Beschrijving KLEUREN

De volgorde van de kleuren is gebaseerd op de groepsindeling van de rassen van 1 tot en met 7 in de standaard. Deze volgorde geldt ook bij de indeling op tentoonstellingen. Bij sommige kleuren is verwezen naar de specifieke rassen. In een samengestelde kleuraanduiding is het eerste gedeelte in de naam overheersend over het tweede gedeelte. Zo overheerst blauw over grijs in blauwgrijs en grijs over blauw in grijsblauw. De genetische symbolen, zowel de internationale als de Duitse symboliek, van de kleuren zijn vermeld. De beschrijvingen gelden voor pelzen met een normale haarlengte.

HAASKLEUR

 

ABCDEwy1y2… (Int)

ABCDGwy1y2  (Duits

ABCDEwy1y2

ABCDGwy1y2

De dekkleur is krachtig roodbruin. De rossigrode dekharen zijn zwart getopt (ticking). Deze ticking is fraai regelmatig. De kleur en ticking strekken zich tevens uit over flanken, kop en oren. De ticking op borst en benen is iets geringer dan op de rug. De triangel is krachtig roodbruin. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenzijde van de staart is donkerder dan de dekkleur. De kleur van de buik, de onderzijde van de staart, de neus, de oogringen, de onderzijde van de kin, de kaakranden, de achterzijde van de voorbenen en de binnenzijde van de achterbenen is roomkleurig tot licht tankleurig. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart met uitzondering van die in de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Tussenkleur

De tussenkleur is krachtig roodbruin, ongeveer 6 – 9 mm breed, scherp begrensd en aan de bovenzijde voorzien van een smalle zwarte ring.

Grondkleur

De grondkleur van het dek en van de borst is blauw. De grondkleur aan de buik en aan de onderzijde van de staart is crème en van de schootvlekken blauw.

Lichte fouten

Iets minder sterke roodbruine dekkleur. Iets lichte kleur flanken. Iets sterke ticking dek. Iets weinig ticking dek. Iets onregelmatige ticking dek. Iets lichte of iets donkere nuancering op de voorbenen. Iets lichte buikkleur. Iets rode buikkleur. Witte onderzijde staart. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets minder krachtige roodbruine tussenkleur. Iets onscherp begrensde tussenkleur. Iets smalle tussenkleur. Iets donkere tussenkleur. Iets zwakke grondkleur dek.

Zware fouten

Te zwakke roodbruine dekkleur. Te lichte kleur flanken. Te sterke ticking dek. Ontbreken ticking dek. Te onregelmatige ticking dek. Te lichte (witte strepen) of te donkere nuancering op de voorbenen. Geheel witte buikkleur. Te rode buikkleur. Te lichte oogkleur, Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te zwakke tussenkleur. Te zwak begrensde (wazige) tussenkleur. Te smalle tussenkleur. Te donkere tussenkleur. Te zwakke grondkleur dek. Blauwe grondkleur buik. Blauwe grondkleur onderzijde staart.

KONIJNGRIJS

 

ABCDE … (Int)

ABCDG …  (Duits

ABCDE …

ABCDG …

De dekkleur wordt gevormd door licht bruingrijze dekharen, die voorzien zijn van een zwarte top (ticking). Deze ticking dient regelmatig te zijn. De kleur op de borst en de flanken kont zoveel mogelijk overeen met de kleur op de rug en vertoont dus ook ticking. De voorzijde van de voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen hebben dezelfde kleur. De triangel is klein en bruingeel van kleur. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenkant van de staart is donkergrijs met zwart getopte haren. De buik en de onderzijde van de staart zijn wit. De achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop en de oogringen zijn wit tot gebroken wit. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart, met uitzondering van die in de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Tussenkleur

De tussenkleur is bruingeel, ongeveer 5 mm breed, scherp begrensd en aan de bovenzijde voorzien van een smalle zwarte ring.

Grondkleur

De grondkleur van het dek is blauw. De grondkleur aan de buik is blauw.

Lichte fouten

Iets donkere dekkleur. Iets rode dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets onregelmatige ticking dek. Iets sterke ticking dek. Iets weinig ticking dek. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Iets grote triangel. Iets lichte of iets donkere nuancering op de voorbenen. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Iets onscherp begrensde tussenkleur. Iets smalle tussenkleur. Iets donkere tussenkleur. Iets rode tussenkleur. Iets lichte tussenkleur. Iets lichte grondkleur dek. Iets lichte grondkleur buik.

Zware fouten

Te donkere dekkleur. Te rode dekkleur. Te lichte dekkleur. Te onregelmatige ticking dek. Te sterke ticking dek. Te weinig ticking dek. Te lichte kleur op borst en flanken. Te veel nuancering (witte strepen) of te donkere nuancering op de voorbenen. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Te zwak begrensde (wazige) tussenkleur. Te smalle tussenkleur. Te donkere tussenkleur. Te rode tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Te lichte grondkleur dek. Te lichte grondkleur buik.

CASTOR

 

ABCDEy1y2… (Int)

ABCDG(rex)y1y2  (Duits

ABCDEy1y2

ABCDG(rex)y1y2

 

Een warm roodbruine dekkleur wordt gevormd door de rossigrode dekharen, die zwart getopt zijn (ticking). De roodbruine tussenkleur schijnt door de zwartgetopte dekharen heen. De intensiteit (zwartheid) van de dekkleur wordt bepaald door de hoeveelheid van haren in combinatie met de lengte van de zwarte haartoppen. Hoe dichter en voller de pels hoe donkerder dier. Hiermee dient bij de beoordeling rekening gehouden te worden. De dekkleur is fraai regelmatig en dient zich zover mogelijk uit te strekken op rug, kop, oren, borst, benen, zijden en bovenzijde staart. Ook de voorbenen hebben dezelfde kleur en zijn vrij van lichte nuancering. Dezelfde delen welke bij konijngrijs wit zijn, zijn bij castor met konijngrijsfactor bij voorkeur wit, tot licht roomkleurig. De triangel is roodbruin. De oren zijn zwart omzoomd. De oogkleur is donkerbruin. De nagles zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart, behalve die in het wildkleurig gedeelte van de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand. De buikkleur is bij voorkeur wit. Een egale lichte roomkleur is toegestaan in verband met de aanwezige roodfactoren.

De warme roodbruine dekkleur welke een nuancering donkerder is dan bij haaskleur, speelt een belangrijke rol bij de beoordeling

Tussenkleur

Roodbruine tussenkleur, die scherp begrensd is en een breedte heeft van circa 1/3 van de haarlengte.

Grondkleur

De grondkleur van het dek is diepblauw en heeft een breedte van circa 2/3 van de haarlengte. De grondkleur aan de buik is blauw en zo intens mogelijk, maar minder intens dan bij een normaalharig konijngrijs dier.

