Morrillero Kropper

c 02-21

E 341

Land van oorsprong: Spanje, de provincie Allicante.

Algemeen voorkomen: Temperamentvol, klein, smal; middelhoge stand, opgerichte houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

 

Borst

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

Bevedering

Kleiner dan middelgrote duif, hoog gedragen borst en teruggetrokken hals.

Middelhoog, opgericht

Smal en fijn.

Oranje tot rood; bij de kleurslag wit en bij witte koptekening donker.

Fijn van weefsel, smal en bleek.

Middellang, fijn, kleur in overeenstemming met de veerkleur. Bij smoky-blauw licht aangelopen.

Lang, het bovenste gedeelte licht naar achteren gebogen. Tijdens actie achter in de hals licht blazend, waardoor de halsveren zullen openen.

Niet te breed maar goed gerond, hoog gedragen.

Afhellend met iets bolle, los bevederde stuit.

Krachtig; van het lichaam afstaande vleugelboegen, het liefst vóór de borst uitkomend; tot aan het staarteinde reikend en onder de staart gedragen.

Niet te breed, goed gesloten en afhellend.

Middellang, fijn.

Goed aanliggend met uitzondering van de achterhals en de stuit.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, bruin, dun, geel en kaki;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, bruinzilver geband en kakizilver geband; vetblauw zwartgeband;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver gekrast;

Ø  Blauw donkergekrast (donker);

Ø  Zwart-, rood-, geel-, bruin-, kaki-, blauw- en blauwzilver bont;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver-, en kakizilver schimmel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Gebande met strakke, intensief gekleurde banden.

Bont: geen vast patroon, moet wel uitgesproken bont zijn. Vetblauw (Smoky-blauw) met zwarte banden met donkerder, licht gewolkte schilden en minder scherp getekende zwarte banden.

Fouten:

Te groot, te grof; te korte hals; vleugelboegen te strak tegen het lichaam en/of onjuiste vleugel-dracht; ontbreken van de karakteristieke stuit; te hoog of te vlak gedragen staart; slechte kleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Hals en actie

ü  Vleugeldracht

ü  Staart en stuit

ü  Kop en ogen

Ringmaat:     8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen