Belgische Tuimelaar

c 03-17

B 882

Land van oorsprong: België

Algemeen voorkomen: Klein, gedrongen met iets opgerichte houding. Lijkt op de uiteinden van de tenen te staan.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Keel

Hals

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Compact, tamelijk kort met brede ronde borst.

Laag, afhellend.

Goed gerond.

Parelkleurig.

Fijn, smal, bleek.

Middellang, blank; bij zwart is lichte snavelstip toegestaan.

Goed uitgesneden.

Middellang, krachtig aan de basis.

Breed, goed gevuld.

Afhellend.

Kort met brede slagpennen, vleugeldracht normaal.

Middellang en –breed, staartdracht normaal.

Kort; nagels blank tot hoornkleurig naar gelang de kleurslag.

Rijk en zachte, glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, dun en geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren”in de NBS-standaard. De kleuren intensief respectievelijk zuiver.

Fouten:

Te fors of te klein; te lang in achterpartij; te lange, respectievelijk te dunne hals; platte kop; afwijkende snavelkleur; rood in de iris; te rode oogranden; onzuivere kleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kop

ü  Ogen en oogranden

ü  Snavelkleur

ü  Kleur

ü  Ringmaat: 7 mm

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars A-D