal; kleur conform de bevedering.

Middellang, krachtig; kleur conform de bevedering.

Goed ontwikkeld; vlak.

Lang, fors uit de romp tredend, naar de kop toe gelijkmatig dunner wordend; loodrecht gedragen.

Goed uitgesneden.

Vol, breed en goed gerond.

Vloeiende overgang, borst en buik naar de kiel toe bijna een halve cirkel vormend.

Kort, horizontaal, breed bij de schouders.

Kort, krachtig, de slagpennen licht gebogen lijkend; op de staart rustend, niet te sterk kruisend en niet voorbij het staarteinde reikend.

Hoog gedragen, niet te breed, goed gesloten, kiel dicht bevederd.

Lang, dijen goed zichtbaar en vol bevederd; tenen lang en goed gespreid; nagel-kleur niet van betekenis.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel; 

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband, bruinzilver geband, blauwzilver donkergeband, geelzilver geband;

Ø  Blauw-, blauwzilver- en roodzilver gekrast;

Ø  Blauw ongeband, blauwzilver ongeband;

Ø  Lichtblauw witgeband; blauw rozegeschubd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Grondkleur wit. Koptekening, vleugelschilden, staart met boven- en onderstaartdek gekleurd; aan elke vleugel 6 – 11 buitenste pennen wit, naar gekleurde duimveren wordt gestreefd.

De koptekening gelijkmatig boogvormig vanaf de achterkop naar de voorhals verlopend en iets onder de tegen de hals gedrukte snavel eindigend. Gekleurde binnenzijde van de dijen en bovenrug (brug) zijn toegestaan. Gekraste met bij voorkeur regelmatig kraspatroon.

Fouten:

Niet harmonisch voorkomen; te klein of niet krachtig genoeg, smalle borst; afhellende stand; te korte, te lage, nauwe, geknikte of X-vormige beenstand; platte kop; grove oogranden; te lange of te dunne snavel; afzettende, niet vloeiende onderbelijning; niet correcte vleugeldracht, brede of te laag gedragen staart; zeer harige of losse bevedering; matte of onzuivere kleur; gekleurde rug; ernstige tekeningfouten.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en grootte

ü  Stand

ü  Kop en hals

ü  Oogkleur en oogranden

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:  10 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kipduiven