Croad Langshan krielen

   

Herkomst: Zowel in de Verenigde Staten als in Engeland ontstaan.

Algemene indruk: Een fors dwerghoen met grote lichaamsdiepte en een opgerichte houding, goed ontwikkelde, hoog gedragen staart; licht bevederde loopbenen en zachte, goed aanlig-gende, sterk glanzende bevedering.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

 

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

 

Bevedering

Breed over de gehele lengte en diep van voren.

Middelgroot, tamelijk breed; gezicht glad; levendig rood.

Enkel, nauwelijks middelgroot, fijn van weefsel; recht en rechtop, regelmatig getand met liefst 5 kampunten, kamhiel volgt de buiging van de nek niet te veel; levendig rood.

Krachtig, goed gebogen; kleur naar gelang de kleurslag.

Nauwelijks middellang, goed gerond en fijn van weefsel; rood.

Ovaalrond; fijn van weefsel; rood.

Vrij groot; donkerbruin.

Tamelijk lang, goed gebogen. Halsbehang rijk ontwikkeld, de schouders goed bedekkend.

Rug kort en breed, vlak tussen de schouders. Van het midden uit in een vrij sterke holle lijn oplopend naar de staart. Zadelbehang rijk ontwikkeld.

Breed, rond en diep met een lang borstbeen.

Middelgroot met brede slagpennen. Goed aangesloten aan het lichaam, niet afhangend gedragen.

Breed.

Vol en goed ontwikkeld, goed gespreid en hoog gedragen. Sikkels flink voorbij de brede staartstuurveren reikend. Lange, goed ontwikkelde bijsikkels.

Goed ontwikkeld.

Middellang, komen goed uit de lichaamsbevedering tevoorschijn.

Middellang, flink uit elkaar geplaatst, krachtig. Licht bevederd aan de buiten-zijde van het loopbeen. 4 lange tenen, waarvan alleen de buitenteen bevederd is; kleur naar gelang de kleurslag.

Vrij zacht, goed aansluitend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.

Ernstige fouten

Te geringe grootte; onvoldoende diepte van bouw; onvoldoende oplopende rug; te smalle of te korte staartpartij; te lage beenstelling; gierhakken; onbevederde loopbenen; bevedering van de buitentenen niet verder lopend dan tot het middelste gewricht; geel in de voetzolen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Iets te zware kopversierselen; te weinig staartontwikkeling; iets gedrukte houding.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  3,5 – 5 kg

Haan:  24 mm

Hen:  2,5 – 3,5 kg

Hen:  20 mm

Kleurslagen:

Zwart: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving.  De kleur moet sterk groen glanzen. Kleur van snavel, loopbenen en tenen: donker blauwachtig zwart, bij oudere dieren leiblauw. Voetzolen: rose-wit.

Wit: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleurbeschrijving. Kleur van snavel, loopbenen en tenen: blauwgrijs. Voetzolen: rose-wit.

c 01-17

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia