Saksische Monnikduif

c 02-17

D 467

Land van oorsprong: Duitsland, Saksen.

Algemeen voorkomen: Krachtig, diepgesteld veldduiventype met bijna horizontale houding en goed ontwikkelde voetbevedering

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Krachtig veldduiftype.

Diepgesteld; bijna horizontale houding.

Langwerpig rond met matig hoog, gewelfd voorhoofd, ongekapt.

Donker.

Smal, vleeskleurig tot rood.

Middellang, vleeskleurig

Middellang, aan de basis fors, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond, diep en naar voren gedragen.

Lang, breed in de schouders, licht afhellend.

Krachtig, met brede veren,vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Middellang, voetbevedering goed ontwikkeld met brede, zijwaarts groeiende veren, goed overbouwd, gerond, gesloten en aansluitend aan de gierhakken.

Rijk ontwikkeld, goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw- en blauwzilver witgeband;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw- en blauwzilver witgeschubd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver. De lakkleuren glansrijk, blauw licht en gelijkmatig.

Banden schoon, strak en smal, lang en gescheiden, bij blauw met fijne zoming; schubtekening driehoekig en regelmatig.

De kop tot iets onder de ogen, aan elke vleugel 8 – 10 aaneengesloten buitenste slagpennen, staart met boven- en onderstaartdek (kiel) en voetbevedering wit; hals, borst, buik tot aan de aars, dijbeenbevedering (gierhakken), vleugelschilden en rug gekleurd.

Fouten:

Klein lichaam; hoge stand; matte of onzuivere kleur; diepe of onregelmatige kopaftekening; schimmel op de achterhals; te weinig of te veel witte slagpennen; witte aars; bonte voetbevedering; te hoge staartaftekening; gekartelde of onzuivere banden (peper, roest), onregelmatige schubtekening; korte sprietige, naar voren stekende, onregelmatig gevormde of sterk beschadigde voetbevedering; slecht afgedekte rug; aangelopen snavel.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Kleur

ü  Tekening

ü  Voetbevedering

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  11 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Saksische kleurduiven