58a.

Zilver dubbelgezoomd

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

De veren vertonen hetzelfde tekeningspatroon als bij dubbelgezoomd. De zwarte kleur is in alle veergroepen van haan en hen geheel overeenkomstig als die bij dubbelgezoomd. Overal waar bij dubbelgezoomd de kleur bruin of een variant hiervan genoemd wordt, is dit bij de haan vervangen door zilverwit en bij de hen door zilvergrijs.

Donskleur: grijsachtig.

ü  Ernstige fouten bij de haan

Rode of diep gele tint op schouders, hals- en zadeltekening of in de slagpennen. Wit in sikkels en staart. Te veel wit in hals- en zadelbehang. Het ontbreken van de tekening in hals en zadel, rug- en schouderveren zowel aan de voor- als aan de achterkant van de veer waarvan de buitenste omzoming zwart moet zijn. Het ontbreken van de witte tekening in de grote en kleine slagpennen. Veel wit in borst.

ü  Ernstige fouten bij de hen

Te roestige of te grauwbruine grondkleur. Te zware, onregelmatige, niet geheel omlopende buitenste omzoming. Het ontbreken van de binnenzoom. Sterke pepering in de grondkleur.

o   Fouten bij de haan

Iets gele tint op schouders. Iets wit in borst-, buik-, en dijbevedering. Veel zwart in hals- en zadelbehang. Geringe schimmel in slagpennen. Weinig tekening in hals en zadel, rug- en schouderveren. Weinig witte tekening in de grote en kleine slagpennen. Zoomtekening in de vleugelband.

o   Fouten bij de hen

Iets gele tint in vleugelband en/of vleugelboeg. Grondkleur te grijsachtig. De overige ernstige fouten in mindere mate voorkomend.