Bergse kraaiers

   

Herkomst: In West-Duitsland ontstaan door kruising van Spaanse hoenderrassen met inheemse landhoenders.

Algemene indruk: Een slank, tamelijk hoog gesteld hoen van het landhoentype. In de hoogge-dragen schouders em de aflopende houding herkent men de verwantschap met Spaanse hoenders. De hanen brengen een veel langgerekter en dieper kraaigeluid voort dan hanen van andre rassen.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

 

Kam

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

 

Rug &

Zadel

 

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Walsvormig, langgerekt, aflopend naar achteren; krachtig ontwikkeld.

Langwerpig, achterkop breder; gezicht levendig rood, met haarachtige veertjes bezet.

Middelgroot, enkel en rechtop, niet te diep en niet te grof getand met enigszins naar achteren oplopende kamhiel, fijn van weefsel; helderrood.

Krachtig aan de basis, lang; hoornkleurig.

Middellang, dun, fijn van weefsel; helderrood.

Middelgroot, amandelvormig, glad; zuiver wit.

Vrij groot; lichtrood tot oranjekleurig; het donkere ooglid met haartjes bezet.

Zeer lang, in een flauwe buiging naar voren gestrekt; halsbehang lang doch niet te vol.

Lang met een flauwe welving, duidelijk aflopend naar de staart en daarbij mooi aansluitend; zadel breed; zadelbehang matig ontwikkeld doch fraai aansluitend bij de staartdekveren.

Enigszins hoog gedragen, flauw gewelfd; lang borstbeen.

Groot, hoog aangezet, lang, aansluitend gedragen.

Hoog gedragen.

Goed achterwaarts gedragen onder een stompe hoek met de rug; lange, brede hoofdsikkels en veel bijsikkels; stuurveren breed en vrij lang, enigszins gespreid gedragen.

Goed opgetrokken. Bij de hen is de legbuik goed ontwikkeld.

Nauwelijks middellang, stevig, niet te ver uit de buikbevedering te voorschijn komend; aangesloten bevederd.

Middellang, krachtig, fijn geschubd; blauwgrijs.

Vier tenen, middellang; blauwgrijs.

Normaal ontwikkeld, goed aangesloten.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken, wat minder opgerichte houding en een iets lagere beenstelling bij de hen, geen verschiilen van betekenis. Kam van de hen rechtopstaand, van achteren soms iets omvallend.

Ernstige fouten

Te plomp en te kort lichaam; smalle bouw; te lage of te hoge beenstelling; rechte rug; veel te hoge staartdracht; rode oorlellen; geheel onvoldoende sikkelveerontwikkeling.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  3 – 3,5 kg

Haan:  20 mm

Hen:  2 – 2,5 kg

Hen:  18 mm

Kleurslagen: Goud

Kleur en tekening van de haan

Hals- en zadelbehang: roodbruin, iedere veer voorzien van een zwart einde en zwarte schachtstreeptekening.

Rug: donkerder door de sterkere zwarte tekening.

Borst en buik: zwart; aan de zijkanten van borst en buik vertonen de veren op goudbruine grondkleur een tekening die in wezen gezoomd is, doch door de sterke verbreding aan het veereinde doet deze ook aan een hoefijzervormige lovertekening denken.

Buik en achterdeel: dofzwart.

Staart: staartstuurveren zwart; sikkelveren groenglanzend zwart.

Vleugels: vleugeldekveren roodbruin met zwarte hoefijzervormige zoomtekening, waardoor twee krachtige groenglanzend zwarte banden in de roodbruine vleugelband gevormd worden; buitenvaan der slagpennen geelbruin, binnenvaan zwart.

Ondergevederte: grijszwart.

Kleur en tekening van de hen

Halskraag: fluweelzwart

Vleugels en rug: dekveren met krachtige hoefijzervormige lovertekening; grote en kleine slagpennen gekleurd en getekend als bij de haan.

Staart: staartstuurveren en ataartdekveren zwart.

Borst: in het midden zwart; aan de zijkanten van borst hoefijzervormig of meer gelijkmatig breed gezoomde veren met goudbruin midden, welke tekening zich ook ter weerszijden van de benedenborst mag uitstrekken.

Buik en achterdeel: dofzwart.

Ernstige fouten:

Te lichte grondkleur; ontbreken van de zwarte eindstip gepaard aan smalle zoming op de zijkant der veren met goudbruin midden; ontbreken van schachtstreeptekening in het hals- en zadel-behang; getoepte veren; dubbelgezoomde of zwaar gepeperde rug- en vleugelveren bij de hen.

Fouten:

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

overzicht dwerghoenders