1.

Wildkleur

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van de haan

Kop: donker roodbruin.

Hals: halsbehang diep oranjerood; iedere veer met een krachtige groenglanzend zwarte schachtstreep, bijna evenwijdig lopende aan de veerrand; de schachtstreep eindigt dicht bij het einde van de veer in een punt; nerf zwart; veren aan de voorzijde van de hals zwart.

Schouders: donker roodbruin.

Rug: donker roodbruin.

Zadel: zadelbehang diep oranjerood met schachtstreeptekening.

Staart: stuurveren zwart, sikkels, bijsikkels en staartdekveren groenglanzend zwart

Vleugels: boeg zwart; vleugelband groenglanzend zwart, bij gesloten vleugel eer duidelijke band dwars over de veer vormend. Grote slagpennen: zwart, behoudens de buitenvaan die een bruin randje heeft. Kleine slagpennen: binnenvaan zwart, buitenvaan donkerbruin, zodat bij gesloten vleugel een donkerbruine vleugeldriehoek wordt gevormd.

Borst: groenglanzend zwart.

Buik, achterlijf en dijen: zwart.

Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig.

·       Kleur en tekening van de hen

Kop: roodbruin.

Hals: halskraagveren van boven roodoranje, gaat naar onderen over in donkeroranje met krachtige zwarte schachtstreeptekening, evenwijdig lopende aan de veerrand; de schachtstreep eindigt dicht bij het einde van de veer in een punt.

Schouders: schouderveren roodachtig bruin, met aan de veerrand een smal zgn. franje-randje, tegen welk randje de zwarte pepering opeengehoopt zit en er als het ware een halvemaanvormige, onscherpe donkere tekening op de veren ligt. De lichtere nerf steekt duidelijk af tegen de donkere veerkleur.

Rug, zadel en staartdekveren: gelijk aan de schouders.

Staart: stuurveren zwart, behalve de bovenste veren die gelijk zijn aan de staartdekveren .

Vleugels: boeg en vleugeldekveren gelijk aan de schouders. Grote slagpennen: zwart Kleine slagpennen: binnenvaan zwart, buitenvaan roodachtig bruin met zwarte pepering.

Voorzijde van de hals zalmkleurig.

Borst: zalmkleurig.

Buik en dijen: iets minder donker van kleur en tekening dan de vleugeldekveren.

Achterlijf: roodachtig bruin, in het donsgevederte iets grijsachtig.

Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig.

ü  Ernstige fouten bij de haan

Veel te lichte kleur in hals- en zadelbehang; veel te zwakke schachtstreeptekening; doorbroken schachtstreeptekening.

ü  Ernstige fouten bij de hen

Veel te lichte kleur van de borst; veel te lichte kleur van de vleugeldek-, schouder-, rug-, zadel- en staartdekveren en het ontbreken van de halvemaanvormige kleuropeenhoping.

Veel te lichte kleur van de halskraag of het ontbreken van de schachtstreeptekening in de halskraagveren; doorbroken schachtstreeptekening.

o   Fouten bij haan en hen 

Dezelfde afwijkingen, doch in minder sterke mate aanwezig. Bovendien bij de haan onvolledig gekleurde vleugeldriehoek.