Thurgauer Monnikduif

c 06-17

CH 426

Land van oorsprong:  Zwitserland, kanton Thurgau

Algemeen voorkomen: Vlot veldduiventype, met middelhoge stand, bijna horizontale houding en puntkap.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Puntkap

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Vlot veldduiftype.

Middelhoog; bijna horizontale houding.

Fijn, iets gestrekt; steil oplopend voorhoofd.

Hoog aangezet, met de veren van de achterhals tot in de punt van de kap een scherpe, ononderbroken kam vormend.

Donkerbruin.

Fijn, onopvallend, bleek tot lichtroze.

Middellang, slank; vleeskleurig. Het verlengde van de snavellijn moet door de onderste helft van het oog lopen.

Fijn.

Middellang, slank.

Goed uitgesneden.

Matig breed, goed gerond.

Matig breed, licht afhellend.

Gesloten, vleugeldracht normaal.

Naar verhouding lang, staartdracht normaal.

Middellang.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, blauw, rood, geel, bruin;

Ø  Blauw- blauwzilver ongeband; blauw- en blauwzilver gekrast;

Ø  Zwart-, blauw-, rood-, geel-, bruin- en blauw witgeband;

Ø  Zwart-, blauw-, rood-, geel-, bruin- en blauw witgeschubd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver.

Banden schoon, lang en gescheiden; blauw met witte banden met smalle, donkere bandzoom; gekrast en geschubd met zo regelmatig mogelijke schildtekening. Kop, 8 – 10 slagpennen en de staart met bovenstaartdek en kiel wit. De overige lichaamsdelen gekleurd; iets witte “sokjes” is toegestaan. Rechte, scherpe kleurbegrenzing. De witte kopaftekening begint 1 cm onder de snavel, loopt van het midden van de keel met een gelijkmatige boog aan beide zijden van de kop onder het oog door en eindigt in de puntkap.

Fouten:

Te grof of te klein lichaam;vlak voorhoofd; laag aangezette, scheve of brede kap; inkeping in de nekkam; laagzichtig; matte onzuivere kleuren; minder dan 8 en meer dan 10 witte buitenste slagpennen; meer dan één witte of ontbrekende duimveer; te sterk afzettende buikkleur. 

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, stand en houding

ü  Kleur 

ü  Vleugelpatroon

ü  Tekening

ü  Kop

ü  Kap

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Zwitserse kleurduiven