Zuidduitse Snipduif

c 02-17

D 441

Land van oorsprong: Zuid-Duitsland

Algemeen voorkomen: Krachtig, veredeld veldduiventype met krap middelhoge stand en bijna horizontale houding en schelpkap.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Krachtig, veredeld veldduiftype.

Krap middelhoog; bijna horizontale houding.

Tamelijk breed, met gewelfd voorhoofd en vrijstaande schelpkap, begrensd door rozetten.

Donker.

Smal, licht tot rood, rood wordt nagestreefd.

Middellang, vleeskleurig bij rood en geel; bovensnavel zwart bij zwart en blauw, donker hoornkleurig bij blauwzilver. Ondersnavel steeds vleeskleurig.

Glad en wit bepoederd.

Middellang.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond.

Breed in de schouders, licht afhellend.

Vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Kort.

Lang goed ontwikkeld, glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel; blauw- en blauwzilver.

Kleur en tekening:

De lakkleuren zuiver met veel glans, blauw en blauwzilver licht en gelijkmatig met zwarte respectievelijk donkere staartband. De staart, boven- en onderstaartdek (kiel) en de voorhoofdsnip gekleurd. De overige bevedering wit. Scherpe en rechte aftekening van de staart op de stuit en bij de aars. Snip boven de neusdoppen smal aangezet, ongeveer tot middden boven de ogen reikend, vrij van de oogranden en mondhoeken.

Fouten:

Klein lichaam, smalle en scheve kap, ontbrekende of verkeerd geplaatste rozetten; donker aangelopen oogranden; bij rood en geel aangelopen, bij zwart, blauw en blauwzilver onvol-doende doorgekleurde bovensnavel, aangelopen ondersnavel; erg lange, brede, scheve, te kleine of te breed aangezette snip, matte of onzuivere kleur, schimmel in de staart, bovenstaart-dek of kiel, gekleurde veren in wit verlangde bevedering, speciaal aan de kop, achterhals en vleugelboegen.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Tekening

ü  Kleur

ü  Kap

ü  Snavelkleur

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Zuidduitse kleurduiven