Lichte fouten

Iets donkere dekkleur. Iets afwijkende buikkleur, iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Iets smalle tussenkleur. Iets lichte grondkleur dek. Zwakke grondkleur buik.

Zware fouten

Geheel zwarte dekkleur. Witte strepen op de voorbenen. Te sterk afwijkende buikkleur. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Te zwakke tussenkleur dek. Te zwakke grondkleur dek. Geheel ontbreken van blauwe grondkleur aan buik.

IJZERGRAUW

 

ABCDEd … (Int)

ABeCDG …  (Duits

ABCDE …

AB CDG …

 

De dekkleur wordt gevormd door lichtgrijze dekharen, die regelmatig zwart getopt zijn (ticking). De kleur is sprankelend waarbij grijs de overhand heeft. De dekkleur is regelmatig en strekt zich uit over het gehele lichaam, uitgezonderd de triangel, die donkerbruin is. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenzijde van de staart is donkerder dan de dekkleur. De triangel is klein en niet scherp begrensd. De kleur op de buik komt zoveel mogelijk overeen met de dekkleur, maar is wat matter van kleur. De kleur op de onderzijde van de staart volgt zoveel mogelijk de buikkleur. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart.

Tussenkleur

De tussenkleur is donkerbruin, smal en niet scherp begrensd. De tussenkleur is aan de bovenzijde voorzien van een smalle zwarte ring.

Grondkleur

De grondkleur van het dek en aan de buik is diep donkerblauw.

Lichte fouten

Iets donkere dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets bruine of iets rossige dekkleur. Iets lichtgekleurde borst of flanken, Iets onregelmatige ticking dek. Iets donkere kop. Iets donkere oren. Iets lichte buikkleur. Onderzijde staart iets licht gekleurd. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets brede tussenkleur. Iets scherp begrensde tussenkleur. Iets lichte grondkleur dek. Iets lichte grondkleur buik.

Zware fouten

Te donkere dekkleur. Te lichte dekkleur. Te bruine of te rossige dekkleur. Te lichtgekleurde borst of flanken, Te onregelmatige ticking dek. Te donkere kop. Geheel zwarte oren. Te lichte buikkleur. Onderzijde staart wit gekleurd. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te brede tussenkleur. Scherp begrensde tussenkleur. Te lichte grondkleur dek. Te lichte grondkleur buik.

BRUINGRIJS

 

AbCDE … (Int)

ABcDG …  (Duits

AbCDE …

ABcDG …

 

De dekkleur wordt gevormd door licht bruingrijze dekharen, die voorzien zijn van een bruine top (ticking). Deze ticking dient regelmatig te zijn. De kleur op de borst en de flanken komt zoveel mogelijk overeen met de kleur op de rug en vertoont dus ook ticking. De voorzijde van de voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen hebben dezelfde kleur. De triangel is klein en bruingeel van kleur. De oren zijn bruin omzoomd. De bovenkant van de staart is donkergrijs met bruin getopte haren. De buik en de onderzijde van de staart zijn wit. De achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop en de oogringen zijn wit tot gebroken wit. De oogkleur is bruin en vertoont onder een bepaalde belichting een rode gloed. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn bruin, met uitzondering van die in de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Tussenkleur

De tussenkleur is geelbruin, ongeveer 5 mm breed, scherp begrensd en aan de bovenzijde voorzien van een smalle bruine ring.

Grondkleur

De grondkleur van het dek is lichtblauw. De grondkleur aan de buik grijsblauw.

Lichte fouten

Iets donkere dekkleur. Iets rode dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets onregelmatige ticking dek. Iets sterke ticking dek. Iets weinig ticking dek. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Iets grote triangel. Iets lichte of iets donkere nuancering op de voorbenen. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Iets onscherp begrensde tussenkleur. Iets smalle tussenkleur. Iets donkere tussenkleur. Iets rode tussenkleur. Iets lichte tussenkleur. Iets lichte grondkleur dek. Iets lichte grondkleur buik.

Zware fouten

Te donkere dekkleur. Te rode dekkleur. Te lichte dekkleur. Te onregelmatige ticking dek. Te sterke ticking dek. Te weinig ticking dek. Te lichte kleur op borst of flanken. Te veel lichte nuancering (witte strepen) of te donkere nuancering op de voorbenen. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Te zwak begrensde (wazige) tussenkleur. Te smalle tussenkleur. Te donkere tussenkleur. Te rode tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Te lichte grondkleur dek. Te lichte grondkleur buik.

BLAUWGRIJS

 

ABCdE … (Int)

ABCdG …  (Duits

ABCdE …

ABCdG …

De dekkleur wordt gevormd door licht bruingrijze dekharen, die voorzien zijn van een blauwe top (ticking). Deze ticking dient regelmatig te zijn. De kleur op de borst en de flanken komt zoveel mogelijk overeen met de kleur op de rug en vertoont dus ook ticking. De voorzijde van de voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen hebben dezelfde kleur. De triangel is klein en bruingeel van kleur. De oren zijn blauw omzoomd. De bovenkant van de staart is blauwgrijs met blauw getopte haren. De buik en de onderzijde van de staart zijn wit. De achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop en de oogringen zijn wit tot gebroken wit. De oogkleur is blauwgrijs. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn blauw, met uitzondering van die in de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Tussenkleur

De tussenkleur is geelbruin, ongeveer 5 mm breed, scherp begrensd en aan de bovenzijde voorzien van een smalle blauwe ring.

Grondkleur

De grondkleur van het dek is lichtblauw. De grondkleur aan de buik  is blauw.

Lichte fouten

Iets donkere dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets onregelmatige ticking dek. Iets sterke ticking dek. Iets weinig ticking dek. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Iets grote triangel. Iets lichte of iets donkere nuancering op de voorbenen. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Iets onscherp begrensde tussenkleur. Iets smalle tussenkleur. Iets donkere tussenkleur. Iets rode tussenkleur. Iets lichte tussenkleur. Iets lichte grondkleur dek. Iets lichte grondkleur buik.

Zware fouten

Te donkere dekkleur. Te lichte dekkleur. Te onregelmatige ticking dek. Te sterke ticking dek. Te weinig ticking dek. Te lichte kleur op borst of flanken. Te veel lichte nuancering (witte strepen) of te donkere nuancering op de voorbenen. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Te zwak begrensde (wazige) tussenkleur. Te smalle tussenkleur. Te donkere tussenkleur. Te rode tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Te lichte grondkleur dek. Te lichte grondkleur buik.

Opaal

 

ABCdE(r)y1y2… (Int)

ABCdG(rex)y1y2  (Duits)

ABCdE(r)y1y2

ABCdG(rex)y1y2

 

De dekkleur is lichtblauw, waar de bruinrode tussenkleur doorheen schijnt. Doordat het bruinrood van de tussenkleur door de dekkleur heen schijnt, is deze laatste kleur als het ware met een rossige gloed overtrokken. De oogringen, kaakranden, neusvleugels, onderzijde van de kop, binnenzijde van de voorbenen, binnen- en bovenzijde van de achterbenen zijn wit en laten deze bruinrode tussenkleur vaak nog wat sterker zien. De triangel is bruinrood. Buik en onderzijde van de staart zijn wit. De kleur van de ogen is blauwgrijs. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn lichtblauw, behalve die in het wildkleurige gedeelte van de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Tussenkleur

De tussenkleur is bruinrood met een breedte van circa 1/3 van de haarlengte.

Grondkleur

De grondkleur is blauwgrijs, de grondkleur gaat op circa 2/3 van de haarlengte plotseling en scherp begrensd over in de tussenkleur.

Lichte fouten

Iets donkere dekkleur. Iets afwijkende buikkleur, iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Iets smalle tussenkleur. Iets lichte grondkleur dek. Zwakke grondkleur buik.

Zware fouten

Te blauwe dekkleur. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Te zwakke tussenkleur dek. Te zwakke grondkleur dek. Geheel ontbreken van blauwgrijze grondkleur aan buik.

Luchs

 

AbCdEy1y2… (Int)

ABcdGy1y2  (Duits)

AbCdEy1y2

ABcdGy1y2

 

De dekkleur is licht crèmekleurig zilverblauw. De voorzijde van de voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen hebben dezelfde kleur. De borstkleur is iets lichter dan de dekkleur. De triangel is klein en roodgeel van kleur. De bovenkant van de staart is blauwachtig. De buik, de onderzijde van de staart, de achterbenen, de onderzijde van de kop, de oogringen en de kaakranden zijn wit. De oogkleur is grijsblauw en vertoont onder een bepaalde belichting een rode gloed. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn lichtblauw, met uitzondering van die in de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Tussenkleur

De tussenkleur is roodgeel en is aan de bovenzijde niet scherp begrensd.

Grondkleur

De grondkleur is helderwit en gaat op ongeveer 1 cm vanaf de haarbasis scherp begrensd over in de roodgele tussenkleur. De grondkleur van de borst is iets minder helderwit. De grondkleur aan de buik is blauwgrijs.

Lichte fouten

Iets blauwe dekkleur. Iets bruinachtige dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Enkele witte haren. Enkele witte haartoppen. Enkele lichtgekleurde haartoppen. Iets roestaanslag. Iets grote triangel. Iets lichte nuancering op de voorbenen. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Iets smalle tussenkleur. Iets donkere tussenkleur. Iets lichte tussenkleur. Niet geheel witte grondkleur dek.

Zware fouten

Te blauwe dekkleur. Te bruine dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te veel witte haren. Te veel witte haartoppen. Te veel lichtgekleurde haartoppen. Te veel roestaanslag. Te veel lichte nuancering (witte strepen) op de voorbenen. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Te smalle tussenkleur. Te donkere tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Grijze of grauwe grondkleur dek. Ontbreken van blauwgrijze grondkleur aan buik.

Gouwenaargrijs

 

AbCdE… (Int)

ABcdG…  (Duits)

AbCdE…

ABcdG…

 

De dekkleur wordt gevormd door licht bruingrijze dekharen, die voorzien zijn van een vaal lichtblauwe (gouwenaarkleurige) top (ticking). Deze ticking dient regelmatig te zijn. De kleur op de borst en de flenken komt zoveel mogelijk overeen met de kleur op de rug en vertoont dus ook ticking. De voorzijde van de voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen hebben dezelfde kleur. De triangel is klein en bruingeel van kleur. De oren zijn vaal lichtblauw omzoomd. De bovenkant van de staart is lichtblauwgrijs met vaal lichtblauw getopte haren. De buik en de onderzijde van de staart zijn wit. De achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop en de oogringen zijn wit tot gebroken wit. De oogkleur is grijsblauw en vertoont onder een bepaalde belichting een rode gloed. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn lichtblauw, met uitzondering van die in de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Tussenkleur

De tussenkleur is geelbruin, ongeveer 5 mm breed, scherp begrensd en aan de bovenzijde voorzien van een smalle vaal lichtblauwe ring.

Grondkleur

De grondkleur van het dek is licht grijsblauw. De grondkleur aan de buik is grijsblauw.

Lichte fouten

Iets donkere dekkleur. Iets onregelmatige ticking dek. Iets sterke ticking dek. Iets weinig ticking dek. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Iets grote triangel. Iets lichte of iets donkere nuancering op de voorbenen. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Iets onscherp begrensde tussenkleur. Iets smalle tussenkleur. Iets donkere tussenkleur. Iets rode tussenkleur. Iets lichte tussenkleur. Iets lichte grondkleur dek. Iets lichte grondkleur buik.

Zware fouten

Te donkere dekkleur. Te onregelmatige ticking dek. Te sterke ticking dek. Te weinig ticking dek. Te lichte kleur op borst of flanken. Te veel lichte nuancering (witte strepen) of te donkere nuancering op de voorbenen. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Te zwak begrensde (wazige) tussenkleur. Te smalle tussenkleur. Te donkere tussenkleur. Te rode tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Te lichte grondkleur dek. Te lichte grondkleur buik.

BRUINGRAUW

 

AbCDE d… (Int)

ABecDG …  (Duits)

AbCDE …

AB cDG …

 

De dekkleur wordt gevormd door lichtgrijze dekharen, die regelmatig donkerbruin getopt zijn (ticking). De kleur is sprankelend, waarbij grijs de overhand heeft. De dekkleur is regelmatig en strekt zich uit over het gehele lichaam, uitgezonderd de triangel, die bruin is. De oren zijn donkerbruin omzoomd. De bovenzijde van de staart is donkerder dan de dekkleur. De triangel is klein en niet scherp begrensd. De kleur op de buik komt zoveel mogelijk overeen met de dekkleur, maar is wat matter van kleur. De kleur op de onderzijde van de staart volgt zoveel mogelijk de buikkleur. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn donkerbruin.

Tussenkleur

De tussenkleur is bruin, smal en niet scherp begrensd. De tussenkleur is aan de bovenzijde voorzien van een smalle donkerbruine ring.

Grondkleur

De grondkleur van het dek en aan de buik is donkerblauw.

Lichte fouten

Iets donkere dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets rossige dekkleur. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Iets onregelmatige ticking dek. Iets donkere kop. Iets donkere oren. Iets lichte buikkleur. Onderzijde staart iets licht gekleurd. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets brede tussenkleur. Iets scherp begrensde tussenkleur. Iets lichte grondkleur dek. Iets lichte grondkleur buik.

Zware fouten

Te donkere dekkleur. Te lichte dekkleur. Te rossige dekkleur. Te lichtgekleurde borst of flanken. Te onregelmatige ticking dek. Te donkere kop. Geheel bruine oren. Te lichte buikkleur. Onderzijde staart wit gekleurd. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te brede tussenkleur. Scherp begrensde tussenkleur. Te lichte grondkleur dek. Te lichte grondkleur buik.

BLAUWGRAUW

 

ABCdE d… (Int)

ABeCdG …  (Duits)

ABCdE …

AB CdG …

 

De dekkleur wordt gevormd door lichtgrijze dekharen, die regelmatig donkerblauw getopt zijn (ticking). De kleur is sprankelend, waarbij grijs de overhand heeft. De dekkleur is regelmatig en strekt zich uit over het gehele lichaam, uitgezonderd de triangel, die bruin is. De oren zijn donkerblauw omzoomd. De bovenzijde van de staart is donkerder dan de dekkleur. De triangel is klein en niet scherp begrensd. De kleur op de buik komt zoveel mogelijk overeen met de dekkleur, maar is wat matter van kleur. De kleur op de onderzijde van de staart volgt zoveel mogelijk de buikkleur. De oogkleur is blauwgrijs. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn donkerblauw.

Tussenkleur

De tussenkleur is bruin, smal en niet scherp begrensd. De tussenkleur is aan de bovenzijde voorzien van een smalle donkerblauwe ring.

Grondkleur

De grondkleur van het dek en aan de buik is blauw.

Lichte fouten

Iets donkere dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets bruine of iets rossige dekkleur. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Iets onregelmatige ticking dek. Iets donkere kop. Iets donkere oren. Iets lichte buikkleur. Onderzijde staart iets licht gekleurd. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets brede tussenkleur. Iets scherp begrensde tussenkleur. Iets lichte grondkleur dek. Iets lichte grondkleur buik.

Zware fouten

Te donkere dekkleur. Te lichte dekkleur. Te bruine of te rossige dekkleur. Te lichtgekleurde borst of flanken. Te onregelmatige ticking dek. Te donkere kop. Geheel blauwe oren. Te lichte buikkleur. Onderzijde staart wit gekleurd. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te brede tussenkleur. Scherp begrensde tussenkleur. Te lichte grondkleur dek. Te lichte grondkleur buik.

 

 

 

Overzicht van enige grauw- en wildkleuren:

 

Kleur

Tussenkleur

dek

Grondkleur

dek

Grondkleur

buik

Dekharen

Ticking

Oogkleur

Nagelkleur

ijzergrauw

donkerbruin

diep donkerblauw

diep donkerblauw

lichtgrijs

zwart

donkerbruin

donkerhoorn-kleurig

bruingrauw

bruin

donkerblauw

donkerblauw

lichtgrijs

donkerbruin

donkerbruin

donkerhoorn-kleurig

blauwgrauw

bruin

blauw

blauw

lichtgrijs

donkerblauw

blauwgrijs

hoornkleurig

konijngrijs

bruingeel

blauw

blauw

licht bruingrijs

zwart

donkerbruin

donkerhoorn-kleurig

Bruingrijs

geelbruin

lichtblauw

grijsblauw

licht bruingrijs

bruin

bruin + rode gloed

donkerhoorn-kleurig

Blauwgrijs

geelbruin

lichtblauw

blauw

licht bruingrijs

blauw

blauwgrijs

hoornkleurig

gouwenaargrijs

geelbruin

licht grijsblauw

grijsblauw

licht bruingrijs

vaal lichtblauw

grijsblauw + rode gloed

hoornkleurig

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving KLEUREN

De volgorde van de kleuren is gebaseerd op de groepsindeling van de rassen van 1 tot en met 7 in de standaard. Deze volgorde geldt ook bij de indeling op tentoonstellingen. Bij sommige kleuren is verwezen naar de specifieke rassen. In een samengestelde kleuraanduiding is het eerste gedeelte in de naam overheersend over het tweede gedeelte. Zo overheerst blauw over grijs in blauwgrijs en grijs over blauw in grijsblauw. De genetische symbolen, zowel de internationale als de Duitse symboliek, van de kleuren zijn vermeld. De beschrijvingen gelden voor pelzen met een normale haarlengte.

ZWART

 

aBCDE  (Int)

ABCDg  (Duits

aBCDE

ABCDg

De dekkleur is glanzend diepzwart over het gehele lichaam. De buik en borst zijn iets doffer van kleur door een geringere glans. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart.

Tussenkleur

De diepzwarte dekkleur zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het zwart zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.

Grondkleur

De grondkleur is diepblauw, hoe intenser hoe beter. De grondkleur is niet scherp begrensd.

Lichte fouten

Iets matte dekkleur door wat weinig glans. Iets lichte dekkleur. Iets roest of iets rossige gloed. Iets schifting, iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets lichte borstkleur. Enkele witte haren. Enkele witte haartoppen. Iets lichtgekleurde oorranden. Iets lichte buikkleur. Iets lichtgekleurde voetzolen. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets lichte tussenkleur. Iets lichte grondkleur.

Zware fouten

Te lichte dekkleur. Te veel roest of te veel rossige gloed. Te veel schifting. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te lichte borstkleur. Te veel witte haren. Te veel witte haartoppen. Te lichtgekleurde oorranden. Te lichte buikkleur. Te lichtgekleurde voetzolen. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te lichte tussenkleur. Te lichte grondkleur.

BRUIN

 

abCDE … (Int)

ABcDg …  (Duits

abCDE …

ABcDg …

De dekkleur is egaal bruin tot donkerbruin met een goede glans over het gehele lichaam. De buik en borst zijn iets doffer van kleur door een geringere glans. De oogkleur is donkerbruin en vertoont onder een bepaalde belichting een rode gloed. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn bruin.

Tussenkleur

De bruine tot donkerbruine dekkleur zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het bruin tot donkerbruin zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.

Grondkleur

De grondkleur is blauw, hoe intenser hoe beter. De grondkleur is niet scherp begrensd.

Lichte fouten

Iets matte dekkleur door wat weinig glans. Iets naar zwart overhellende dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets roest of iets rossige gloed. Iets schifting, iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets lichte borstkleur. Enkele witte haren. Enkele witte haartoppen. Enkele lichtgekleurde haartoppen. Iets lichtgekleurde oorranden. Iets lichte buikkleur. Iets lichtgekleurde voetzolen. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets lichte tussenkleur. Iets lichte grondkleur.

Zware fouten

Te veel naar zwart overhellende dekkleur. Te lichte dekkleur. Te veel roest of te veel rossige gloed. Te veel schifting. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te lichte borstkleur. Te veel witte haren. Te veel witte haartoppen. Te veel lichtgekleurde haartoppen. Te lichtgekleurde oorranden. Te lichte buikkleur. Te lichtgekleurde voetzolen. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te lichte tussenkleur. Te lichte grondkleur.

