KLEURPOSTDUIF

 c 06-19 SBI: NL /  

Land van oorsprong: Meerdere Europese landen

Algemeen voorkomen: Krachtig postduiven type, middelhoge stand, licht opgerichte houding

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

 

 

Ogen

 

 

 

Oogranden

 

Snavel

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Krachtig postduiven type.

Middelhoog; licht opgericht.

De voorkop met de snavel en de neusdoppen een bijna rechte lijn vormend, de rechte lijn mag iets hol zijn maar nooit bol, bovenkop gerond met hoogste en breedste punt boven de ogen, bovenkop licht gerond vloeiend overgaand in de achterkop, die weer vloeiend overgaand in de hals.

Iris oranjegeel tot oranjerood, bij bruinkleurige en choco “staaloog”, lijkt op pareloog met wat paars in de iris (vals pareloog) is ook bij andere kleuren toegestaan. Donker bij wit en bij wit veerveld om/bij de ogen. Bij gekleurde duiven zijn donkere ogen toegestaan.

Bij voorkeur fijn, rond, goed omsloten, kleur conform de omliggende bevedering.

Middellang, goed sluitend. Kleur afhankelijk van de kleurslag.

Middelmatig groot; bij doffers wat grover dan bij duivinnen.

Krachtig, middellang en glad.

Goed uitgesneden.

Gerond, iets voor de vleugelboegen uitkomend.

Breed, goed gesloten en afhellend, gelijkmatig overgaand naar de staart.

Breed en vrij lang, vleugeldracht normaal.

Middellang, staartdracht normaal, afhellend.

Middellang.

Rijk, glad en strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, dun, geel (recessief), bruin, choco, andalusisch blauw; zilver(Lahore zilver)

Ø  Geelzilver-, roodzilver-, bruinzilver- indigo-, poederblauw- en ijskleur geband;

Ø  Geelzilver- , roodzilver-, bruinzilver-, poederblauw- en ijskleur gekrast;

Ø Blauw ongeband;

Ø  Zwart- en dun getijgerd;

Ø  Geel schildgetijgerd;

Ø  Wit-zwartschild, wit-roodschild, wit-geelschild;

Ø  Veelkleurig, zwart sprenkel;

Ø  Bont in alle erkende kleurslagen.

Ø Blauw-. blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver schimmel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Choco: kop, hals, borst, vleugels, schouders bordeauxrood; enige groenglans in de hal; rug, buik, staart en kiel minder intensief rood met blauwe aanslag; staartband toegestaan.

Bont: aansprekende kleurverdeling. Enkele anders gekleurde veren dan de ondergrond is nog geen bont. Staart ook bont.

Fouten:

Te klein, te smal, te compact, platte borst, te hoge of te lage stand, te horizontale houding, te breed aangezette of gewelfde voorkop, platte kop en/of achterkop. Te hoekige kop, te korte te lange of te dunne snavel, keelwam, te korte vleugels.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, stand en houding

ü  Kleur

ü  Tekening

ü  Kopvorm

ü  Bevedering

ü  Snavel, oogkleur en oogranden

Ringmaat: 9 mm

 

speciaalclub

duivenrassen

vormduiven