Cochin krielen

   

Herkomst: China. In Amerika en Engeland tot zijn huidige kwaliteiten gebracht.

Algemene indruk: zeer breed en gedrongen van bouw. Zowel van voren, van achteren als zijdelings gezien kan een Cochinkriel in een cirkel gevat worden. Borst laag gedragen (“gedoken”). Staartpartij zeer goed afgerond, de ronding van de staart bevindt zich op gelijke hoogte van de kop. Zeer rijk en los van bevedering.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

 

 

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

 

Schouders

Staart

 

 

 

Achterlijf

Dijen

 

 

Loopbenen

Tenen

 

Bevedering

Zeer breed, kort en diep; naar voren “gedoken”houding.

Tamelijk klein, doch in verhouding breed; glad gezicht; rood.

Klein, enkel, regelmatig getand met liefst 5 tanden; rechtop gedragen; rood; de kamhiel volgt de nek.

Kort, stevig, iets gebogen; geel; bij donkere kleurslagen is een hoorkleurige aanslag toegestaan.

Middellang, goed gerond, fijn van weefsel; rood.

Klein; rood.

Vrij groot; oranje-roodbruin.

Kort, gebogen en iets naar voren gedragen; halsbehang zeer rijk ontwikkeld, valt gedeeltelijk over de schouders en rug en omsluit de hals van voren grotendeels.

Kort en zeer breed en goed overdwars gerond, oplopend naar de brede, bolvormige staartpartij; zadel zeer breed; zadelbehang rijk ontwikkeld.

Breed, diep en vol, goed gerond; laag gedragen.

Klein, goed opgetrokken en gesloten gedragen; ze gaan gedeeltelijk schuil in het goed ontwikkelde dons van dijen en zadelbehang

Breed. En goed gerond; vleugelboeg afgedekt door borstbevedering.

Korte en brede, soepele stuurveren, die goed gespreid zijn ingeplant. Staartstuurveren donsrijk en weinig stevig, waardoor de staartpartij een bolvormige indruk geeft; sikkels en bijsikkels dekken de stuurveren geheel af; staart- en zadelpartij in totaal zeer breed en donsrijk.

Vol, zeer rijk bevederd.

Kort en stevig, goed uit elkaar geplaatst, goed gebogen in het hielgewricht; zeer rijk bevederd met zachte veren, waarin de benen geheel schuil gaan; geen stijve gierhakken.

Kort en stevig, sterk bevederd; midden- en buitenteen goed bevederd; 4 tenen; geel; bij donkere kleurslagen is enige aanslag toegestaan, doch de voetzolen moeten geel zijn.

Zeer vol en zacht, waardoor de indruk van een veerbal wordt gewekt.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De hen lijkt, doordat de houding doorgaans nog meer gedoken is dan bij de haan, nog massiever dan deze. Bij de hen wordt het hoogste punt van de achterpartij gevormd door het zadel.

Ernstige fouten

Lang en smal van bouw. Hoog gesteld. Borst te hoog gedragen. Te weinig ontwikkeld zadel- en dijkussen. Te weinig donsontwikkeling. De aanwezigheid van gierhakken. Ontbrekende middenteenbevedering. Grote staart. Afwijkende been- en oogkleur.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  1000 – 1100 gram

Haan:  16 mm

Hen:  800 – 900 gram

Hen:  15 mm

Kleurslagen:

Wit: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Zwart: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Zwart witgepareld: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 95 van de Algemene Kleurbeschrijving. Te veel wit in de voetbevedering wordt als fout aangerekend.

Blauw witgepareld: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 96 van de Algemene Kleurbeschrijving. Te veel wit in de voetbevedering wordt als fout aangerekend.

Blauw (ongezoomd): Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 100 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Buff: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 103 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Koekoek: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Parelgrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 102 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Meerzomig patrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 23 van de Alg. Kleurbeschrijving. Voet- en teenbevedering bij de haan zwart, bij de hen grijsachtig geelbruin met zwarte zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en aan de veerrand.

