Boheemse Duif

c 02-17

D 401

Land van oorsprong: Tsjechië, Bohemen

Algemeen voorkomen: Robuust veldduiventype met horizontale houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Robuust veldduiftype.

Middelhoog; horizontale houding.

Middelgroot, oplopend voorhoofd, gewelfd.

Oranjekleurig tot vurig rood.

Eén tot tweerijig; rood bij zwart, rood en geel; bij andere kleurslagen grijs.

Middellang, krachtig; vleeskleurig bij rood en geel, andere kleuren afhankelijk van de kleurslag, hoornkleurig tot zwart.

Krachtig, vol in de borst overgaand.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond.

Breed, slechts weinig afhellend.

Krachtig, vleugeldracht normaal.

Goed gesloten, horizontaal gedragen.

Middellang; nagels licht.

Strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel, bruin; blauw ongeband;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, bruinzilver geband;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, bruinzilver- en geelzilver gekrast;

Ø  Lichtblauw witgeband, lichtblauw witgeschubd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Grondkleur wit. Kop, slab, vleugelschilden en staart met boven- en onderstaartdek (kiel) gekleurd. Koptekening in de nek niet te laag afgetekend. De slab ongeveer tot onder het midden van de hal reikend, bij duivinnen dikwijls wat korter; witte onderrug; aan beide vleugels 7 – 10 aaneengesloten buitenste slagpennen wit. Duimveren gekleurd.

Fouten:

Zwak of klein lichaam; hoge stand; erg platte kop; door horizontaal opgetrokken staart; onzuivere snavelkleur bij rood en geel; onzuivere kleur en banden; schimmel in de staart, witte of ontbre-kende kielveren, gekleurde rug; te kleine slab, slecht begrensde slab- of koptekening; minder dan 7 of meer dan 10 witte slagpennen aan elke vleugel, meer dan twee witte pennen verschil; schakelpen(nen), meer dan twee witte of ontbrekende duimveren; gekleurde flanken of dijen.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kleur en tekening

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kleurduiven