BLAUW

 

aBCdE  (Int)

ABCdg  (Duits

aBCdE…

ABCdg

 

De dekkleur is egaal blauw tot donkerblauw met een goede glans over het gehele lichaam. De buik en borst zijn iets doffer van kleur door een geringere glans. De oogkleur is blauw. De nagels zijn hoornkleurig tot donkerhoornkleurig. De snorharen zijn blauw.

Tussenkleur

De blauwe tot donkerblauwe dekkleur zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het blauw tot donkerblauw zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.

Grondkleur

De grondkleur is iets lichter dan de tussenkleur. De grondkleur is niet scherp begrensd.

Lichte fouten

Iets matte dekkleur door wat weinig glans. Iets donkere dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets bruine aanslag. Iets roest of iets rossige gloed. Iets schifting, iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets lichte borstkleur. Enkele witte haren. Enkele witte haartoppen. Enkele lichtgekleurde haartoppen. Iets lichtgekleurde oorranden. Iets lichte buikkleur. Iets lichtgekleurde voetzolen. Iets lichte oogkleur. Iets bruin in oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets lichte tussenkleur. Iets bruine aanslag tussenkleur. Iets lichte grondkleur.

Zware fouten

Te donkere dekkleur. Te lichte dekkleur. Te veel bruine aanslag. Te veel roest of te veel rossige gloed. Te veel schifting. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te lichte borstkleur. Te veel witte haren. Te veel witte haartoppen. Te veel lichtgekleurde haartoppen. Te lichtgekleurde oorranden. Te lichte buikkleur. Te lichtgekleurde voetzolen. Te lichte oogkleur. Bruine oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te lichte tussenkleur. Te veel bruine aanslag tussenkleur. Te lichte grondkleur.

GEEL

 

ABCDe … (Int)

AbCDG …  (Duits

ABCDe …

AbCDG …

 

De dekkleur is egaal zuiver geel. De flanken, de borst, de voorzijde van de voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen hebben dezelfde kleur. De buik, de onderzijde van de staart, de achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop, de oogringen en de kaakranden zijn wit. De oogringen zijn smal. De oogkleur is bruin. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn geel, met uitzondering van die in de kaakrand. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Tussenkleur

De gele dekkleur zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het geel zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.

Grondkleur

De grondkleur van het dek is roomkleurig tot wit en niet scherp begrensd. De grondkleur aan de buik is wit.

Lichte fouten

Iets rode dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets donkere ticking op dek. Iets ongelijke dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Iets lichte nuancering op de voorbenen. Enkele afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Enkele witte haren. Enkele witte haartoppen. Enkele lichtgekleurde haartoppen. Iets donkere ticking op kop. Iets donkere ticking op oorranden. Iets brede witte kaakranden. Iets lichtgekleurde wangen. Iets gele aanslag buik. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd die in de kaakrand staan. Iets donkere tussenkleur. Iets lichte tussenkleur.

Zware fouten

Te rode dekkleur. Te lichte dekkleur. Te veel donkere ticking op dek. Te ongelijke dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te lichtgekleurde borst of flanken. Te lichte nuancering (witte strepen) op de voorbenen. Te veel afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Te veel witte haren. Te veel witte haartoppen. Te veel lichtgekleurde haartoppen. Te veel donkere ticking op kop. Te veel donkere ticking op oorranden. Te brede witte kaakranden. Te lichtgekleurde wangen. Anders dan witte buikkleur. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd die in de kaakrand staan. Te donkere tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Grauwe of blauwe dekkleur dek. Anders dan witte onderkleur aan buik.

FAWN

 

ABCDe … (Int)

AbCDG …  (Duits

ABCDe …

AbCDG …

 

De dekkleur wordt gevormd door gele dekharen, die voorzien zijn van een zwartachtige top (ticking). Deze ticking dient regelmatig te zijn. De flanken, de borst, de voorzijde van de voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen hebben dezelfde kleur. De oren zijn enigszins zwartachtig omzoomd. De buik, de onderzijde van de staart, de achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop, de oogringen en de kaakranden zijn wit. De oogringen zijn smal. De oogkleur is bruin. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn geel, met uitzondering van die in de kaakrand. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Tussenkleur

De gele dekkleur zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het geel zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.

Grondkleur

De grondkleur van het dek is roomkleurig tot wit en niet scherp begrensd. De grondkleur aan de buik is wit.

Lichte fouten

Iets rode dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Iets lichte nuancering op de voorbenen. Enkele afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Enkele witte haren. Enkele witte haartoppen. Enkele lichtgekleurde haartoppen. Iets brede witte kaakranden. Iets lichtgekleurde wangen. Iets gele aanslag buik. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd die in de kaakrand staan. Iets donkere tussenkleur. Iets lichte tussenkleur.

Zware fouten

Te rode dekkleur. Te lichte dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te lichtgekleurde borst of flanken. Te lichte nuancering (witte strepen) op de voorbenen. Te veel afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Te veel witte haren. Te veel witte haartoppen. Te veel lichtgekleurde haartoppen. Te brede witte kaakranden. Te lichtgekleurde wangen. Anders dan witte buikkleur. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd die in de kaakrand staan. Te donkere tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Grauwe of blauwe dekkleur dek. Anders dan witte onderkleur aan buik.

ORANJE

 

ABCDewy1y2… (Int.)

AbCDGwy1y2… (Duits)

ABCDewy1y2

AbCDGwy1y2

De dekkleur is egaal intens oranjerood met een goede glans over het gehele lichaam. De buik en de onderzijde van de staart zijn iets matter van kleur. De oogringen zijn smal en iets lichter van kleur dan de dekkleur. De oogkleur is bruin tot donkerbruin. De nagels zijn hoorn- tot donkerhoornkleurig. De snorharen zijn oranjerood.

Tussenkleur

De intense oranjerode dekkleur zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het oranjerood zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.

Grondkleur

De grondkleur is iets lichter dan de tussenkleur. De grondkleur is niet scherp begrensd.

Lichte fouten

Iets rode dekkleur. Iets donkere dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets donkere ticking op dek. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Enkele afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Enkele lichtgetopte haren. Iets lichte nuancering op de voorbenen. Iets donkere ticking op kop, oren of oorranden. Iets lichtgekleurde kaakranden. Iets lichtgekleurde wangen. Iets brede oogringen. Iets lichte buikkleur. Iets lichte kleur onderzijde staart. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets lichte tussenkleur.  Iets lichte grondkleur.

Zware fouten                   

Te rode dekkleur. Te lichte dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te veel donkere ticking op dek. Te lichtgekleurde borst of flanken. Te lichte nuancering (witte strepen) op de voorbenen. Te veel afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Te veel witte haartoppen. Te veel lichtgetopte haar. Te veel donkere ticking op kop, oren of oorranden. Te lichtgekleurde kaakranden. Te lichtgekleurde wangen. Te brede oogringen. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen.  Te lichte tussenkleur. Te lichte grondkleur. Blauwe grondkleur.

