Amsterdamse Baardtuimelaar

c 06-19

SBI: NL / 929

Land van oorsprong: Nederland, Amsterdam.

Algemeen voorkomen: Nauwelijks middelgrote compacte duif; goed geronde, iets opgetrokken gedragen borst, middelhoge stand en bijna horizontale houding en witte baardtekening.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Keel

Hals

 

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Nauwelijks middelgrote compacte duif.

Middelhoge stand en bijna horizontale houding.

Rond met goed gevuld voorhoofd.

Parelkleurig.

Smal en fijn, kleur naar gelang de kleur van de bevedering.

Nauwelijks middellang, licht afhellend; bovensnavel bij blauw en zwart donker, bij de overige kleurslagen hoornkleurig; ondersnavel blank.

Goed uitgesneden.

Middellang, vanuit de schouders versmallend naar de kop verlopend, niet te grof.

Breed en goed gerond, iets opgetrokken gedragen.

Licht afhellend; naar verhouding breed in de schouders.

Vleugeldracht normaal, vleugelboegen bij voorkeur niet zichtbaar.

Smal, bij voorkeur horizontaal gedragen.

Middellang.

Zacht, strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, dun, (dominant) rood, (dominant) geel, strawberry;

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband, blauwzilver donkergeband en geelzilver geband;

Ø  Blauw- en blauwzilver gekrast;

Ø  Blauw schimmel zwartgeband.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Wit: het baardje, staart, boven- en onderstaartdek en aan elke vleugel minimaal 7 buitenste pennen. Het baardje midden onder de snavel ca 1,5 cm breed naar de ogen toe smaller ver-lopend; mag de oogranden raken maar niet voorbij de ogen komen. Staart op de stuit en bij de kiel strak afgetekend. Duimveren gekleurd. Witte manchetten aan de benen zijn toegestaan.

Fouten:

Lang, smal type; sterk afhellende stand; slechte vleugeldracht; gerekte of platte schedellijn, smalle voorkop; lange dunne of sterk afhellende snavel; te grote baardtekening; aan elke vleugel minder dan 7 witte buitenste pennen; meer dan twee witte slagpennen verschil; ontbrekende of witte duimveren.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kop en snavel

ü  Ogen en oogranden

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:  7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars A-D