50c KLEURDWERG - verzilvering

Genetische symbolen voor midden zwart:

aBCDEP1P2

(Int)

ABCDgP1P2

(Duits)

aBCDEP1P2

ABCDgP1P2

 

Groep 3.

Verzilvering

pareling

Pos.

Onderdeel

Punten

1

Gewicht

10

2

Type, bouw en stelling

20

3

Pels en pelsconditie

20

4

Kop en oren

15

5

Nuance en gelijkmatige verzilvering

15

6

Kleur

15

7

Lichaamsconditie en verzorging

5

 

Totaal

100

 

Het land van oorsprong is Nederland. Is in Nederland erkend in 1940

 

1.Gewicht 
Het gewicht is 800 tot 1150 gram.

Puntenschaal voor het gewicht:

 

Gewicht

800 - 870 gram

880 - 940 gram

950 - 1100 gram

1110-1150 gram

punten

8

9

10

9

 

2.Type, bouw en stelling 
Het type is geblokt (typegroep D), met zeer korte hals (zogenaamd halsloos), fraaie ronde contouren en goed gevulde achterhand. De benen zijn recht, kort en stevig. De voeten zijn kort en goed gesloten. Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel.
De kop is krachtig ontwikkeld, met brede snuit en goed ontwikkelde kaken en wangen .De staart is klein en smal en wordt nauwsluitend tegen de achterhand gedragen.

 

3. Pels en pelsconditie
De pels is iets korter dan normaal, dicht ingeplant en heeft een normale hoeveelheid onderhaar en is iets fijn van structuur.

Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.

 

4. Kop en oren.
De kop is bolvormig met breed voorhoofd en sterk gebogen neusbeen. De kaken en snuit zijn breed en sterk ontwikkeld. De ogen zijn groot en uitspringend.

De oren zijn fijn van structuur met lichtelijk afgeronde oortoppen en worden strak en nauwsluitend gedragen. De inplanting is zo nauw mogelijk. De oren zijn dicht en zeer kort behaard. De oorlengte is 4 – 6 cm, ideaal is ongeveer 5,2 cm. Aaneengesloten vormen de oren een vlak in de vorm van een gelijkbenige driehoek.

 

5. Nuance en gelijkmatige verzilvering
Erkend in de kleuren konijngrijs in de midden en lichte nuance, zwart in de midden en lichte nuance, bruin en blauw in de midden nuance van verzilvering. Zie voor de beschrijving het ras Klein Zilver.

 

6. Kleur

Erkend in de kleuren konijngrijs in de midden en lichte nuance, zwart in de midden en lichte nuance, bruin en blauw in de midden nuance van verzilvering. Zie voor de beschrijving het ras Klein Zilver.

 

De kleuren van de overige tekeningbeelden staan bij de betreffende rassen.

7. Lichaamsconditie en verzorging
Zie het algemene gedeelte

Lichte fouten

Zie het ras Klein Zilver. Zie verder Kleurdwerg kleur (50a).

 

Zware fouten

Zie het ras Klein Zilver. Zie verder Kleurdwerg kleur (50a)

 

speciaalclub

Overzicht konijnenrassen

projectCH2018

 

 


Kleurdwerg (verzilvering)

Midden zwart

Ongeveer de helft van de haartoppen is verzilverd, met dien verstande, dat de niet verzilverde haren iets sterker op de voorgrond treden. De verzilvering moet niet alleen in de juiste nuance, maar vooral ook regelmatig op het gehele lichaam voorkomen. De snuit is dikwijls iets donkerder, dit is aan dit ras eigen. Er dient naar gestreefd te worden een egale kleur en verzilvering te verkrijgen, over het gehele lichaam, benen en staart inbegrepen. De tussenkleur moet intensief zwart zijn, de grondkleur dient donkerblauw te zijn. Bleke of kleurloze onderkleur is ongewenst. Ook moet de onderkleur zuiver zijn, d.w.z. er mogen geen witte haren in voorkomen. De oogkleur is donkerbruin. De kleur van de nagels is donker hoornkleurig.

