Shiraser Tuimelaar

c 03-17

D 920

Land van oorsprong: Vermoedelijk Zuid Iran

Algemeen voorkomen: Middelgrote, compacte, zachtbevederde duif, lage stand, afhellende houding, bekousd, ongekapt of met snavelrozet.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Middelgrote, compacte, zachtbevederde duif.

Laag; afhellende houding.

Middelgroot; afgerond, hoog voorhoofd, ongekapt of met ronde of halfronde snavelrozet.

Donker.

Licht.

Krap middellang; licht, bij blauw, zwarte en bruine zijn aan de snavelwortel donker aangelopen snavelranden toegestaan.

Middellang; niet te dun.

Breed, goed gerond.

Breed in de schouders, afhellend.

Niet te lang; vleugeldracht normaal.

Gesloten; staartdracht normaal.

Kort; licht bekousd.

Zacht maar goed aanliggend, niet lang.

Kleurslagen:

Ø  Rood, geel, zwart, bruin, blauw zwartgeband.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver, zijdeachtig zonder glans. Blauw bij voorkeur licht.

De kop, hals en bovenborst wit. Op de kop een middelgrote gekleurde vlek (“kroon”), aan weerszijden van de kop onder de ogen een gekleurde vlek. Watgroter of kleiner is minder belangrijk, maar bij voorkeur van gelijke en harmonische vorm. Enige kleur voor de ogen is toegestaan.

Zwart, bruin en blauw is met en zonder wangtekening toegestaan.

De borstaftekening midden op de borst ovaal tot V-vormig. De rug meer of minder uitgebreid wit, moet wel scherp begrensd zijn. Een gekleurde rug is geen fout. Witte aarsvlek is toegestaan. De voetbevedering meer of minder wit.

Fouten:

Grove kop; lange of dunne snavel, gekleurde bovensnavel; scheve of gebrekkige snavelrozet; smalle borst; hangvleugels; erg lange bevedering; te korte bekousing; erg gebrekkige kleur; erg onharmonische of niet driedelige koptekeningbij rood en geel, eenzijdige wangtekening en ontbrekende kroon, ontbrekende of te smalle witte borst; gekleurde achterhals; wit aan de buik.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Bevedering

ü  Kleur en tekening

ü  Snavel en ogen

Ringmaat: 9 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Fokkers Frisia