Meerzomig zilverpatrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 25 van de Alg. Kleurbeschrijving. Loopbeen- en teenbevedering bij de haan zwart, bij de hen staalgrijs met zwartgrijze zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en aan de veerrand. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Berken: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 40 van de Algemene Kleurbeschrijving. Voetbevedering zwart.

Geelkoekoek

Kleur en tekening van de haan en hen, zoals aangegeven onder 40 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Wit zwartcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 61 van de Alg. Kleurbeschrijving, met dien verstande, dat bij de haan geringe zadeltekening is toegestaan. (Geheel ongetekende zadelbehang geniet de voorkeur). Voetbevedering zwart met witte omzoming. Donskleur: bij voorkeur wit.

Buff zwartcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 64 van de Alg. Kleurbeschrijving, met dien verstande, dat bij de haan geringe zadeltekening is toegestaan. (Geheel ongetekende zadelbehang geniet de voorkeur). Voetbevedering zwart met buff omzoming. Donskleur: bij voorkeur buff.

Tarwe

Kleur en tekening van de haan:

Kop, hals en zadel: bruinrood.

Borst, buik, staart en dijen: zwart. Een groene glans wordt nagestreefd. Iets roodbruin in de borst is toegestaan.

Rug en schouders: roodbruin.

Vleugeldekveren: donkergroen glanzend zwart.

Vleugels: de buitenvaan van de slagpennen bruinrood; de overige delen zwart.

Kleur en tekening van de hen:

Kop en hals: goudbruin, iets matzwarte tekening in de halskraag toegestaan.

Borst, buik en dijbevedering: meelwit tot licht tarwe

Rug en schouders: tarwe.

Vleugels: enig zwart in de binnenvanen van de slagpennen is toegestaan.

Staartdekveren: tarwe, rustend op de grijszwarte staartstuurveren. De staarttuurveren hebben een bruinachtige gloed. Een iets donkere kleur in het totaalbeeld is toegestaan.

Ernstige fouten:

Sterk doorgeslagen, te lichte of te donkere kleur van de lichaamsbevedering.

Zilvertarwe: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 31 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Porselein: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 88 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Parelgrijskoekoek: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104b van de Algemene Kleurbeschrijving.

   

 Bobtail (2013)

Kleur en tekening van de haan

Kop: Egaal roomwit.

Borst, buik, achterdeel, grote- en kleine slagpennen, vleugelbandveren, staartstuurveren, sikkels en bijsikkels: roomwit.

Hals- en zadelbehang: roomwit met een bruingrijze schachtstreep.

Rug: roomwit met een bruingrijze schachtstreep.

Schouders: roomwit, grauwbruin gemêleerd, waarbij het roomwit overheerst.

Donskleur: roomwit.

Opmerking: bij overjarige hanen is een wat sterkere bruine of gele waas toegestaan.

Ernstige fouten

Schachtstreeptekening in de kopveren, schachtstreep van rug, hals- en zadel te bruin of te geel;

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig, bovendien iets grauwe kleur in die veergroepen die roomwit moeten zijn. Een iets minder scherp getekende schachtstreep op de rug en in het hals- en zadelbehang. Vlekkerige kleur op de kop, rug en in het hals- en zadelbehang.

Kleur en tekening van de hen

Kop, halskraag en borst: wit tot roomwit.

Rug en schouders: zachtgrijs, waarbij een iets lichtere nerf is toegestaan.

Vleugeldekveren, vleugelbandveren, kleine slagpennen, zadel, staartdekveren en staartstuurveren alsmede het achterdeel: egaal zachtgrijs met lichte donskleur.

Grote slagpennen, been en teenbevedering: lichtgrijs tot grauwwit.

Donskleur: roomwit.

Ernstige fouten

Te vlekkerig in de grijze veerdelen. Te grijze tint in de roomwitte veerdelen

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig.

c 01-17

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia