Duitse Koekoek

 c: 11-17  

Herkomst: Sinds 1903 is de Duitse Koekoek als koekoek Minorca op de tentoonstellingen gebracht. Later is het ras omgevormd naar een eigen landhoentype met als doel een vroegrijp, legkrachtig hoen van behoorlijke vleeswaarde te krijgen.

Algemene indruk: Een krachtig gebouwd, groot landhoen, ruim middelhoog gesteld. Gestrekt van bouw met vrijwel horizontale lichaamshouding. Rijk ontwikkelde en vast aanliggende bevedering. Levendig maar niet schuw van karakter.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

 

Kam

 

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

 

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

 

Bevedering

Lang en breed, nauwelijks aflopend naar achteren.

Naar verhouding groot; lang; vrij brede en goed gewelfde schedel; gezicht glad; helderrood.

Enkel, middelgroot, recht en rechtop, regelmatig getand met 4 tot 6 kamtan-den, de kamhiel volgt de neklijn zonder daarop te rusten; tamelijk fijn van weefsel; helderrood.

Krachtig, middellang; licht hoornkleurig.

Middelgroot, goed gerond, tamelijk fijn van weefsel; helderrood.

Middelgroot, ovaal en vlak aanliggend; glad, helder wit.

Groot; rood tot roodbruin.

Middellang, met vol en lang halsbehang.

Rug lang, breed, nauwelijks aflopend naar de staart en in een flauw holle lijn overgaande in de staartpartij. Zadel breed met goed ontwikkeld zadelbehang.

Breed en goed gerond; diep.

Vrij groot, lang en goed aangetrokken gedragen.

Breed en goed gerond; gedeeltelijk bedekt door het halsbehang.

Staartstuurveren enigszins gespreid en achterwaarts gedragen in een stompe hoek met de rug.

Breed en vrij diep.

Middellang en krachtig, met goed aanliggende bevedering.

Middellang en krachtig, evenwijdig en goed uit elkaar geplaatst. Tenen middellang en goed gespreid; vleeskleurig wit tot lichtgrijs, bij de hennen zijn enige donkergekleurde schubben toegestaan.

Glad aanliggend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. Bij de hen mag de kam aan de achterzijde omvallen; het lichaam wordt bijna horizontaal gedragen en heeft een goed ontwikkelde legbuik. Enige blauwgrijze aanslag op de loopbenen is toegestaan.

Ernstige fouten

Korte of smalle bouw; te hoge of te smalle stelling; te vlakke borst; te hoog of te laag gedragen staart; rood in de oorlellen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 2,5 – 3,5 kg

Haan: 20 mm

Hen: 2 – 2,5 kg

Hen: 18 mm

Kleurslagen:

Koekoek: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Algemene Kleurbeschrijving, met dien verstande, dat de gekleurde banden afwisselend zwart en lichtgrijs zijn gekleurd.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia