Erlauer Tuimelaar

c 03-17

H 860

Land van oorsprong: Hongarije

Algemeen voorkomen: Klein, bespierd, krachtige benen; middelhoge stand, licht afhellende houding, trapeziumvormige kop.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

 

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

 

Benen

Bevedering

Klein, bespierd.

Middelhoge stand, licht afhellende houding.

Iets langer dan breed; trapeziumvormig met licht afgeronde kanten; schuin oplo-pend voorhoofd, vlakke schedel met in het midden een nauwelijks waarneembare verdieping. De nek-halsovergang met een lichte boog.

Helder parelkleurig; bij voorkeur kleine pupil.

Smal, tweerijig, glad donkergrijs.

Krap middellang; aan de basis sterk, wat naar beneden gericht; zwartgrijs.

Klein, glad

Relatief lang, slank, loodrecht gedragen, achterhals matig gewelfd.

Goed uitgesneden.

Bespierd, naar voren gerond, opgetrokken gedragen.

Smal, licht afhellend.

Strak aanliggend; vleugeldracht normaal.

Einde van de staartpennen iets voorbij de slagpennen; staartdracht normaal.

Middellang; enigszins ver uit elkaar ingeplant.

Glad, strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Vetblauw zwartgeband.

Kleur en tekening:

Vetblauw is belangrijk donkerder dan normaal blauw; kop, hals slag- en staartpennen heel donkergrijs.

Fouten:

Te groot; zwakke bespiering; te opgerichte stand; grote, geronde of hoekige kop, rode adertjes in de iris; bleke of rode oogranden; te lange snavel, dikke of te lange, dunne hals; lange slag- en staartpennen; witte rug; samenlopende of onregelmatige banden.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Kop en snavel

ü  Type en stand

ü  Ogen en oogranden

ü  Kleur

ü  Ringmaat: 7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars E-K