Silezische Moorkop

c 02-17

D 480

Land van oorsprong: Polen, Silezië

Algemeen voorkomen: Krachtig veldduiventype; licht gedrukte houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Krachtig veldduiftype.

Half hoog; licht gedrukte houding.

Tamelijk hoog, breed voorhoofd, goed gewelfd; ongekapt.

Donker.

Bij zwart en blauw donker; bij rood en geel licht tot vleeskleurig.

Middellang; bij zwart en blauw zwart, bij rood licht hoornkleurig, bij rood en geel licht vleeskleurig.

Tamelijk kort.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond.

Breed in de schouders, licht afhellend.

Lang, vleugeldracht normaal.

Staartdracht normaal.

Kort.

Goed ontwikkeld, strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, blauw, rood en geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

De grondkleur is wit. De kop met een kleine ca. 2 cm lange slab en de staart met boven- en onderstaartdek (kiel) gekleurd. De staart boven en onder scherp afgetekend. Blauw met donkere staartband.

Fouten:

Te klein, sterk aangelopen snavel bij rood en geel; onregelmatige koptekening; te grote slab; onregelmatige staartaftekening; schimmel in de staart; matte of onzuivere kleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Tekening

ü  Kleur

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kleurduiven