IJsduif

c 02-17

D 403

Land van oorsprong: Duitsland / Polen

Algemeen voorkomen: Krachtig, diepgesteld veldduiventype met bijna horizontale houding. De kaalbenige lijken door hun strak aanliggende bevedering slanker dan de voetbevederde.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

 

Oogranden

Snavel

Hals

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Krachtig, diepgesteld veldduiftype.

Diepgesteld; bijna horizontale houding.

Langwerpig rond; ongekapt.

Bij zwartgebande oranjerood, bij gekrste geel tot oranjerood, bij de overige kleurslagen donker met donkerbruine iris.

Smal, donkergrijs.

Lang, dun; donker.

Kort, licht naar voren gedragen.

Breed, diep, naar voren gedragen.

Breed tussen de schouders, weinig naar de staart afhellend.

Middellang, vleugeldracht normaal.

Middellang, staartdracht normaal.

Kort met onbevederde voeten of met goed ontwikkelde, overbouwde, geronde en gesloten voetbevedering.

Bij de voetbevederde zachter en voller dan bij de kaalbenige met veel veerpoeder, waardoor de kleur heel teer lijkt.

Kleurslagen:

Ø  IJskleurig: ongeband, - witgeband, - witgeschubd, - zwartgeband, - gekrast.

Ø  Porseleinkleurig

Kleur en tekening:

Grondkleur bij alle kleurslagen heel teer egaal blauwgrijs; de onderkleur van de bevedering is donker. De slagpennen en de staartband donker; achter de staartband nog een lichte zoom. Op de einden van de voetbevedering een donkere band.

Ongeband: zonder enige aanduiding van vleugelpatroon.

Witgeband: op de vleugelschilden twee evenwijdig lopende witte banden, aan de achterzijde fijn donkergrijs gezoomd.

Witgeschubd: op de vleugelschilden driehoekige, witte, donkergrijs gezoomde schubtekening in de verhouding 5 : 3 met de grondkleur. Bij gesloten vleugels is niet zichtbare schimmel in de slagpennen toegestaan. Geringe schubtekening op rug en voetbevedering is toegestaan.

Porseleinkleurig: de tekening van het vleugelpatroon conform witgeschubd met tussen de witte schub en donkergrijze zoom een tere roodgele overgangskleur. Op de slagpennen en bij voorkeur op elke staartpen een witte vlek (spiegelvlek). Bij gesloten vleugels niet zichtbare schimmel en/of roest in de slagpennen is toegestaan. Geringe schubtekening op rug en voetbe-vedering is toegestaan.

Zwartgeband: op de vleugelschilden twee evenwijdig lopende zwarte banden.

Gekrast: vleugelschild met driehoekig zwarte krastekening in de verhouding 5 : 3 met de grondkleur. Krastekening op het schouderhart en de rug is toegestaan.

Fouten:

Klein lichaam; te hoge stand; korte, sprietige, naar voren stekende niet gesloten of sterk bescha-digde voetbevedering; stoppels op de voeten bij kaalbenige; rode oogranden; brons- of groenige glans op de hals; witte rug of aars; blauwachtige staart; anders dan ijskleurige kiel, aanduiding van vleugelpatroon bij ongebande, aanduiding van derde band bij gebande; roest in vleugelpa-troon; onzuiver wit vleugelpatroon (“peper”), roest of schimmel in de slagpennen (uitgezonderd witgeschubd en porselein) grijs band- of kraspatroon bij zwartgeband en gekrast; onregelmatige kraspatroon.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Grondkleur

ü  Vleugelpatroon

ü  Kop en snavel

ü  Oogkleur

ü  Voetbevedering

Ringmaat:  Voetbevederde: 11 mm. ; kaalbenig 8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kleurduiven