20.

Gezoomd blauwpatrijs

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

De veren vertonen hetzelfde tekeningpatroon als bij de gezoomd patrijs haan en hen. Overal waar bij gezoomd patrijs zwart staat, moet bij gezoomd blauwpatrijs blauw gelezen worden. Het blauw moet zo gelijkmatig mogelijk en helder van kleur zijn. Ook de pepering bij de hennen is blauw. Voorts zijn, mede als gevolg van de verdunningsfactor die van zwart blauw maakt, ook de andere kleuren iets lichter dan bij de gezoomd patrijs.

ü  Ernstige fouten bij de haan

Wit in sikkels en staart en schimmel in vleugelpennen; te lichte kleur in hals- en zadelbehang of te flauwe schachtstreeptekening; geheel blauwe borst; roestig blauw; te donker in de blauwe veergedeelten.

ü  Ernstige fouten bij de hen

Wit in staart en schimmel in vleugelpennen; te brede en te rechtlijnige karteltekening waar deze vereist is. Het ontbreken van of te onduidelijk getekende buitenste zoom; dwarstekening; roest op rug en vleugels; veel grondkleur in de schachtstreeptekening; te rode of strogele grondkleur; wit in zoming; rood of zalmkleur in borst.

o   Fouten bij de haan

Kleinere kleur- of tekeningafwijkingen in de hiervoor genoemde gevallen; enige ongelijkheid en iets te donker in sikkels en stuurveren; te lichte en onvolledig gekleurde vleugeldriehoek.

o   Fouten bij de hen

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig. Bovendien enige grondkleur in de schachtstreeptekening; te brede en lichte nerftekening in de borst; geklonterde pepering op rug, zadel en op kleine slagpennen.