ROOD

 

ABCDewy1y2… (Int.)

AbCDGwy1y2… (Duits)

ABCDewy1y2

AbCDGwy1y2

 

De dekkleur is egaal warm rood met een goede glans over het gehele lichaam. De buikkleur volgt zoveel mogelijk de dekkleur, maar is iets doffer. De oogringen, de voetzolen en de onderzijde van de staart zijn iets lichter van kleur. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De kleur van de snorharen is warm rood.

Tussenkleur

De warm rode dekkleur zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het rood zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.

Grondkleur

De grondkleur is aan de haarbasis iets lichter dan de tussenkleur. De grondkleur is niet scherp begrensd.

Lichte fouten

Iets lichte of iets fletse dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets donkere ticking op dek. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Enkele afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Enkele lichtgetopte haren. Iets lichte nuancering op voorbenen. Iets donkere ticking op kop, oren of oorranden. Iets lichtgekleurde kaakranden. Iets lichte buikkleur. Iets lichte kleur onderzijde staart. Iets lichte nagelkleur. Iets lichte oogkleur. Enkele witte snorharen. Iets lichte tussenkleur. Iets lichte grondkleur.

Zware fouten

Te lichte of Te fletse dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te donkere ticking op dek. Te lichtgekleurde borst of flanken. Enkele afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Enkele lichtgetopte haren. Te lichte nuancering op voorbenen. Te veel donkere ticking op kop, oren of oorranden. Te lichtgekleurde kaakranden. Te lichte buikkleur. Witte onderzijde staart. Te lichte nagelkleur. Te lichte oogkleur. Te veel witte snorharen. Te lichte tussenkleur. Blauwe grondkleur.

CHINCHILLA

 

ABcchDE (Int)

achiBCDG  (Duits)

ABcchDE

achiBCDG

 

De dekkleur wordt gevormd door lichtgrijze dekharen, die voorzien zijn van een zwarte top (ticking). Deze ticking dient regelmatig te zijn. De kleur op de borst en de flanken komt zoveel mogelijk overeen met de kleur op de rug en vertoont dus ook ticking. De voorzijde van de voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen hebben dezelfde kleur. De triangel is klein en wit. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenkant van de staart is donker door een sterkere zwarte ticking. De buik, de onderzijde van de staart, de achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop en de oogringen zijn wit van kleur. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart, met uitzondering van die in de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Tussenkleur

De tussenkleur is wit, ongeveer 5 mm breed, scherp begrensd en aan de bovenzijde voorzien van een smalle scherp begrensde zwarte ring.

Grondkleur

De grondkleur van het dek is blauw. Deze blauwe grondkleur is breder dan de witte ring van de tussenkleur. De grondkleur aan de buik is donkerblauw.

Lichte fouten

Iets donkere dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets onregelmatige ticking dek. Iets sterke ticking dek. Iets weinig ticking dek. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Iets grote triangel. Iets lichte of iets donkere nuancering op de voorbenen. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Iets onscherp begrensde tussenkleur. Iets smalle tussenkleur. Iets brede tussenkleur. Tussenkleur niet helder wit. Iets lichte grondkleur dek. Iets lichte grondkleur buik.

Zware fouten

Te donkere dekkleur. Te lichte dekkleur. Te onregelmatige ticking dek. Te sterke ticking dek. Te weinig ticking dek. Te lichtgekleurde borst of flanken. Gele triangel. Te lichte (witte strepen) of te donkere nuancering op de voorbenen. Bruine kleur in gekleurde lichaamsdelen. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Te zwak begrensde (wazige) tussenkleur. Te smalle tussenkleur. Te brede tussenkleur. Te grauwe tussenkleur. Bruine tussenkleur.  Te lichte grondkleur dek. Te lichte grondkleur buik. Bruine grondkleur dek. Bruine grondkleur buik.

ZWARTGRANNEN

 

ABcchDe (Int)

achibCDG  (Duits)

ABcchDe

achibCDG

 

De dekkleur is gebroken wit. Over het gehele lichaam, met uitzondering van die delen, die bij wildkleur witgekleurd zijn, zijn de dek- en grannenharen donker (afgezwakt zwart) getopt. Bij het ras Zwartgrannen zijn de delen, die bij wildkleur wit zijn, zoals buik, onderzijde staart, binnenzijde van de voorbenen, binnen en bovenzijde van de achterbenen, kaakranden, onderzijde kop en triangel, ook wit. De donkere getopte dek- en grannenharen zijn regelmatig verdeeld, zodat er als het ware een lichte waas aanwezig is. De onderkleur heeft invloed op het uitkomen van de kleur van de waas. Daarom toont de waas zich het sterkst op de relatief kort behaarde lichaamsdelen, zoals kop en oren en tendeert hierbij naar zwartachtig. De waas op borst en voorbenen is iets geringer dan op de rug. De oren mogen iets omzoomd zijn. Het streven is gericht op een egale oorkleur, die overeenkomt met de dekkleur. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwartachtig.

Tussenkleur

De tussenkleur is wit, echter de bovenste 2 à 3 mm op de lichaamsdelen waar een waas aanwezig is, is donker (afgezwakt zwart) van kleur. De tussenkleur van de bovenzijde van de staart is wit tot grauw, wit heeft echter de voorkeur.

Grondkleur

De grondkleur is wit. De grondkleur van de bovenzijde van de staart is wit tot grauw, wit heeft echter de voorkeur. De buik is wit van kleur tot aan de haarbasis.

Lichte fouten

Waas iets onregelmatig. Waas iets sterk. Iets donkere omzoming van de bovenste helft van de oren. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Iets grauwe grondkleur aan dek, uitgezonderd bovenzijde staart.

Zware fouten

Ontbreken van waas. Te veel waas. Te onregelmatig waas, waardoor de dekkleur erg vlekkerig is. Te donker omzoomde oren. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Blauwe of blauwgrauwe tussenkleur, uitgezonderd bovenzijde staart. Blauwe of blauwgrauwe grondkleur, uitgezonderd bovenzijde staart.

GOUWENAAR

 

abCdE (Int)

ABcdg (Duits)

abCdE

ABcdg

 

De dekkleur is egaal vaal lichtblauw over het gehele lichaam. De kleur van de kop, de oren en de staart is vaak iets donkerder. Het streven is, dat het kleurverschil van deze lichaamsdelen met de dekkleur zo gering mogelijk is. De buikkleur is gelijk aan de dekkleur, echter iets doffer. De oogkleur is grijsblauw en vertoont onder een bepaalde belichting een rode gloed. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn vaal lichtblauw.

Tussenkleur

De tussenkleur is een nuance donkerder dan de dekkleur en is niet scherp begrensd.