 

Midden blauw

Ongeveer de helft van de haartoppen is verzilverd, met dien verstande, dat de niet verzilverde haren iets sterker op de voorgrond treden. De verzilvering moet niet alleen in de juiste nuance, maar vooral ook regelmatig op het gehele lichaam voorkomen. De snuit is dikwijls iets donkerder, dit is aan dit ras eigen. Er dient naar gestreefd te worden een egale kleur en verzilvering te verkrijgen, over het gehele lichaam, benen en staart inbegrepen. De tussen- en grondkleur moeten intensief blauw zijn. Bleke of kleurloze onderkleur is ongewenst. Ook moet de onderkleur zuiver zijn, d.w.z. er mogen geen witte haren in voorkomen. De oogkleur is blauw. De kleur van de nagels is hoornkleurig.

 

Licht zwart zilver

Dekkleur
De dekkleur van de niet verzilverde haren moet zuiver diep van kleur en glanzend zijn. De verzilverde haren moeten daartegen duidelijk afsteken. De snorharen zijn in overeenstemming met de hoofdkleur en zijn niet verzilverd. De Kleurdwerg in de groep verzilvering is erkend in de kleuren: midden-konijngrijs, licht-zwart, midden-zwart en midden-blauw.

Kleur

Nagelkleur

Oogkleur

Snorharen

Zwart

Donkerhoornkleurig

Donkerbruin

Zwart

Blauw

Hoornkleurig

Blauw

Blauw

Uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Afhankelijk van de mate van verzilvering is een onderverdeling te maken in een lichte en een midden nuance. Voor de beoordeling van de Kleurdwerg in de groep verzilvering geldt de volgende leidraad:

Licht: Bijna alle haartoppen zijn verzilverd, waardoor het dier op enige afstand een geheel licht uiterlijk heeft. Bij nadere beschouwing zijn enige niet verzilverde haren, regelmatig verdeeld over de pels, duidelijk waarneembaar. Het aantal niet verzil-verde haren is aanzienlijk geringer dan het aantal wel verzilverde haren.

Midden: Iets minder dan de helft van de haartoppen is verzilverd. Hierbij ontstaat het beeld dat de niet verzilverde haren iets sterker op de voorgrond treden.

Gelijkmatigheid verzilvering 
De verzilvering moet niet alleen in de juiste nuance, maar vooral ook regelmatig op het gehele lichaam voorkomen. De snuit, oren, wangen en voorvoeten zijn soms iets donkerder, door de relatief kortere pels. Er dient naar gestreefd te worden een egale kleur en verzilvering te verkrijgen over het gehele lichaam. Dit mag echter niet ten koste gaan van de onderkleur.

Tussen-, grond-, en buikkleur 
De onderkleur (tussen- en grondkleur) moet zuiver zijn en er mogen geen doorlo-pende lichtgekleurde haren in voorkomen. De tussen- en grondkleur zijn zeer intens. 
Zwart: Tussenkleur zwart, grondkleur donkerblauw 
Blauw: Tussen- en grondkleur blauw.

Midden konijngrijs

Ongeveer de helft van de haartoppen is verzilverd, met dien verstande, dat de niet verzilverde haren iets sterker op de voorgrond treden.
De verzilvering moet niet alleen in de juiste nuance, maar vooral ook regelmatig op het gehele lichaam voorkomen. 
De snuit is dikwijls iets donkerder, dit is aan dit ras eigen. 
Er dient naar gestreefd te worden een egale kleur en verzilvering te verkrijgen, over het gehele lichaam, benen en staart inbegrepen. 
De tussenkleur is warm roestroodbruin, de grondkleur op dek is donkerblauw. De buikkleur is wit met een donkerblauwe grondkleur. 
Bleke of kleurloze onderkleur is ongewenst. Ook moet de onderkleur zuiver zijn, d.w.z. er mogen geen witte haren in voorkomen. De oogkleur is donkerbruin. 
De kleur van de nagels is donker hoornkleurig.

speciaalclub

Overzicht konijnenrassen

projectCH2018