Brahma’s

   

Herkomst: Engeland. Komene sedert ongeveer 1890 in Nederland voor.

Algemene indruk: Statig, middelhoog gesteld, vrij fors en breed, zowel diep als hoog van bouw, waardoor een minder rond type, dan bij de Cochinkriel ontstaat. Vol bevederd met goede donsontwikkeling. Levendig doch vertrouwelijk.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

 

Kam

Snavel

 

Kinlellen

 

Oorlellen

Ogen

Hals

 

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

 

Bevedering

Vol, breed goed gerond.

In verhouding klein doch breed; de wenkbrauwen overschaduwen de ogen min of meer.

Kleine drierijig erwtenkam, stevig op de kop geplaatst.

Kort, goed gebogen; geel; hoornachtige aanslag op bovensnavel is toegestaan.

Klein en goed gerond; rood; mogen niet veel lager komen dan de oorlellen; keelwam is enigszins ontwikkeld.

Klein, rood

Groot, oranjerood tot roodbruin.

Middellang, vrij rechtop gedragen met een goede buiging in het bovenste gedeelte; vol bevederd.

Middellang, breed, in een flauwe holle lijn oplopend naar de staart;

Zadel breed met goed ontwikkeld zadelbehang.

Breed, diep,vol, goed gerond.

Kort, goed gesloten en horizontaal gedragen, rustend op de goed ontwikkelde dijbevedering.

Breed.

Kort vrij hoog gedragen. De staartstuurveren staan gespreid en lijken van achteren gezien op een  omgekeerde V. De hoofdsikkels zijn flauw gebogen; bijsikkels zijn goed ontwikkeld.

Vol, goed ontwikkeld en vol bevederd.

Vol bevederd met zachte veren; geen gierhakontwikkeling.

Middellang en stevig; goed uit elkaar geplaatst, krachtig, van voren gezien recht onder het lichaam; krachtig bevederd; buiten- en middentenen goed bevederd; loopbenen en tenen geel.

Vol bevederd.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De rug toont bij de hen wat langer en wordt minder hol oplopend gedragen. Stuurveren worden goed door de staartdekveren afgedekt.

Ernstige fouten

Te smalle bouw; te hoog of te laag gesteld; te lang van rug; onvoldoende oplopende rug- zadellijn; te lange staart; staart te spits of gesloten; te krappe of te donsrijke bevedering; duidelijke gierhakken; onvoldoende voetbevedering; onbevederde middenteen; veel te grote of slecht gevormde kopversierselen; anders dan gele pootkleur; parelgrijze ogen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  1600 – 1700 gram

Haan:  18 mm

Hen:  1200 – 1300 gram

Hen:  16 mm

Kleurslagen:

Wit zwartcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 61 van de Algemene Kleurbeschrijving. Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening. Voetbevedering zwart met witte omzoming.

Wit blauwcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 62 van de Algemene Kleurbeschrijving. Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening. Voetbevedering blauw met witte omzoming.

Buff zwartcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 64 van de Algemene Kleurbeschrijving. Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening. Voetbevedering zwart met gele omzoming.

Buff blauwcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 65 van de Algemene Kleurbeschrijving. Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening. Voetbevedering blauw met gele omzoming.

Meerzomig patrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 23 van de Algemene Kleurbeschrijving. Loopbeen- en teenbevedering bij de haan zwart, bij de hen grijsachtig geelbruin met zwarte zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en aan de veerrand. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Meerzomig zilverpatrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 25 van de Algemene Kleurbeschrijving. Loopbeen- en teenbevedering bij de haan zwart, bij de hen staalgrijs met zwartgrijze zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en aan de veerrand. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Meerzomig blauwpatrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 24 van de Algemene Kleurbeschrijving. Loopbeen- en teenbevedering bij de haan blauw, bij de hen grijsachtig geelbruin met blauwe zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en aan de veerrand. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Meerzomig isabelpatrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 23a van de Algemene Kleurbeschrijving. Loopbeen- en teenbevedering bij de haan parelgrijs, bij de hen grijsachtig isabelkleurig met parelgrijze zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en aan de veerrand. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Berken: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 40 van de Algemene Kleurbeschrijving. Loopbeen- en teenbevedering zwart Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Goudberken: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 38 van de Algemene Kleurbeschrijving. Loopbeen- en teenbevedering zwart. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Zwart: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving. Snavel geel tot donker hoornkleurig. Loopbenen en tenen geel; bij de hen is donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Ernstige fouten:

zichtbaar wit in het gevederte.

c 01-17

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia