90.

Citroenporselein

c 01-17

overzicht kleurslagen

Noot

Naarmate de dieren van de porseleinkleurslag varianten ouder worden, zal de hoeveelheid wit in het tekeningpatroon toenemen. Dieren van twee jaar oud hebben doorgaans de beste kleurverdeling.

Kleur en tekening van haan en hen

De okerbruine grondkleur van porselein is hier vervangen door citroengeel. De zwarte en witte tekening stemt geheel overeen met die van porselein.

Donskleur: alle driekleurige veergroepen blauwgrijs, overgaande in grauwachtig lichtgeel aan de basis.

Ernstige fouten bij haan en hen

Fletse of ongelijke grondkleur; te warme, op okerkleur gelijkende grondkleur; te sterke ontwikkeling van de zwarte lovertekening in de borst van de haan; te weinig tekening in de borstveren; grove witte pareltekening; geheel verwaterde tekening; te veel wit in de vleugelpennen; schachtstreeptekening in hals.

o   Fouten bij haan en hen

Iets te fletse of iets ongelijke grondkleur; iets te warme en daardoor niet van de okerkleur verschillende grondkleur; iets te veel wit bij overjarige en oudere dieren; Iets te veel wit in de vleugelpennen.