Luzerner Sproetkop

c 03-17

CH 422

Land van oorsprong: Zwitserland, kanton Luzern.

Algemeen voorkomen: Middelgroot, krachtig, kort en compact type, lage stand, licht afhellende houding, met puntkap en bekousde benen.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Puntkap

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Middelgroot, krachtig, kort, compact.

Laag; licht afhellende houding.

Breed, krap middellang, achter de neusdoppen goed gevuld. Voorhoofd moet met de snavel een flauwe gebogen lijn vormen.

Hoog aangezet, met de veren van de achterhals tot in de punt van de kap een scherpe, ononderbroken kam vormend.

Donker, hoog in de kop gelegen.

Fijn, smal, bij alle kleurslagen onopvallend.

Krap middellang, krachtige basis, onder- en bovensnavel even sterk, kleur licht tot zwart, afhankelijk van de veerkleur.

V-vormig, matig ontwikkeld.

Vol uit de borst tredend, naar boven toe slanker.

Goed uitgesneden.

Breed, diep, rond, iets naar voren gedragen.

Breed in de schouders, naar de staart spits toelopend, licht afhellend.

Krachtig, vleugeldracht normaal.

Kort, staartdracht normaal.

Middellang, in het hielgewricht doorgeknikt, vol bekousd, krachtige en onbedekte tenen.

Glad, goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart.

Kleur en tekening:

De kleur zuiver, gelijkmatig en intensief, ook met vleugelrozetten. De kop vanaf de puntkap tot ongeveer 2 cm onder de snavelaanzet fijn wit getijgerd. Een ideale tijgering bedekt ongeveer

50 % van de grondkleur aan de kop.

Fouten:

Plomp lichaam, smalle borst; te diepe, te hoge of vlakke stand; keelwam; grove of smalle kop, sterk afzettend voorhoofd, gedrukt of geknepen. Lange of dunne snavel; opvallende brede oogranden; laag aangezette, scheve of brede kap; Inkeping in de nekkam; lange of brede staart; gebrekkig bekousd, bevederde tenen; losse bevedering; matte grondkleur, gebrekkige of te laag naar de hals verlopende kopsproeten; roest of pigmentverlies in slagpennen en staart.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kopvorm en snavel

ü  Ogen en kap

ü  Beenbevedering

ü  Kleur en tekening

ü  Snavelkleur

Ringmaat:  9 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Zwitserse kleurduiven