Assendelfter krielen

c 12-17

 

Herkomst: Noord-Holland, gecreëerd met gebruikmaking van Assendelfter hoen en Friese krielen.

Algemene indruk: Een licht, slank gebouwd dwerghoen van het landhoentype met een vrij hoge gespreid gedragen staart; rozenkammig.

Vormbeschrijving

Romp

 

Kop

Kam

 

 

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Middellang, iets opgericht van voren,slechts weinig aflopend naar achteren; matig diep en breed, naar de staart smaller wordend.

Nauwelijks middelgroot; gezicht onbevederd; levendig rood.

Rozenkam; kamoppervlak rijk voorzien van flinke grove en onrelmatige puntjes (“werk”). Bij voorkeur kort tot middellang en breed met een zijdelings afgeplatte of ronde middellange kamdoorn die enigszins de neklijn volgt; helderrood..

Middellang, iets gebogen; blauwachtig-hoornkleurig.

Middellang en goed afgerond; fijn van weefsel; helderrood.

Middelgroot, amandelvormig; wit, iets rood in de oorranden is toegestaan.

Levendig; oranjerood.

Middellang, vrij opgericht gedragen.

Middellange rug, iets aflopend en smaller wordend naar de staart toe.

Zadelbehang vrij goed ontwikkeld.

vrij breed, goed naar voren en tamelijk hoog gedragen;.

Lang, goed aangetrokken en iets schuin naar beneden gedragen.

Matig breed; goed gerond.

Flink ontwikkeld; met brede, tamelijk gespreid gedragen stuurveren; sikkelveren van de haan goed gebogen, staartdekveren goed ontwikkeld en glad aanliggend.Staartdracht hoog.

matig ontwikkeld.

Middellang, krachtig ontwikkeld, aansluitend bevederd.

Middellang, onbevederd; leiblauw.

Vier tenen, kleur leiblauw.

glad aanliggend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. Het achterlijf bij de hen is goed ontwikkeld.

Ernstige fouten

Te kleine, te smalle of te grove bouw; wit in het gezicht; afwijkende beenkleur.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 650 – 700 gram

Haan: 11 mm

Hen: 550 – 600 gram

Hen:  10 mm

Kleurslagen:

Noot

Ten aanzien van de peltekening bij de Assendelfters wordt opgemerkt, dat de peltekening gevormd wordt door aan weerszijden van de veerschacht paarsgewijs liggende, langwerpige pelvlekjes in de vorm van tarwekorrels, twee of drie aan iedere zijde van de schacht, waarvan alleen de bovenste paren zichtbaar zijn. 3-5 paren zijn toegestaan. Deze pelvlekjes liggen geheel vrij en dienen noch de schacht, noch de verrand te raken.

Goudpel: Kleur en beschrijving van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 77 van de Algemene Kleurbeschrijving, met uitzondering van de slagpennen.

Bij de haan: grote slagpennen: buitenvaan goudbruin met enige zwarte tekening naar het einde van de veer; binnenvaan krachtig doormengd met zwart. Kleine slagpennen: buitenvaan goudbruin; binnenvaan goudbruin, krachtig doormengd met zwart.

Bij de hen: grote slagpennen: buitenvaan goudgeel met enige zwarte tekening; binnenvaan goudgeel flink doormengd met zwart, vervagend naar de veerrand. Kleine slagpennen: buitenvaan goudgeel met grove zwarte peltekening; binnenvaan goudgeel met groeve onregelmatige peltekening, die overgaat in min of meer overlangse strepen.

Zilverpel: Kleur en beschrijving van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 78 van de Algemene Kleurbeschrijving, met met bij haan en hen dezelfde tekening in de grote en kleine slagpennen als omschreven bij goudpel.

Citroenpel: Zilverpel: Kleur en beschrijving van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 79 van de Algemene Kleurbeschrijving, met met bij haan en hen dezelfde tekening in de grote en kleine slagpennen als omschreven bij goudpel.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

rassen CH2018