Grondkleur

De grondkleur van het dek is een nuance donkerder dan de tussenkleur. De grondkleur aan de buik is gelijk aan de tussenkleur van de dekkleur.

Lichte fouten

Iets blauwe dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Enkele witte haren. Enkele witte haartoppen. Enkele lichtgekleurde haartoppen. Iets roest. Iets bruine aanslag. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets lichte tussenkleur. Iets lichte grondkleur.

Zware fouten

Te blauwe dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te veel witte haren. Te veel witte haartoppen. Te veel lichtgekleurde haartoppen. Te veel roest. Te veel bruine aanslag. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te lichte tussenkleur. Te lichte grondkleur.

FEH

 

abCdE (Int)

ABcdg (Duits)

abCdE

ABcdg

 

De dekkleur is lichtblauw over het gehele lichaam. De dekharen zijn lichtbruin getopt, waardoor een lichtbruine waas op het dek aanwezig is. De buikkleur is gelijk aan de dekkleur echter iets doffer. De oogkleur is blauwgrijs en vertoont onder een bepaalde belichting een rode gloed. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn lichtblauw.

Tussenkleur

De tussenkleur is blauwgrijs en loopt ver door naar de haarbasis. De eerste zone van de tussenkleur na de dekkleur is grijsblauw en iets lichter dan de blauwgrijze tussenkleur zelf. Deze eerste zone van de tussenkleur is niet scherp begrensd.

Grondkleur

De blauwgrijze tussenkleur gaat over in een lichtere grondkleur, die dezelfde kleur heeft als de dekkleur, maar dan zonder bruine waas.

Lichte fouten

Iets blauwe dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Enkele witte haren. Enkele witgetopte haren. Enkele lichtgetopte haren. Iets roest. Wat weinig lichtbruine waas. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Gering kleurverschil tussen onderste en bovenste gedeelte tussenkleur. Iets lichte grondkleur.

Zware fouten

Te blauwe dekkleur. Te lichte dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te veel witte haren. Te veel witgetopte haren. Te veel lichtgetopte haren. Te veel roest. Ontbreken van lichtbruine waas. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te lichte grondkleur.

TEKENING

LOTHARINGER – HOTÔT – JAPANNER – EKSTER – RIJNLANDER – PAPILLON – DALMATINER – RHÖN – HOLLANDER – RUS:

ZIE BESCHRIJVING BIJ DE BETREFFENDE RASSEN EN VOOR DALMATINER, DE REX EN RHÖN DE KLEURDWERG.

ZILVER

KONIJNGRIJS, ZWART, BRUIN, BLAUW, GEEL, zie beschrijving KLEIN ZILVER.

Formules voor zilver zwart:

 

aBCDEP1P2   (Int.)

ABCDgP1P2   (Duits)

aBCDEP1P2

ABCDgP1P2

 

 

MADAGASCAR

 

aBCDe (Int)

AbCDg(Duits)

aBCDe

AbCDg

 

Kleurpatroon

Het kleurpatroon bestaat uit een zwartachtige sluier, welke zich uitstrekt over snuit, oren, borst, onderste gedeelte van de schouders, flanken, achterhand, benen en bovenzijde staart. De sluierkleur verdunt zich op de flanken naar boven en is het krachtigst op snuit, benen en oren. Het voorhoofd is lichter gesluierd en toont zoveel mogelijk dezelfde kleur en waas als de dekkleur. De sluier is vrij van onderbreking, welke vaak aangetroffen wordt op borst, voorbenen, onderzijde schouders en dijen.

Dek- en buikkleur

De dekkleur is geelbruin. De dekharen zijn zwartachtig getopt, waardoor een lichtzwarte waas op het dek aanwezig is. De voetzolen zijn licht (grijsachtig) gekleurd. De buikkleur is krachtig zwartachtig en egaal van kleur. De onderzijde van de staart volgt de buikkleur zoveel mogelijk. De onderzijde van de staartpunt mag iets lichter gekleurd zijn. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwartachtig gekleurd.

Tussenkleur

De tussenkleur is geel en zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het geel zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.

Grondkleur

De grondkleur van de dekkleur is crème tot wit. Bij voorkeur crème. De grondkleur aan de buik is crème.

Lichte fouten

Iets zwak gekleurde sluier. Iets onregelmatige sluier. Iets zwakke voorbeenkleur. Iets donker gekleurd voorhoofd. Iets zwakke oorkleur. Iets gemêleerde oorkleur. Enkele witte haren. Iets rode dekkleur. Iets gele dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets weinig waas. Iets sterke waas. Iets lichte buikkleur. Iets onregelmatige buikkleur. Iets lichtgekleurde onderzijde staart. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets donkere tussenkleur. Iets lichte tussenkleur. Iets smalle tussenkleur.

Zware fouten

Te zwak gekleurde sluier. Te onregelmatige sluier. Te zwakke voorbeenkleur. Geheel donker gekleurd voorhoofd. Te zwakke oorkleur. Te gemêleerde oorkleur. Te veel witte haren. Te rode dekkleur. Te gele dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te weinig waas. Te sterke waas. Te lichte buikkleur. Te onregelmatige buikkleur. Te lichtgekleurde onderzijde staart. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te donkere tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Te smalle tussenkleur. Blauwe grondkleur dek. Blauwe grondkleur buik.

ISABELLA

 

aBCde (Int)

AbCdg(Duits)

aBCde

AbCdg

 

Kleurpatroon

Het kleurpatroon bestaat uit een blauwe sluier, welke zich uitstrekt over snuit, oren, borst, onderste gedeelte van de schouders, flanken, achterhand, benen en bovenzijde staart. De sluierkleur verdunt zich op de flanken naar boven en is het krachtigst op snuit, benen en oren. Het voorhoofd is lichter gesluierd en toont zoveel mogelijk dezelfde kleur en waas als de dekkleur. De sluier is vrij van onderbreking, welke vaak aangetroffen wordt op borst, voorbenen, onderzijde schouders en dijen.

Dek- en buikkleur

De dekkleur is geelbruin, maar van een iets lichtere nuance dan de dekkleur van madagascar. De dekharen zijn blauw getopt, waardoor een lichtblauwe waas op het dek aanwezig is. De voetzolen zijn licht (grijsachtig) gekleurd. De buikkleur is krachtig blauwachtig en egaal van kleur. De onderzijde van de staart volgt de buikkleur zoveel mogelijk. De onderzijde van de staartpunt mag iets lichter gekleurd zijn. De oogkleur is blauwgrijs. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn blauwachtig gekleurd.

Tussenkleur

De tussenkleur is geel en zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het geel zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.

Grondkleur

De grondkleur van de dekkleur is crème tot wit. Bij voorkeur crème. De grondkleur aan de buik is crème.

Lichte fouten

Iets zwak gekleurde sluier. Iets onregelmatige sluier. Iets zwakke voorbeenkleur. Iets donker gekleurd voorhoofd. Iets zwakke oorkleur. Iets gemêleerde oorkleur. Enkele witte haren. Iets donkere dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets weinig waas. Iets sterke waas. Iets lichte buikkleur. Iets onregelmatige buikkleur. Iets lichtgekleurde onderzijde staart. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets donkere tussenkleur. Iets lichte tussenkleur. Iets smalle tussenkleur.

Zware fouten

Te zwak gekleurde sluier. Te onregelmatige sluier. Te zwakke voorbeenkleur. Geheel donker gekleurd voorhoofd. Te zwakke oorkleur. Te gemêleerde oorkleur. Te veel witte haren. Te donkere dekkleur.  Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te weinig waas. Te sterke waas. Te lichte buikkleur. Te onregelmatige buikkleur. Te lichtgekleurde onderzijde staart. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te donkere tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Te smalle tussenkleur. Blauwe grondkleur dek. Blauwe grondkleur buik.

BEIGE

 

abCde (Int)

Abcdg (Duits)

abCde

Abcdg

 

Kleurpatroon

Het kleurpatroon bestaat uit een vaal lichtblauwe (gouwenaarkleurige) sluier, welke zich uitstrekt over snuit, oren, borst, onderste gedeelte van de schouders, flanken, achterhand, benen en bovenzijde staart. De sluierkleur verdunt zich op de flanken naar boven en toont zich het meest op snuit, benen en oren.  De sluier op onderste gedeelte van de schouders, flanken en achterhand is slechts in geringe mate waarneembaar. Het voorhoofd is lichter gesluierd en toont zoveel mogelijk dezelfde kleur en waas als de dekkleur.

Dek- en buikkleur

De dekkleur is geel. De dekharen zijn vaal lichtblauw gepunt. Hierdoor ontstaat een ijle vaal lichtblauwe waas, waar de gele dekkleur doorheen schijnt. De buikkleur is vaal lichtblauw en egaal van kleur. De onderzijde van de staart volgt de buikkleur zoveel mogelijk. De onderzijde van de staartpunt mag iets lichter gekleurd zijn. De oogkleur is grijsblauw en vertoont onder een bepaalde belichting een rode gloed. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn vaal lichtblauw gekleurd.

Tussenkleur

De tussenkleur is geel en zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het geel zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.

Grondkleur

De grondkleur van het dek is iets lichter dan de tussenkleur. In de onderkleur van de buik is geel aanwezig.

Lichte fouten

Iets weinig waas. Iets sterke waas. Iets donker voorhoofd. Iets lichte oorkleur. Iets donkere dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets roestaanslag. Enkele witte haren. Enkele witte haartoppen. Iets lichte buikkleur. Iets lichte kleur onderzijde staart. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets donkere tussenkleur. Iets lichte tussenkleur. Iets smalle tussenkleur. Iets donkere buikkleur.

Zware fouten

Te weinig waas. Te sterke waas. Te donker voorhoofd. Te lichte oorkleur. Te donkere dekkleur. Te lichte dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te veel roestaanslag. Te veel witte haren. Te veel witte haartoppen. Te lichte buikkleur. Te lichte kleur onderzijde staart. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Te donkere tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Te smalle tussenkleur. Te donkere buikkleur.

SALLANDER

 

aBcchDe (Int)

achibCDg  (Duits)

aBcchDe

achibCDg

 

Kleurpatroon

Het kleurpatroon bestaat uit een zwartachtige sluier, welke zich uitstrekt over snuit, oren, borst, onderste gedeelte van de schouders, flanken, achterhand, benen en bovenzijde staart. De sluierkleur verdunt zich op de flanken naar boven en is het krachtigst op snuit, benen en oren. Het voorhoofd is lichter gesluierd en toont zoveel mogelijk dezelfde kleur en waas als de dekkleur. De sluier is vrij van onderbreking, welke vaak aangetroffen wordt op borst, voorbenen, onderzijde schouders en dijen.

Dek- en buikkleur

De dekkleur is gebroken wit. De dekharen zijn zwartachtig getopt, waardoor een lichtzwarte waas op het dek aanwezig is. De voetzolen zijn licht (grijsachtig) gekleurd. De buikkleur is krachtig zwartachtig en egaal van kleur. De onderzijde van de staart volgt de buikkleur zoveel mogelijk. De onderzijde van de staartpunt mag iets lichter gekleurd zijn. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwartachtig gekleurd.

Tussenkleur

De tussenkleur is gebroken wit en zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort.

Grondkleur

De grondkleur van het dek en aan de buik is wit.

Lichte fouten

Iets zwak gekleurde sluier. Iets onregelmatige sluier. Iets bruine kleur in sluier. Iets zwakke voorbeenkleur. Iets donker gekleurd voorhoofd. Iets zwakke oorkleur. Iets gemêleerde oorkleur. Enkele witte haren. Iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets weinig waas. Iets sterke waas. Iets lichte buikkleur. Iets onregelmatige buikkleur. Iets bruine kleur aan buik. Iets lichtgekleurde onderzijde staart. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets grauwe of vuilwitte grondkleur aan buik.

Zware fouten

Te zwak gekleurde sluier. Te onregelmatige sluier. Te bruine kleur in sluier. Te zwakke voorbeenkleur. Geheel donker gekleurd voorhoofd. Te zwakke oorkleur. Te gemêleerde oorkleur. Enkele witte haren. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te weinig waas. Te sterke waas. Te lichte buikkleur. Te onregelmatige buikkleur. Te veel bruine kleur aan buik. Te lichtgekleurde onderzijde staart. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Blauwe grondkleur dek. Blauwe grondkleur buik.

DONKER SEPIA MARTER

 

aBcmDE (Int)

amBCDg  (Duits)

aBcmDE

amBCDg

 

Zie beschrijving bij MARTER

MIDDEN SEPIA MARTER

 

aBcmDE (Int)

amBCDg  (Duits)

aBc DE

a BCDg

of

aBcmDE (Int)

amBCDg  (Duits)

aBcnDE

anBCDg

 

Zie beschrijving bij MARTER

DONKER BLAUW MARTER

 

aBcmdE (Int)

amBCdg  (Duits)

aBcmdE

amBCdg

 

Zie beschrijving bij MARTER

MIDDEN BLAUW MARTER

 

aBcmdE (Int)

amBCdg  (Duits)

aBc dE

a BCdg

of

aBcmdE (Int)

amBCdg  (Duits)

aBcndE

anBCdg

 

Zie beschrijving bij MARTER

MIDDEN GEEL MARTER

 

aBcmDe (Int)

ambCDg  (Duits)

aBc De

a bCDg

Of

aBcmDe (Int)

ambCDg  (Duits)

aBcnDe

anbCDg

 

Zie beschrijving bij MARTER