Zeeuwse Dwergkropper

c 02-17

NL

Land van oorsprong: Nederland, provincie Zeeland. (2013)

Algemeen voorkomen: Kropper met een grootte van een veldduif; diep gesteld; licht afhellend, de voorpartij licht opgericht. Gelijke verdeling van voor- en achterpartij; geleidelijk ontplooiende ballon; donkere ogen; rijk ontwikkelde been- en voetbevedering.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Ballon

 

Borst

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

 

 

Bevedering

In grootte als veldduiftype.

Laag, diep; licht afhellende houding.

Langwerpig, licht gewelfd, gelijkmatig verlopend naar de nek.

Donker.

Smal en fijn, kleur bij voorkeur geelgrijs.

Middellang, kleur bij voorkeur zwart.

Klein.

Middellang, licht gebogen en soepel en omgeven door de ballon.

Naar voren geblazen, gerond en geleidelijk overgaand in de schouders, de rug en de borst.

Niet te breed, vol en diep.

Niet te breed en vlak, in een rechte lijn verlopend naar de staart.

Middellang en goed gesloten; de vleugeleinden bijna tot aan het staarteinde reikend; vleugeldracht normaal.

Gesloten vlak; iets voorbij de vleugeleinden reikend; staartdracht normaal.

Normale lengte, evenwijdig geplaatst, doorzakkend in het enkelgewricht; tenen goed gespreid; goed ontwikkelde, geronde en gesloten bevedering; de gierhakken binnenwaarts gericht.

Overvloedig ontwikkeld, glad aanliggend en zacht.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, dun, rood, geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleur zeer intensief, zuiver met veel glans; glanszoom aan de veereinden tot in de kiel.

Fouten:

Te grof of te groot; te lang in achterpartij te opgerichte houding; te stijve beenstand; weinig actie; te kleine ballon; onvoldoende kleur en glans; afwijkende oogkleur; onvoldoende voetbevedering; slechte rugafdekking.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Ballon

ü  Kleur

ü  Oog- en snavelkleur

ü  Rugafdekking

ü  Voetbevedering

Ringmaat:    11 mm.

Toegevoegde Raskenmerken:

De Zeeuwse Dwergkropper is een vlotte, maar rustige en vriendelijke duif.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen