Zijdehoenders

   
   
   

Herkomst:  Oost-Azië, China in het bijzonder.

Algemene indruk: Een klein, gedrongen hoen met rijke, zijdeharige bevedering, purperkleurige kopversierselen, matig bevederde benen, vijf tenen, kuif, al of niet met baard. Zeer betrouwbaar als broedster.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

 

Gezicht

Kam

 

 

Snavel

Kinlellen

 

Oorlellen

Ogen

Kuif

 

Baard

 

Hals

Rug & Zadel

Borst

Vleugels

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

 

 

Bevedering

 

 

Huid

Breed, kort en stevig.

Klein, vrij rond, schedel kan iets verhoogd zijn zonder te ontaarden in een schedelknobbel.

Purperkleurig.

Goed voor op de kop geplaatste walnootkam, bij voorkeur breder dan lang, bij voorkeur voorzien van een overdwarse groef, zonder kamdoorn; purper-kleurig.

Kort en stevig aan de basis; blauw.

Kort en goed gerond; purperkleurig; bij dieren met baard zeer klein tot nauwelijks ontwikkeld.

Ovaal van vorm; licht lazuurblauw.

Levendig; zeer donkerbruin, bij zwart af, behalve bij koekoek.

Nauwelijks middelgroot, goed gesloten, als geheel iets naar achteren gericht; de ogen vrij latend, de kuif is direct achter de kam geplaatst.

Indien aanwezig, middelgroot, driedelig, de keel en de benedenhelft van het gezicht bedekkend.

Nauwelijks middellang, stevig.

Breed en kort, in een holle lijn oplopend naar de staart.

Breed, diep en goed gerond; laag gedragen.

Kort, goed samengevouwen, bijna horizontaal gedragen; met zoveel moge-lijk gerafelde, franjeachtige structuur, voor ongeveer 1/3 deel zijdevederig.

Breed, goed bedekt door het halsbehang.

Stuurveren kort, vrij hoog gedragen, aan de basis goed gespreid, afgedekt door sikkels en bijsikkels, de vanen goed gerafeld aan de einden en franje-achtig van structuur.

Vrij diep en vol, goed gerond.

Vrij kort, goed uit elkaar geplaatst, rijk bevederd doch zonder gierhakken.

Kort, aan de buitenzijde bevederd met niet te lange, zachte veren; vijf tenen, de 5e teen staat geheel los van de achterteen, goed achterwaarts en enigs-zins naar boven gericht; de middelteen bij voorkeur en de buitenteen goed bevederd; kleur van loopbenen en tenen loodblauw.

Rijk, zeer zacht en zijdeharig; doordat de weerhaken aan de baarden onvol-doende ontwikkeld zijn, zit er geen verband in de vanen van de veer; de vanen zijn franjeachtig.

Blauw.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De kuif van de hen is meer bolrond van vorm, de hen heeft een zeer breed, bolrond zadelkussen.

Ernstige fouten

Kleine of misvormde kuif; kamdoorntjes; onvoldoende zijdevederigheid ook in de staart en slagpennen; onvoldoende structuur van de vleugelpennen, waardoor alleen nog de schachten aanwezig zijn. Onvoldoende diepte van de purperkleur; afwijkende been-, huid-, oog- en oorlelkleur; ontbreken van de 5e teen; geheel ontbreken van bevedering aan de buitentenen en aan de loopbenen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Bovendien niet geheel vrijstaande of verkeerd gerichte 5e teen; veel rood in de oorlellen.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  1,5 – 2 kg

Haan:  18 mm

Hen:  1,4 – 1,8 kg

Hen:  16 mm

Kleurslagen:

Wit

Kleur van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleurbeschrijving.  Een weinig crème in de bevedering is toegestaan.

Zwart

Kleur van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Blauw (ongezoomd)

Kleur van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 100 van de Algemene Kleurbeschrijving. Iets goud of zilver in hals en zadel is toegestaan, geheel blauwe dieren genieten de voorkeur.

Koekoek

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Algemene Kleur-beschrijving. In tegenstelling tot de andere kleurslagen van dit ras is de huidkleur wit met lichtgrijze pigmentvlekken, gezicht en kopversierselen missen de purperrode kleur, bij de haan is deze rood tot lichtpurperkleurig en bij de hen licht purperkleurig, terwijl de kleur van de loopbenen en tenen bij de haan wit met licht leiblauwe pigmentvlekken is en bij de hen licht leiblauw. Ogen: oranjerood tot rood, pigmentvlekken in de iris zijn toegestaan.

Buff

Kleur van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 103 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Meerzomig patrijs

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 23 van de Algemene Kleur-beschrijving, met dien verstande, dat als gevolg van de zijdevederigheid de tekening zowel bij de haan als bij de hen zeer onscherp is.

Meerzomig zilverpatrijs

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 25 van de Algemene Kleur-beschrijving, met dien verstande, dat als gevolg van de zijdevederigheid de tekening zowel bij de haan als bij de hen zeer onscherp is.

Parelgrijs

Kleur van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 102 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Rood

Kleur en tekening van haan en hen: Gelijkmatig, warm dieprood met zo weinig mogelijk zwarte tekening in vleugels en staart. Donskleur: rood.

Ernstige fouten

Erg ongelijkmatige kleur; afwijkende donskleur.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia