Duitse Modena

 C 06-19 SBI: D 206

Land van oorsprong: Italië, in Duitsland naar deze vorm veredeld.

Algemeen voorkomen: De kleinste van de kipduiven. Gerond lichaam; de staart wordt iets hoog gedragen, maar niet zo hoog als bij de andere kipduivenrassen.

Hals met kop, romp en benen nemen ieder voor zich 1/3 van de totale lengte in beslag. De lichaamslengte bedraagt 2/3 van de totale hoogte. Houding horizontaal.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

 

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Onderlijn

 

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

Bevedering

Duif met een gerond lichaam

Hoog; houding horizontaal.

Gerond, gelijkmatig gewelfd, voorhoofd tamelijk stijl oplopend, breed bij de snavelbasis, bij het lichaam passend.

Oranjerood, bij wit oranjerood of donker.

Smal; donker bij donkere kleurslagen, licht bij lichte kleurslagen, rood bij wit met donkere ogen.

Middellang, naar verhouding stevig; zwart bij donkere kleurslagen, licht bij lichte kleurslagen, donker hoornkleurig bij rood- en blauwzilverkleurige, bij magnani zonder betekenis.

Kort en vlak.

Vanaf de romp naar de kop toe gelijkmatig dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Vol en breed, goed gerond.

Vol en goed gerond; achter met veel dons; borst- en buikpartij één ononderbro-ken ronding vormend.

Kort, niet afhellend, breed in de schouders.

Kort, de rug afdekkend, niet kruisend op de staart gedragen, het staarteinde niet bereikend.

Iets opgetrokken gedragen, kort niet breed, goed gesloten.

Dijen goed zichtbaar, nagelkleur van geen betekenis.

Glad aanliggend; achterpartij met veel dons.

Kleurslagen:

Gazzi en Schietti

Ø  Zwart, rood, geel, dominant rood & geel, donker en andalusisch blauw;

Ø  Blauw-, bruinzilver- en blauwzilver ongeband;

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband, blauwzilver donkergeband en geelzilver geband;

Ø  Blauw-, roodzilver-, blauwzilver- en geelzilver gekrast;

Ø Blauw-, roodzilver- en geelzilver donkergekrast;

Ø  Blauw bronsgeband, bruinzilver bronsgeband;

Ø  Blauw bronsgekrast, bruinzilver bronsgekrast;

Ø  Donkerblauw bronsschild gezoomd, donkerblauw bronsschild;

Ø  Zwart-, blauw-, rood- en geel witgeband;

Ø  Blauw-, rood- en geel witschild gezoomd;

Ø  Blauwzilver sulfergeband; blauwzilver sulfergeschubd; blauwzilver (oker) sulfurschild gezoomd, blauwzilver (oker) sulfurschild;

Alleen Gazzi:

Ø  Blauw witschild gezoomd, blauwzilver sulfurgekrast.

Alleen Schietti:

Ø  Bruinzilver geband, zwart reduced (lichtgrijs zwartgezoomd)

Ø  Wit met oranje ogen, wit met donkere ogen en rode oogranden;

Ø  Zwart- en donker witschild gezoomd;

Ø  Zwart en blauw licht getijgerd en donker getijgerd;

Ø  Blauw zwartgeband-, blauwbronsgeband-, blauwzilver donkergeband-, roodzilver geband-, geelzilver geband-, bruinzilver geband schimmel;

Ø  IJskleurig ongeband, zwartgeband en -gekrast; kite, gouddun, rood- en geel agaat, deroy.

Alleen Magnani

Ø  Veelkleurig, eenkleurig;

Ø  Zilversprenkel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver.

Schietti: Hele duif gekleurd.

Gazzi: Grondkleur wit. Kop, kleine slab, vleugels inclusief slagpennen, staart, boven en onder-staartdek (kiel) gekleurd. De koptekening loopt vanaf de achterkant van de schedel in een booglijn ongeveer 1 cm onder de ogen door naar het voorhoofd. De korte slab goed gerond en niet lager dan de punt van de op de keel gedrukte snavel. Gekleurde bovenrug (“brug”) en iets aan de binnenzijde van de dijen gekleurde “sokjes” zijn toegestaan.

Kleuren volgens bovenstaande kleurslagen met uitzondering van wit.

Magnani: Hoe gevarieerder en hoe gelijkmatiger de kleurverdeling, hoe beter. Slagpennen en staart moeten getekend zijn. Doffers zijn meer getekend. De tekening wordt met toenemende leeftijd donkerder.

a) veelkleurig: Er moeten ten minste drie kleuren duidelijk herkenbaar zijn; grondkleur lich-ter of donkerder amandelgeel, gedeeltelijk blauwgrijs aangelopen, met sprenkeling in alle bij duiven voorkomende kleuren over de hele bevedering.

b) zilversprenkel: witte grondkleur met zwarte sprenkeling.

Kleur vleugelpatroon:

Banden lang, licht gebogen, gelijkmatige breedte en gescheiden. Kraspatroon gelijkmatig en bij voorkeur scherp, niet te donker en niet te licht.

Bronsschildige met bruine schilden, de ongezoomde lichter (reebruin) als de gezoomde (kas-tanjebruin).

Witschildige met bij voorkeur witte schildkleur.

Vinktekening is bij alle gezoomde kleurslagen, brons- en sulfurschildige toegestaan.

Fouten:

Te groot, te klein, plomp of lang lichaam; borstnaad; smalle of vlakke borst; te lage stand of afhellende stand / houding; X-benen; stijve beenstand; te vlakke staartdracht, breed gedragen staart, open staart; hangpennen; slechte vleugeldracht; te dikke respectievelijk te dunne hals; onderbroken onderlijn; platte schedel, te veel achterhoofd; smalle of spitse voorkop, te lange of te dunne snavel; lichte oogranden bij donkere kleurslagen; grove of rode oogranden (behalve bij wit met donkere ogen); slecht omsloten oogrand; ruwe dijbeenbevedering; erg harige of losse bevedering; te matte lichaams- of schildkleur; onzuivere banden; sterke pijltekening bij gezoomde; in gesloten toestand zichtbare schimmel of roest in de slagpennen.

Gazzi: onregelmatige, te laag reikende hals- en nektekening; gekleurde veren in witte lichaamskleur, witte veren in gekleurde veervelden, wit bij de aars.

Schietti: sterk afwijkende kleur of tekening, witte slag- of staartpennen bij donker getijgerde, erg onregelmatige tekening bij donker- of licht getijgerde, schimmel in de nek bij witschild ge-zoomde.

Magnani: minder dan drie kleuren; éénkleurige slagpennen en staart; te donkere grondkleur en ontbreken van de kleurspatten.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en grootte

ü  Stand

ü  Hals en benen

ü  Kop

ü  Ogen en oogranden

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:   7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kipduiven