Appenzeller baardhoenders


Herkomst: Is sedert het midden van de 19e eeuw gefokt in het Zwitserse kanton Appenzell.

 

Algemene indruk
Krachtig landhoentype met een rozekam en een volle baard, iets naar achteren afhellende romp en een goed gespreide staart. Levendig van aard.

Vormbeschrijving
Romp: stevig landhoentype met brede schouders, naar achteren iets aflopend.
Kop: middelgroot en breed, gezicht rood.
Kam: tamelijk brede, laag en stevig op de kop geplaatste rozekam, uitlopend in een recht naar achteren lopende doorn. De bovenzijde van de kam bedekt met fijn gelijkmatig "werk"; rood.
Snavel: stevig; donker hoornkleurig.
Baard: middelgroot, zo weinig mogelijk ingesnoerd ter plaatse van de kinlellen.
Kinlellen: klein, vrijwel geheel door de baard bedekt.
Oorlellen: klein, bedekt door de baard; wit.
Ogen: kleur al naargelang de kleurslag.
Hals: middellang, licht gebogen. Halsbehang goed ontwikkeld.
Rug en zadel: rug middellang, iets afhellend naar de staart. Zadel breed, gaat in een kortronde hoek over in de staart.
Borst: breed en goed gerond, vrij hoog gedragen.
Vleugels: goed opgetrokken en aangesloten gedragen.
Schouders: breed.
Staart: rijk ontwikkeld met brede stuurveren en sikkels. Bijsikkels en staartdekveren talrijk en goed ontwikkeld. Breed aangezet, goed gespreid en iets meer dan middelhoog gedragen.
Achterlijf: goed ontwikkeld.
Dijen: middellang, goed uit elkaar geplaatst, duidelijk uit de lichaamsbevedering tevoorschijn komend.
Loopbenen en tenen: middellang; vier tenen.
Bevedering: breed, vrij kort, niet donsrijk, goed aansluitend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen
Behoudens secundaire geslachtskenmerken de volgende verschillen: de ruglijn van de hen verloopt meer horizontaal dan die van de haan en het achterlijf van de hen is flink ontwikkeld.

Ernstige fouten
Smalle bouw; te hoog gesteld; vlakke borst of hangborst; te laag gedragen vleugels; smal aangezette of onvoldoende gespreide staart; onvoldoende baard.
Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.
Opstaande kamdoorn of op de nek rustende kamdoorn.

Gewicht             Haan: 2-2,3 kg           Hen: 1,6-1,8 kg
Ringenmaat        Haan: 18 mm            Hen: 16 mm

Kleurslagen
Zwart: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 99 van de Alg. Kleurbeschrijving. Oogkleur: donker bruin. Loopbenen en tenen: zwart tot blauwzwart.
Patrijs: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 2 van de Alg. Kleurbeschrijving, met dien verstande dat de goudpartijen meer donkerrood zijn.
Bij de hen dient op de rug-, schouder-, en vleugeldekveren een lichtgekleurde schacht aanwezig te zijn. Oogkleur: donkerbruin tot rood. Loopbenen en tenen: zwart tot blauwzwart.
Baard: bij de haan zwart; bij de hen grijsbruin. Donskleur: grijsblauw.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia